Commentaar

'Meer info op de rassenlijst'

Er is meer informatie over bietenrassen dan telers beschikbaar krijgen. Zet die info ook op de rassenlijst, inclusief een goede mogelijkheid tot wegen.

Er is echt wel wat voor te zeggen om suikerbietentelers meer informatie te geven over rasverschillen. Telers zijn mans genoeg om ook eventueel minder stevige kengetallen te wegen, en die wel of niet mee te wegen in hun keuze voor één of meer rassen op hun bedrijven.

De kwestie is dat er verschil van mening is tussen adviesorganisatie Delphy en het suikerbieteninstituut IRS over de waarde van regionale verschillen tussen rassen en verschillen in gevoeligheid voor bladziekten.

Grote variatie in aantasting tussen onbehandelde bietenrassen

Delphy redeneert dat bietentelers de kans op een hoger saldo en eenvoudigere ziektebestrijding vergroten, als ze kiezen voor rassen met resistentie tegen bladziekten stemphylium, cercospora en ramularia. Het adviesbureau zegt dat op basis van uitkomsten van de proef met tien rassen op vernieuwingsbedrijf Op de Es in Drenthe.

Uit het onderzoek rolt Hannibal als meest vitale ras, zowel behandeld als onbehandeld. Tonga is duidelijk tweede en Vulcania KWS en Lisanna KWS strijden om de derde plek. Dit zijn niet per se de rassen die op de rassenlijst uitblinken in financiële opbrengst. De variatie in aantasting tussen onbehandelde bietenrassen was groot, evenals het effect van de fungicidebespuitingen.

Bladziekteresistentie op aanbevelende rassenlijst

Delphy vindt dat eigenschap 'bladziekteresistentie' op de aanbevelende rassenlijst van suikerbieten moet. Telers zouden die kennis goed kunnen gebruiken bij hun rassenkeuze en bij de planning van de gewasbescherming. In het buitenland staat op de rassenlijst hoe weerbaar rassen zijn tegen bladziekten.

Het IRS ziet hier geen heil in, omdat deze factor geen voorspellende waarde heeft, door inconsistente resultaten.

Een belangrijk argument om vóór meer informatie op de rassenlijst te zijn, is dat die informatie boeren in staat stelt een eigen strategie uit te stippelen. Boeren kunnen wel het beste ras kiezen en dan op precies het goede moment juiste bestrijding uitvoeren, maar de praktijk is dat ze niet steeds zicht hebben op de ziektedruk en mate van aantasting, of geen tijd of zin hebben om te spuiten. Ondanks de waarschuwingsberichten van IRS.

Bietenboeren keuze geven

Bij graan ken je de ziektegevoeligheid. Telers die kiezen voor een gevoelig ras, weten dat ze er extra op moeten letten, of ze kiezen voor een ongevoeliger ras als ze menen dat ze om wat voor reden dan ook wat minder scherp (kunnen) zijn.

Het zou daarom niet verkeerd zijn ook bietenboeren die keuze te geven, als ze geen zin of geen tijd hebben om bovenop hun gewas te zitten.

Of registreer je om te kunnen reageren.