Boerenblog

21 reacties

Franse boeren hebben gelijk; de barricades op!

Eigenlijk zouden wij Nederlanders solidair moeten zijn met de Franse boeren; die hebben groot gelijk dat ze protesteren tegen de lage prijzen van landbouwproducten.

Vorige week waren de Franse boeren weer behoorlijk aan het demonstreren. Ze uitten hun onvrede over de belabberde prijzen van vele landbouwproducten. Deze zijn gelijk aan of lager dan de prijzen van dertig jaar geleden (in 1985). Daartegenover staat dat het minimumloon is gestegen van € 3,97 naar € 9,60. Een prijsstijging van liefst 142%. In Nederland blijft het alsnog rustig.

In het weekblad Boerderij van 22 december 2015 stond het gemiddelde ondernemersinkomen per sector. Dit was voor alle bedrijven in de land- en tuinbouw gemiddeld ruim €40.000. De meeste burgers zouden zeggen: dit is toch goed?! Echter, de privé-uitgaven liggen meestal op een boerderij fors hoger dan bij een burger in loondienst in een dorps- of stadswoning (denk aan elektra, gas, arbeidsongeschiktheidsverzekering, woz-belasting, grotere auto, ook voor bedrijfsmatig gebruik). Ook is dit ondernemersinkomen een gemiddelde. De tuinbouw had een inkomen van wel €274.000 en de zeugenhouderij van minus €75.000.

Bij 35% boerenbedrijven uitstel van aflossing

Kijk je naar de liquiditeit, dan constateer je dat ongeveer 35 procent van alle bedrijven uitstel heeft van meer dan de helft van de aflossingen. Dat is toch wel schrikken. Zeker als je bedenkt dat de hypotheekrente historisch laag is. Stel deze was 3 procent hoger, dan zouden de gemiddelde rentelasten met ongeveer € 20.000 stijgen en het ondernemersinkomen met € 20.000 zakken naar ongeveer € 20.000 (de gemiddelde hypotheekschuld ligt rond € 700.000).

'Eigenlijk moesten wij Nederlanders solidair zijn met Franse boeren'

De vooruitzichten voor de melkvee- en varkensbedrijven en vele akkerbouwproducten voor 2016 zijn slecht. Hierdoor is de kans groot dat de liquiditeit voor 2016 voor veel bedrijven nog verder zal verslechteren. Bedrijven die in problemen komen, moeten vaak meer rente gaan betalen, omdat de financiers meer risico gaan lopen. De desbetreffende boeren komen dan nog meer in de shit.

In Frankrijk ligt het aantal zelfdodingen op circa 600 boeren per jaar, in Duitsland op 500 en in België op 400. Meestal als gevolg van de slechte prijzen. Voor 2016 vreest men het ergste, doordat het melkquotum is afgeschaft en de melkprijs flink is gezakt.

Tja, als je het zo bekijkt, hebben de Fransen boeren groot gelijk dat ze protesteren. Eigenlijk moesten wij Nederlandse boeren solidair zijn met de Fransen, maar dat is blijkbaar niet onze aard.

'Hogan, wijs niet naar de markt, die wordt gemanipuleerd'

Het is echter hoog tijd dat aan de bel wordt getrokken. Voor de politici die het beleid maken, wordt het tijd dat ze wakker geschud worden en hun verantwoordelijkheid nemen. Hopelijk trekt onze staatssecretaris zich dit aan en slaat hij in Den Haag met zijn vuist op tafel. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan kan wel stellen dat de markt zijn werk moet doen, maar de markt wordt op allerlei wijzen gemanipuleerd. Dat weten de heren politici drommels goed. Alleen durven ze dit vaak niet te beamen.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Mat Smeets, zou u voorbeelden kunnen geven hoe en waar de markt gemanipuleerd wordt?

 • maatje 1904

  Als ze uit alle producten een hoop water uit halen dat duur verkocht word is er voor de boeren al een hoop opgelost.

 • geen boer

  dus de markt die zijn werk doet in een richting die ons even niet past is dus gemanipuleerd? Wat een flauwekul, sorry.
  En de Fransen zouden moeten protesteren tegen hun minimumloon en goudgerande arbeidsvoorwaarden. Dát is namelijk de molensteen om hun nek. Niet de marktwerking.

 • boerke brabant

  slecht stuk. We produceren met z'n alle ieder jaar meer, blijven uitbreiden (want stilstand is achteruitgang..) maar ondertussen kijken we niet naar de vraag. En dan gaan klagen als de prijzen van onze producten dalen. (?)

 • haj146

  Deels eens. De supers pakken de winst die wij hard nodig zijn. Maar een reden om te protesteren vindt ik het niet. De linkse wetgeving die onze kostprijs opjaagt daarentegen wel. Grondgebondenheid verwerkingsplicht fosfaat rechten rode diesel etc... Daar ligt de pijn en de huidige malaise.

