Commentaar

laatste update:17 mrt 2016

Een paar miljoen voor akkerbouw

Een groep akkerbouwers uit de Hoeksche Waard komt met maatregelen om Nederlandse kleibodems te verbeteren.

Binnen 4 à 5 jaar is volgens de opstellers de bodemkwaliteit meetbaar te verbeteren, als de oplossingsrichtingen die er in staan worden gevolgd. Belangrijk zijn verlichting van de bodemdruk en optimalisatie van het bodemleven door verbetering van de voorziening van percelen met organische stof.

Huidige praktijk

De maatregelen liggen op zich voor de hand, maar staan op gespannen voet met de huidige akkerbouwpraktijk, waarbij vaak de korte termijn prevaleert boven de lange. Akkerbouwers en loonwerkers kiezen voor 24 ton-kippers en bietenrooiers die 60 ton wegen, omdat dat onmiddellijk leidt tot meer capaciteit per man, dus tot kostenverlaging. Dat het op termijn misschien ten koste gaat van de productiviteit van de bodem, nemen ze voor lief. Met de vaak krappe marges ervaren ze ook weinig ruimte voor wat anders.
Maar de laatste jaren komen er niet mis te verstane signalen dat de structuur op de klei, en dus de vruchtbaarheid, gestaag en soms onomkeerbaar achteruit gaat. Het is goed te zien dat juist nu boeren zelf, akkerbouwers op de zuidwestelijke klei, komen met een geordend pakket maatregelen om de verslechtering van kleibodems tot stand te brengen.
Een paar miljoen euro uit Brussel om hun HW2O-ideeën te toetsen, zou dan ook goed besteed geld zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.