Redactieblog

21 reactieslaatste update:16 feb 2016

'Schud ze wakker bij FrieslandCampina!'

Advies van een akkerbouwer aan melkveehouders. Blogger Arie Noordam verbaast zich over geklaag bij melkveehouders en 'pittende ledenraad' bij FrieslandCampina. Het is noodzaak, schrijft Noordam, dat bij een veranderende markt sectoren zelf het initiatief nemen. Geen hakken in het zand!

Luchthaven Schiphol bestaat 100 jaar. Voor Nederland is dit economisch een enorm succes, aangejaagd door de eendrachtige samenwerking van de belanghebbenden.

Dit in tegenstelling tot het Nederland van nu en de agrarische sector in het bijzonder, ik schreef er al eerder over. Een verdeeld huis kost enorm veel geld.

Domme afschaffing productschappen

Uitzonderingen bevestigen de regel en die wil ik toch wel eens noemen. Onze akkerbouwsector is zo’n uitzondering. Als eerste sector weer georganiseerd in een brancheorganisatie na het domme afschaffen van de productschappen, en wat dacht u van Cosun? Ruim voor het afschaffen van het bietenquotum nam de directie samen met een wakkere ledenraad de regie al in handen. Spelregels blijven hard nodig, riepen ze. Wij bepalen wat we ongeveer aan suiker kunnen plaatsen, want daar hebben wij verstand van en onze trouwe leveranciers krijgen de voorkeur als er uitbreidingsmogelijkheden zijn. Zo hoort het en zo gebeurt het ook! Vanzelfsprekend is er vanuit de akkerbouwers nauwelijks commentaar op. Garandeert dat ook altijd hoge prijzen? Nee, natuurlijk niet, de wereldmarkt is bepalend, maar uitwassen worden beperkt en ongelijke kansen al evenzeer.

Onze akkerbouwsector is zo'n uitzondering. Als eerste sector weer georganiseerd in een brancheorganisatie na het domme afschaffen van de productschappen.

Veel geklaag bij de melkveehouders

Hoe anders is het bij de melkveehouders. Velen klagen over lage prijzen en te veel melk. Waar was FrieslandCampina bij het einde van het quotumtijdperk? Als er één partij is die in staat wordt geacht de regie te nemen, is het FrieslandCampina wel. Ongetwijfeld zit een aantal marktanalisten op kantoor dat best kon inschatten hoeveel melk ze meer weg konden zetten voor een redelijke prijs. Iedereen zou dan na afschaffing van het quotum een bepaald percentage melk meer kunnen leveren. De ‘cowboys’ die de markt willen verzieken, mogen hun extra melk wel leveren, maar krijgen daarvoor de spotmarktprijs. Als ik dit stukje schrijf, is die 15 cent! Het regelt zichzelf op die manier. Weglopen naar een andere afnemer? Dat zou echt dom zijn, als het al mogelijk is.

Zit de ledenraad bij FrieslandCampina te pitten?

Begin januari kwam FrieslandCampina dan eindelijk met een maatregel. Oei, we krijgen toch wel een beetje veel melk, hoe zou dat nou komen? Hapsnapbeleid en veel te laat. Het kwaad is al geschied. De veehouder krijgt tijdelijk een premie als hij of zij wat minder melk levert. Dat deert de grote overschrijders natuurlijk niet. Die nemen wat gas terug, reorganiseren hun veestapel een beetje, incasseren de premie en gaan daarna weer voluit. Schandalig, zeker voor een coöperatie. Zit die ledenraad te pitten? Het is toch hun geld?

Misschien is er een veehouder die dit stukje leest. Ik geef hem of haar de raad: schud ze wakker bij FrieslandCampina, inclusief de ledenraad.

Schud ze wakker!

De les die we leren: neem zelf als sector initiatief, niet afwachten en geen hakken in het zand! Dat zal uiteindelijk een rendabele investering blijken.

Laatste reacties

 • H.vanHerwijnen

  Er zit een kern van waarheid in meneer Noordam, echter in tegenstelling van de bieten die u noemt draaien onze bedrijven voor het overgrote deel op de produktie van melk. Alternatieven om op een andere manier je bedrijf te versterken als uitbreiding liggen niet voor het oprapen en zijn niet een twee drie toe te passen!!

 • blaksmark

  Tuurlijk zit de ledenraad te slapen en het slapen wordt ook nog goed betaald. Alle extra regels die ze de laatste jaren erbij
  hebben gekregen en op vergaderingen werden voorgesteld
  werden klakeloos overgenomen alsof iedereen het ermee eens was,nooit of bijna nooit vond je iets terug van krietiek tijdens de ledenvergaderingen.

 • BO(skabout)ER

  Laat een akkerbouwer zijn gewassen maar verbouwen en verzorgen.

  Toevallig is de markt nu slecht en produceert Europa wat meer melk, de afgelopen 20 jaar is er altijd meer geproduceerd door Nieuw Zeeland en Amerika. Wat een geneuzel, we moeten gewoon even door de rotte appel heen bijten en dan komt het wel weer goed met de prijzen.

