Commentaar

'Welke akkerbouwer teelt de schoonste aardappel?'

Boerderij gaat ook in 2016 op zoek naar de Beste Gewasbeschermer. Wie teelt fritesaardappelen met de minste milieubelasting per kilo? Want die hebben de toekomst.

In de editie van 2016 zoeken wij naar wie de 'schoonste' fritesaardappel van Nederland teelt. Schoonste in de trant van: met de minste milieubelasting per kilo geoogst product. Voorlopers dus, die beseffen dat chemische gewasbescherming onder grote maatschappelijke druk staat. Dat de weerstand ertegen wereldwijd toeneemt.

Voedselproductie moet transparanter

De huidige discussie over de toelating van gly­fosaat is nog maar een voorbode van wat de akkerbouw de komende decennia te wachten staat. De voedselproductie moet transparanter. En met minder gewasbeschermingsmiddelen en beter omgaan met de bodem. Er is meer focus nodig op kwaliteit, in plaats van alleen op kwantiteit. Dat zijn de piketpalen die staatssecretaris Martijn van Dam wil slaan voor het nieuwe EU-landbouwbeleid dat in 2020 moet ingaan.

Wacht niet af, maar anticipeer

Het is beter hierop te anticiperen, dan af te wachten. De aardappel behoort tot een van de meest intensief bespoten gewassen in de akkerbouw. Hier valt nog veel te winnen, bijvoorbeeld door kruisbestuivingen tussen de moderne hightech-biologische en de conventionele landbouw. Hoewel deze twee vormen traditioneel als zeer gescheiden werelden worden geportretteerd, bestaan er nu al verschillende vormen van samenwerking en uitwisseling. De gangbare teelt leert van de biologische teelt als het gaat over bewustwording van een gezonde bodem. Dus het tegengaan bodemverdichting en meer gebruikmaken van natuurlijke vijanden tegen bladluizen.

Kennis uitwisselen

Fritesaardappeltelers die willen meedoen aan deze competitie, kunnen zich opgeven. Natuurlijk staan er voor de winnaars mooie prijzen klaar. Maar waar het om draait, is dat deelnemers van elkaar leren en kennis uitwisselen voor een schonere aardappelteelt in de toekomst. Boerderij wil hieraan een bijdrage leveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.