Commentaar

Goede communicatie is sleutel tot succes

Er zijn geen andere problemen dan communicatieproblemen. Waar blijft de Communicatieacademie?

Het wordt tijd voor een communicatieacademie, een studieclub om onderling overleg te perfectioneren. Als er goede argumenten zijn voor een Melkveeacademie, regionale Pootgoedacademies, een Graanacademie en sinds kort ook een Bodemacademie, dan zijn die er ook voor een specialistische studieclub rond het thema communicatie.

Er wordt ontzettend veel gecommuniceerd tussen individuen, tussen individuen en groepen, tussen bekenden en onbekenden, tussen medestanders en tegenstanders, per telefoon, per e-mail, Twitter, Whatsapp, of in de vorm van een anonieme reactie onder een bericht op internet.

Werken aan communicatieve vaardigheden

Communicatie kan een wederzijdse uitwisseling van feiten, argumenten of meningen zijn, maar ook alleen zenden (televisie, radio, preek, terechtwijzing...)

Communicatie gaat vaak goed, soms uitzonderlijk goed, maar ook minder. Af en toe gaat het ronduit slecht. De een is er bekwamer in dan de ander.

Als akkerbouwers via cursussen, voorlichtingsavonden, adviseurs en contact met collega’s voortdurend werken aan perfectie van de teelttechniek, waarom dan ook niet zoiets om met hulp van deskundigen en collega’s te werken aan hun communicatieve vaardigheden?

Communicatie belangrijk in elke relatie

Dat het onderwerp hier voorbijkomt is omdat Delphy-adviseur Jeroen Willemse er opmerkingen over maakt in Boerderij van 2 februari in een artikel over samenwerking of fusie van akkerbouwbedrijven. Willemse beschouwt goede communicatie tussen samenwerkingspartners als een sleutel tot succes.

Dat geldt voor samenwerkingsverbanden, maar natuurlijk voor elke relatie: van de relatie met de aardappelafnemer tot aan die met de liefdespartner.

Communicatie is allesbepalend. Er wordt wel gezegd dat er in de wereld geen andere problemen zijn dan communicatieproblemen. Dus waar blijft die Communicatieacademie?

Of registreer je om te kunnen reageren.