  Verder hoor ik helemaal niet veel boeren klagen. Het meeste geklaag is over de onduidelijkheid van de overheid.

 • Farmer4life2

  100% eens

 • Zuperboer

  Als je een ligbox bezit kun je daarop een melkkoe houden. Dan heb je de keus om er 6000 kg in 305 laktatiedagen uit te halen tegen een marge van 7 ct. of 10000 kg tegen een marge van 5ct. Zo ligt in het kort de keuze voor een melkveehouder. Als je een ha landbouwgrond bezit kun je er suikerbieten telen. Als je coop de leverantie aftopt kun je er aardappelen telen, wintertarwe of energiegewassen al naar gelang je eigen saldo-inschattingen en bedrijfsuitrusting. Dat is in het kort de keus van de akkerbouwer. Heel simplistisch gesteld kan een melkveehouder (veel) doormelken of stoppen. Daarna kan hij beginnen met de aardappelteelt, wintertarwe of ...

 • alco1

  Als de FC de extra melk die boeren gingen aanleveren na het quotum tijdperk een soort B prijs zou geven, dan zou de extra melkstroom wel ophouden. Daar heb je gelijk in.
  MAAR.
  De A prijs zou echter niets meer opbrengen omdat die prijs op de wereldmarkt gemaakt wordt.
  De A prijs zal het hoogst zijn als de FC 100% draait, omdat dat de minste kosten geeft, dit is een gegeven met de extra melk.
  Dat alles nu niet verwerkt kan worden ligt aan het feit dat Borculo en Leeuwarden te laat opgeleverd worden.
  Nogmaals. Minder melk op een postzegel als Nederland is,doet niets aan de prijs.
  Zelfs kan het zo uitpakken dat de extra melk van ons meer plek geeft in de toekomst op die wereldmarkt, waar we als de prijs weer aantrekt van kunnen profiteren en dan is een percentage op een postzegel wel lucratief.

 • BO(skabout)ER

  alco slaat de spijker op zijn kop!

 • veldzicht

  @alco, Op een verzadigde markt heeft een extra golf(je) melk wel degelijk effect op de melkprijs ook al is het van korte duur,op termijn zal het wel weer goed komen en zijn de boeren blij dat ze van dat melk quotum af zijn als het tenminste niet vervangen wordt door dat bezopen fosfaatquotum.

 • alco1

  @Veldzicht. Bij een goede prijs komt dat (golfje) toch wel.
  Maar liever van hier dan van elders.

 • landboer

  Juist niet ,liever een golf in Amerika dan in Europa!

 • Schraar

  Prima stuk Arie.
  Ben inderdaad maar blij met de verstandige mensen bij Cosun.
  Al tijdens kamerdebatten voor de afschaffing van de quotering was de voorman van de Cosun voor behoud van de suikerquotering net zoals wij van de NMV voor behoud van de melkquotering waren. Onze tegenstanders de LTO en de zuivelindustrie waren echter juist de grootste pleitbezorgers voor de afschaffing van de quotering.
  Dit verklaard ook direct de manier waarop beiden op de afschaffing reageerden. De Cosun neemt verstandige maatregelen terwijl de zuivelindustrie niets doet en melkveehouders de ruimte geeft om alle 'enorme kansen op de wereldmarkt' te pakken, m.a.w. de kans geeft hun eigen markt te verzieken.
  De wal zal het schip echter altijd keren, dus zullen ze nu in allerijl maatregelen moeten gaan nemen om hun leden/leveranciers te beperken.

 • melkveehouder .

  Ben het met Arie helemaal niet eens. Ten eerste heeft een akkerbouwer meerdere teelten. Ten tweede kan een akkerbouwer switchen met een teelt c.q. hij is er niet helemaal afhankelijk van. Cosun moet de telers een redelijk betalen anders nemen de telers afscheid van Cosun. En ten derde wordt de melkprijs op wereldmarktniveau bepaald en zeker niet door de melkproductie in Nederland. In plaats van Friesland Campina aan te vallen, mogen we er best trots op zijn dat RFC in deze moeilijke tijd nog een acceptabele prijs ten opzichte van de concurrentie betaald én alle aangeleverde melk verwerkt. Want dát is de basis van onze coöperatie. Doet Cosun dat ook?
  De reactie van Arie vind ik nogal bekrompen en niet doordacht.

