Redactieblog

'Risicomanagement in akkerbouw is vooruitdenken'

De laatste weken zijn telers geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Gevolg: grote schades.

De politiek geeft niet thuis. Zij meldt eenvoudigweg dat de ondernemer zich maar moet verzekeren voor dergelijke schades. Daarnaast hoor je in de politiek niemand over de rol en verantwoordelijkheden van waterschappen bij deze schades. Zij zijn toch opgericht om de waterhuishouding in Nederland goed te regelen. Vele decennia ging het goed en organiseerden zij het waterbeheer op het platteland goed en adequaat.

Risico's op akkerbouwbedrijf flink toegenomen

Hieruit blijkt wederom dat de politiek geen kennis en betrokkenheid meer heeft bij de landbouw. Opvallend is dat bij zowel de politiek als de waterschappen de invloed van de agrarische sector voorheen groot was. Maar deze invloed is de laatste jaren sterk afgenomen.

Mede hierdoor zijn de risico’s op het akkerbouwbedrijf flink toegenomen. Dit in combinatie met afnemende invloed in diverse politieke organen betekent dat ondernemen in de akkerbouw nog meer topsport wordt en risicomanagement een steeds belangrijker onderdeel wordt van de bedrijfsvoering.

Daaraan zullen we moeten wennen en mee om moeten leren gaan. Risico mijden is vooruitdenken. Dat betekent dat telers nu al moeten denken aan teeltjaar 2017.

Banken worden zakelijker

Alles begint bij de financiering. De grond moet tip top in orde zijn. Dat vraagt investeringen in drainage en egalisering. Echter, de bank vraagt ook om aflossingen, en ze biedt steeds minder ruimte om deze uit te stellen. Ook de banken worden zakelijker en zorgen niet meer voor de ondernemer. De bank gaat voor wanneer het gaat om betalingen en gaat dat ten koste van investeringen in de grond? Uitstel van investeringen in grond, betekent vergroting van het risico.

Land huren komt steeds vaker voor, maar brengt ook grote risico’s met zich mee. Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de drainage, de organische stof van de grond? De huurprijs van grond is de laatste jaren fors gestegen. Zijn deze huurprijzen te betalen of vormen ze een te groot risico?

Groter bedrijf vergt andere aansturing

Schaalvergroting is vaak een goede strategie, maar brengt ook risico’s met zich mee. Grotere bedrijven vragen een andere aansturing. Niet meer alle werkzaamheden kunnen zelf worden gedaan. Zelf altijd op de spuitmachine zitten kan niet. Vraagt om management vaardigheden die niet iedereen vanzelfsprekend bezit.

Schaalvergroting brengt ook een ander machinepark met zich mee. Machines worden vaak groter of is het beter om meerdere machines van kleiner formaat te hebben om wendbaarder en flexibeler te zijn? Groot is in dat geval niet altijd beter.

Individueel ondernemerschap steeds belangrijker

Deze aspecten zijn ongetwijfeld aan te vullen met meer risicofactoren. Het is dan ook goed om als teler de risico’s in beeld te hebben. Ga na of ze te overzien zijn en wat de ruimte is om risico’s te lopen. Risico’s voorkomen is niet mogelijk, akkerbouwer zijn is immers ondernemers. Maar met de verdwijnende collectieven zorgen steeds minder organen voor de akkerbouwer wanneer er zich en ramp voordoet. Het komt meer en meer aan op individueel ondernemerschap. Risicomanagement wordt een steeds belangrijker aspect. Het is vooruitdenken. Goed om de komende weken eens in beeld te brengen en nu al te ondernemen voor 2017.

Foto

  • Afleveren van Premières voor de fritesfabriek. Door <a href="http://www.boerderij.nl/tag/wateroverlast?cmpid=ILC|Dossier|C3_contentmarketing|in-article|in-article|wateroverlast">extreem weer</a> in juni is de opbrengst erg laag.</p>
<p><em>Foto: Henk Riswick</em>

    Afleveren van Premières voor de fritesfabriek. Door extreem weer in juni is de opbrengst erg laag.

    Foto: Henk Riswick

Of registreer je om te kunnen reageren.