Redactieblog

4 reacties

'Graag grote machine, op lagedrukbanden'

Arie Noordam zag afgelopen najaar de wonderen van een enorme overlaadwagen met grote banden en heel lage druk. De insporing was bijzonder klein.

Nog één stap te gaan, oftewel €35.000; dat was de conclusie toen we afgelopen voorjaar aardappels aan het poten waren. Alles ging automatisch, alleen het draaien op de kopakker was handwerk. Die laatste stap kan dat ook uitvoeren. De chauffeur heet dan controller, en kijkt vooral op het beeldscherm of het goed gaat.

Gaat dat ook in ons geval gebeuren? Nee, in ieder geval nóg niet.

Afslibbaarheid wisselt nogal

Wat houden die andere stappen dan in, vraagt u zich misschien af. Het op 2 centimeter nauwkeurig rechtrijden, het starten en stoppen van de frees en pootmachine exact op 'de streep', maar ook met behulp van een bodemkaart de pootafstand in de rij aanpassen aan de afslibbaarheid van de grond. Onze afslibbaarheid wisselt nogal, ook binnen een perceel. Die aanpassingen resulteren in een meer uniforme partij aardappelen.

Bodemkaarten en camera's

Dat deze vorm van precisielandbouw ook met kunstmest strooien, gewasbescherming en zaaimachines wordt ingezet, zal u niet verbazen. Ook bij deze machines kan plaatsspecifiek worden toegediend of gezaaid. De 'ogen' die daarvoor nodig zijn, zijn bodemkaarten of camera’s. Camera’s aan een drone of op een tractor zijn zeer belangrijk voor het verzamelen van data. Deze dataverzameling heeft een groot aandeel in de automatisering. Bij Novifarm wordt inmiddels meer gesproken over cijfers dan over gevoel, wat gewassen betreft.

Dat de moderne boeren op deze manier een enorme efficiëntieslag maken, is duidelijk; de verspilling is minimaal en ook het milieu wordt op deze manier zoveel mogelijk ontzien.

Robotisering gaat door

Zijn we inmiddels aan het eind van de mogelijkheden? Vast niet! De precisie om de beelden in cijfers om te zetten kan nog veel beter. Daar wordt ook hard aan gewerkt, in samenwerking met onder anderen Wageningen, maar ook de robotisering zal doorgaan. Simpel werk maar ook herhalingswerkzaamheden kunnen zonder chauffeur; denk aan bespuitingen in de fruitteelt of schoffelen en wiedeggen.

Met lichtere machines werken om bodem te ontzien?

Kunnen we dan ook met kleinere lichtere machines gaan werken, vooral om de bodem te ontzien? Tegenwoordig erg actueel! Niets is onmogelijk, maar ik heb mijn twijfels. Werk zal nog steeds snel moeten gebeuren, kijk naar het wisselvallige weer. Toegegeven, ik zag het ook voor mij, een bietenrooier op rups, bunker van maximaal 10 ton, twee onbemande rupsvoertuigen die de bieten naar de weg afvoeren. De praktijk is echter dat 120 ton bieten bruto per hectare geen uitzondering meer is. (Dit jaar misschien wel!) En dat in een uur tijd afvoeren? Nogmaals, ik weet het niet.

Blij met lagedrukbanden bij natte bietenoogst

Ik zag afgelopen najaar, bij onze laatste bietenoogst, onder bijzonder natte omstandigheden, de wonderen van een enorme overlaadwagen met grote banden en heel lage druk, getrokken door een trekker, ook op lagedrukbanden. De insporing was bijzonder klein. Gevoelsmatig kies ik nog steeds voor groot, maar dat gevoel is niet wetenschappelijk onderbouwd.

Laatste reacties

 • landboer

  Zag vorig najaar in de nop een grote combinatie mestuitrijden op tarweland ,allemaal lagedruk, uitschuifas, geen enkele insporing.
  Toen ik er later weer kwam zag ik dat alleen in de onbereden grond de groenbemester goed stond.... Maar dat was niet veel meer met zulke brede banden!

 • pinkeltje

  Heeft iedereen de sporen van de trekkers en aanverwante voertuigen met sleepslangbemester in de diverse gewassen gezien? Het ultieme bewijs wat het rijden over grond met de bodem doet. Okay, voorjaarswerk is geen najaarswerk, maar toch.....

 • ...............

  Liever iets kleinere machines en die dan op brede lagedruk banden. Nu kan alles als er maar dikke banden onder zitten.

 • G. K.

  Op zware klei is het bijna onmogelijk om bewerkingen uit te voeren zonder beschadeging van de grond. Hier zijn geode rezutaten met rijpaden CTF . Je verliest gemiddeld 1 meter op iedere 24 m of 5% echter de meeropbrengst van de 95% onbereden grond compenseerd dit verlies ruimschoods.
  Gerrit

Of registreer je om te kunnen reageren.