 • producent

  Als er te weinig is van een bepaald product gaat vanzelf de prijs oplopen. Ons probleem als landbouw is dat we menen dat we steeds groter moeten worden. Als we nu is uitbreiden in de aandacht naar wat we als bedrijf zelf produceren en daar eerst is het maximale uit halen dan denk ik dat er veel bedrijven zijn die meer overhouden dan uit te breiden in hoeveelheid of aantal.

 • deB.


  Er wordt in de handel veel geld verdiend!!! Heel de voedelketen zit verkeerd in elkaar..
  We zijn een stel makke schapen die zich naar de slachtbank laten leiden!
  Zou geen ene ondernemer accepeteren in andere sectoren

 • John*

  landbouw zit in een negatieve spiraal.. prijs zit tegen > nog meer produceren en goedkoper produceren > prijs zit nog meer tegen..

  het verhaaltje van de variabele kosten zijn betaald en alles wat je meer produceert draagt bij aan de vaste kosten klopt wel maar als er meer geproduceerd wordt dan de markt aan kan daalt de prijs en is de hele keten blij (toegerekende kosten zijn betaald voor de leveranciers en goedkope grondstoffen voor de afnemer) en de boer de dupe.

  in de boerderij stond dat als een bedrijf 25% minder zeugen zou houden de biggen 2,50 meer op moeten brengen bij eenzelfde markt prijs om break even te draaien. ik denk dat als er 25% minder zeugen zijn de biggen wel 25 euro meer opbrengen!

 • cornelis 22

  John * u heeft het helemaal door , we moeten gewoon minderen bij slechte prijzen en niet alleen wij maar ook Nieuw-zeeland.

 • pinkeltje

  Veel burgers zien in boeren een groep uitkeringsgerechtigden die gewoon ongegeneerd bij mogen verdienen. Op begrip uit de samenleving hoef je helaas niet te rekenen. Verder een hoog huilie huilie gehalte. Problemen signaleren en de sector failliet rekenen is niet zo moeilijk, maar ik lees geen haalbare oplossing. Zoals er voor 8.000 V&D medewerkers ook even geen oplossing is.

 • alco1

  Cornelis. Denk je nou echt dat anderen dat niet door hebben. Doe niet zo naïef
  Het gaat erom hoe wil je dat doen. Boeren zijn allemaal zelfstandigen die eerst voor hun eigen opkomen.
  Wat de Fransen doen is ook vechten tegen de bierkaai, tenminste ze demonstreren veel, maar ik zie totaal geen verbeterde positie voor hun.

 • hansvanbergen

  Ik vind het een heel goed artikel. Niet alleen maar gebler maar meteen feiten en vooral cijfers erbij die de beweringen staven. De vaste kosten binnen het inkomen zoals arbeids ongeschiktheids verzekering bv. Heb ik al menig discussie over gehad. Trek die ervan af en er blijft nog maar een paar euro per gewerkt uur over. Zou je rendement op geinvesteerd vermogen tellen is het uurloon 0 euro.
  Zelfmoord cijfer twijfel ik over. Komt buiten de landbouw ook veel voor. Ik vrees dat als iedere week er 2 boeren/tuinders hun leven beeindigen dat nog maar gemiddeld zou zijn. En dat dus die cijfers in de landbouw juist ver onder het gemiddelde liggen. Boeren hebben natuurlijk ook geen tijd :)

 • DJ-D

  De daling is begonnen doordat de EU Rusland wilde boycotten.

 • Voort Gang

  Aan Wv01, er is geen enkele ondernemer die iets produceerd waar geen markt voor is

 • veldzicht

  @ Voort Gang ,Behalve dan boeren en tuinders die produceren maar raak en zien wel waar het schip strandt.

 • Can

  Als zelfstandige 40000 euro verdient , is dit 40000 euro !
  Als werknemer gaan van 40000 euro inkomen alle sociale lasten nog af !

 • info36

  Voor velen is de waarheid moeilijk te verteren.
  Het artikel is super geschreven en slaat de spijker op zijn kop.

 • ed12345

  Sommigen zeggen hier dat er geen manupulatie is .Die is er natuurlijk wel De politiek onderhandeld met andere landen en laat hun producten makkelijker hier komen is er een voorbeeld van ,Subsidies die worden gegeven en later opgeheven en zo zijn er nog heel veel meer

 • eric p.

  Zo is het maar net Ed.

 • farmerbn

  In Frankrijk hebben ze de MSA. Dat is een ziekenfonds én pensioenfonds samen. Het is verplicht en kost ongeveer 42% van de winst. Het pensioengedeelte werkt nivelerend dwz boeren die veel verdienen en veel betalen ,krijgen een iets hoger pensioen als de boeren die niets verdienen. Die eerste groep betaald dus voor het pensioen voor de tweede. Er zijn ook veel (huis)vrouwen die zich laten registreren als boerin en zo later een (landbouw) pensioen krijgen. In beste jaren steken de boeren hun winst in andere zaken maar in magere jaren hebben ze geen cash. Dit is het Franse probleem.

 • farmerbn

  Toen ze de MSA oprichtten waren er veel actieve boeren en relatief weinig gepensioneerden. Nu zijn er veel gepensioneerden en weinig actieve , betalende boeren.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.