Redactieblog

2488 x bekeken 4 reacties

'Liever lagere belasting dan complexe vergoeding'

Van complexe vergoedingen zoals betalingsrechten naar belastingverlaging, is dat een idee?

De storm over het tijdig indienen van de Gecombineerde Opgave is wat gaan liggen. Voor 15 mei moest iedere ondernemer zijn aanvraag voor uitbetaling van betalingsrechten hebben ingediend. Uitstel van de uiterste indieningsdatum, zoals in 2015, was dit jaar niet nodig. Met veel druk en inspanning is het gelukt om alles tijdig in te dienen. Een compliment aan de mensen van RVO.nl en de ondernemers.

Regelgeving betalingsrechten te complex?

Echter: indienen is stap 1, het juist afhandelen van de Gecombineerde Opgave van 2015 en de betalingsrechten is minstens zo belangrijk! In de pers verscheen recent een berichtje dat er bij RVO bijna 3.300 bezwaren zijn ingediend over de betalingsrechten 2015. Een onwaarschijnlijk hoog getal. Wordt dit veroorzaakt door te complexe regelgeving? In de praktijk lijkt dat inderdaad aan de hand te zijn. Er is op veel plaatsen grote onvrede over de manier van het communiceren van het nieuwe beleid in 2015 en het huidige afhandelen.

Een voorbeeld. In september 2015 is er in Noordoost-Nederland zeer veel neerslag gevallen, meer dan 100 millimeter. De inzaai van een vanggewas kon niet worden gedaan vóór 1 oktober. Dit heeft er bij RVO toe geleid dat er een beroep op overmacht kon worden gedaan bij inzaai vanggewas ná hoofdteelt. Van 1 oktober mocht worden afgeweken als er voldaan was aan de volgende voorwaarden:

 • Uw percelen liggen in gebieden waar in september 2015 meer dan 100 millimeter neerslag is gevallen.
 • Of uw percelen liggen buiten deze gebieden en u heeft te maken gehad met een vergelijkbare hoeveelheid neerslag.

Echter: bij de afhandeling van de vergroening wordt in een aantal gevallen toch afgewezen, ook al voldoe je aan een van bovengenoemde mogelijkheden tot overmacht en mocht je later inzaaien. Bellen naar RVO leverde helaas als reactie op dat zij deze afwijzing ook niet kunnen verklaren en ze adviseerden de boer om bezwaar in te dienen.

Wateroverlast in Drenthe. Zulke situaties brengen de tijdige inzaai van een vanggewas in gevaar.</p>
<p><em>Foto: Jan Willem van Vliet</em>
Wateroverlast in Drenthe. Zulke situaties brengen de tijdige inzaai van een vanggewas in gevaar.

Foto: Jan Willem van Vliet

Foto: Jan Willem van Vliet

Of een ander voorbeeld, Twee samenwerkende telers hadden beide hetzelfde perceel opgegeven, omdat ze dachten dat dat zo moest, met een private overeenkomst. Dit is onjuist, en een van deze telers wordt nu met een fors bedrag gekort (meer dan hij aan betalingsrechten zou ontvangen). Navraag bij RVO hoe dit kan en of dit dan niet gecorrigeerd zou kunnen worden, leverde de reactie op: 'dien maar bezwaar in'.

In beide gevallen is niemand iets misdaan of zijn er te veel betalingsrechten geclaimd. Je zou dan verwachten dat iemand van RVO de autoriteit heeft om dit direct op te lossen. Helaas niet; het indienen van bewaar schijnt de enige oplossing te zijn. Zo komen er inderdaad veel bezwaarschriften binnen. Allemaal weer extra werk, nog latere uitbetaling van de rechten met als gevolg meer onvrede.

Coulance bij onbewuste invulfouten

En ondertussen zit er tussen die stapels bezwaarschriften ook een flinke groep ondernemers die het vorig jaar allemaal niet helemaal begrepen, die onbewust invulfouten hebben gemaakt bij de opgave en die nu zonder of met weinig betalingsrechten verder moeten. Ik hoop dat RVO voor die mensen coulance op kan brengen en niet alles via bezwaarschriften afgehandeld moet worden.

Wellicht het best om dit soort complexe vergoedingsregelingen volledig af te schaffen en voor akkerbouwers in plaats van vergoedingen over te gaan naar een systeem van lagere belastingen voor akkerbouwers.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Beste Jacco, ik denk dat je idee van belasting verlaging in plaats van ingewikkelde procedures om korting of inkomenssteun te krijgen vele malen eenvoudiger is en goedkoper dan het huidige. Hoeveel mankracht zijn we niet kwijt aan het berekenen en controleren van alle aanvragen ook die van buiten de landbouw. Er staat ons maat een ding in de weg nl. De socialistische gedachte van "Gelijke behandeling". Gelijke behandling kost inmiddels zoveel, dat de mensen die een extraatje moeten hebben om te leven, niets meer kunnen krijgen. De strijkstok heeft hun deel ook ingepikt. Conclusie Het belastingstelsel moet drastisch op de schop, totale verandering.

 • mtsdebacker1

  dat willen ze niet want als ze vandaag beslissen dat we een groen petje op maandag op moeten zetten om in aanmerking te komen voor de toeslagrechten, hebben we volgend jaar op maandag een groen petje op

 • oorspronkelijk

  een vangnet is niet persé communistisch maar humaan.
  directe steun kun je vraagtekens bij zetten.
  maar ondersteuning bij overmacht als natuurrampen hebben voor mij een pré

 • farmer135

  Gaat natuurlijk niet op in slechte jaren met weinig/geen te betalen belasting

Of registreer je om te kunnen reageren.