 • Noordam2

  beste melkveehouder, misschien is mijn stukje bekrompen maar zeker niet ondoordacht, natuurlijk kan er groei zijn, maar mijn punt is, Campina kan inschatten hoeveel groei ze in de markt kunnen zetten en zij kunnen dat ook eerlijk verdelen. de matige groeiers zijn nu de dupe en de maatregel die Campina nu neemt noem ik hap snap beleid

 • alco1

  Arie.
  Eerst neemt een veehouder de beslissing, waar insemineer ik mijn koe mee. Dan 9 mnd. dracht. Dan 2 jaar opfok.
  Al met al ben je drie jaar verder.
  Hoe zal het zijn over drie jaar?
  Geef ook eens antwoordt op 4 feb.10.44

 • leftturn

  arie heeft grotendeels gelijk. alleen de ledenraad is wellicht juist te sterk ipv te zwak. daardoor kan de directie niet af van de afnameplicht.
  wat de prijs betreft, volgens mij kost extra productie enorm veel geld op het moment. de bovenste liters gaan naar babymelkpoeder etc met veel marge dus. de volgende gaan in de merkproducten, mooie marges. daarna gaan we melken voor anonieme melkproducten en merkloze kaas. levert in feite niet op, anders dan omzet en kostenverlaging voor bovenstaand. alle melk die hierna nog geleverd en verplicht afgenomen wordt kost alleen maar geld in deze markt. en doen extra pijn bij de niet groeiers, zij zien hun melkprijs verdunnen door de extra liters van de groeiers.
  ook een melkveehouder heeft een keuze om niet te groeien, zeker als dit geen rendement oplevert. een firma als FC zal toch een visie moeten ontwikkelen over de afnameplicht en wie de rekening betaalt voor de over liters. iemand zal moeten sturen.

 • leftturn

  iedereen is hiervan de dupe. hetzelfde als bij fosfaatrechten, was er twee jaar geleden een redelijke beslissing genomen, was de pijn nu veel minder geweest. iedereen had kunnen anticiperen.
  weinig visie en weinig daadkracht in alle geledingen rondom de zuivelsector.
  niemand durft het te zeggen en hierdoor worden de problemen steeds groter.
  stel eens de vraag wat de melkprijs was geweest als we 10% minder hadden gemolken? de bovenste liters lijken het goedkoopst, maar zijn vaak de duurste. mestafzet/voeraankoop en lagere uitbetalingsprijs.
  FC is overigens een geweldig bedrijf, maar luistert teveel naar de leden. en die leden hebben maar een doel: meer melken.

 • melkveehouder .

  Nee beste Arie, ook hier ben ik het niet mee eens. Het punt is gewoon dat in het verleden afzetmarkten door anderen zijn ingenomen toen wij door de quotering ingeperkt werden. Om deze afzetmarkten te her- of veroveren moet we het spel meespelen en aan dezelfde prijs leveren als de andere partijen in de markt. Dat deze prijs te laag is, dat weet ik ook. Maar in verreweg de andere landen kan voor deze prijs niet lang gemolken worden. De vraag is alleen: wie houdt dit het langste vol? Als RFC in de markt enkelen centen meer weet te beuren, dan houden wij dat op termijn hopelijk ook langer vol dan de rest. En dat dit momenteel flink pijn doet in de beurs voelt iedereen, ik ook. Maar liever een korte pijn dat een lange pijn door het niet meer kunnen doorontwikkelen c.q. krimpen van de Nederlandse melkveehouderij doordat anderen ons uit de markt hebben gedrukt. Dan gaat uiteindelijk het licht uit! Jullie als akkerbouwer hebben keuze in de producten die je (af)levert, bv. bieten granen, aardappelen en noem maar op. Een melkveehouder niet, die levert alleen maar melk. Daar zit het verschil en het punt dat ik wilde maken.

 • alco1

  Wat fijn dat er nog reacties komen als die van @Melkveehouder. Klasse.
  @Lefturn. Jij doet net of de markt van babymelkpoeders, producten dus met een goede marge, afgebakend is.
  Dan zou je verhaal kloppen.
  Om het duidelijk te maken zal ik het zo stellen dat Borculo en Leeuwarden echt niet gaan voor de foliekaas, de producten waar de slechtste marge voor is.

 • maes4

  -

 • WGeverink

  Beste alco1 10.46. De akkerbouwer luistert goed naar de experts. Als de experts voorspellen dat tarwe duur gaat worden dan weet de akkerbouwer dat hij beter canola of iets anders kan gaan zaaien want de tarwe gaat hem niet worden... Er gaat daarna ook nog een tijdje overheen voor de akkerbouwer achter komt of hij idd de goede beslissing heeft gemaakt. Wat de opfok van vee betreft is het ook een beetje gokken. Heb je de extra vaarzen niet nodig kan je ze verkopen of je selecteerd wat strenger in de koeien. Wat betreft de Europese melkveehouderij. Jullie wilden geen Europese markt maar concureren op de wereldmarkt en op de wereldmarkt is het ook niet altijd koek en ei. Ook helpt de dure Euro en de valuta oorlog niet. Hier in Canada hadden de exporteurs lange tijd last van een dure dollar die kiet stond met de Amerikaanse. Nu de olie in mekaar gedonderd is en onze Dollar nog maar 70 cent is zijn Canadese producten weer helemaal in.

 • xw

  Misschien kan die Arie beter wat dichter bij huis blijven en zich druk maken over de dalende akkerbouwprijzen.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.