15 reacties

'Landbouwgewas of bos?'

Grootschalig bos aanplanten is geen effectieve manier om extra kooldioxide vast te leggen, vindt Jos Steenhuis.

Recentelijk kwam de discussie los over het klimaat.

Om een halt toe te roepen aan het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot, kwam de Nederlandse bos- en houtsector onlangs met het plan om de komende drie decennia in Nederland 100.000 hectare bos te creëren. De totale kosten worden geraamd op drie miljard euro. Een bos zo groot als de Veluwe. Waarom nu 100.000 hectare? Dat is een van de dingen die mij niet duidelijk zijn geworden. En wat levert het op aan reductie van broeikaseffect?

Want daar gaat het om!

Zuurstof en kooldioxide in evenwicht

Een gezonde plant, welke plant dan ook, is in staat om via bladgroenkorrels en zonlicht, CO2 en water om te zetten in koolhydraten en zuurstof. Voor een plant zijn koolhydraten van belang om te kunnen groeien. De zuurstof gaat dan de lucht in. Deze zuurstof hebben wij dan weer nodig om van te leven.

Ook verbrandingsmotoren hebben zuurstof nodig, zoals ook zuurstof nodig is bij de biologische afbraak of het verbranden van organisch materiaal. Het maakt daarbij in principe niet uit of je het over een boom hebt of over een klein, vervelend onkruidplantje. CO2 nemen ze allemaal op en zuurstof gaat de lucht in. Doordat een plant groeit en later weer sterft, blijven zuurstof en kooldioxide in evenwicht.

'Zolang de industrie en vervoerssector niet in staat zijn om de uitstoot van CO2 te verminderen, zal het broeikasprobleem alleen maar toenemen'

Akkerbouwgrond waar planten op worden verbouwd omzetten in bos, om daarmee het broeikaseffect tegen te gaan, geeft niet het gewenste effect. Per saldo schiet je er namelijk niet veel mee op.

Wegvervoer, vliegtuigen en industrie zijn grote boosdoeners als het gaat om toename van het broeikaseffect.

Zolang de industrie en vervoerssector niet in staat zijn om de uitstoot van CO2 te verminderen, zal het broeikasprobleem alleen maar toenemen. Door bos als compensatie te planten, zal het broeikasprobleem structureel niet worden opgelost. Er zal meer moeten worden gedaan, ook het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen. Een vlucht met het vliegtuig van Amsterdam naar Parijs geeft bijvoorbeeld bijna tien keer meer uitstoot aan CO2 dan dezelfde rit met de trein.

'Europa kan beter focussen op de productie van plantaardige eiwitten'

De bos- en houtsector maakt niet duidelijk waarom je nu akkerbouwgrond moet omzetten in bos. Ook al zul je in de loop der jaren hout uit het bos kunnen halen om er iets van te maken (bijvoorbeeld meubels), deze producten zullen vroeg of laat worden vernietigd, en dan komt alsnog CO2 vrij.

Europa kan beter focussen op de productie van plantaardige eiwitten, want daar is een fors tekort aan. De problematiek rond fossiele brandstoffen en CO2 zit niet zozeer in de plantaardige sector, maar meer in andere sectoren. En daar moet een oplossing voor worden gezocht, met name in besparing en hergebruik van energie.

Laatste reacties

 • Rienk Slings

  Jos, de plantaardige eiwitten en (vooral) suikers worden weer even hard omgezet in CO2 - de koolstofcyclus. Een deel wordt vastgelegd in de bodem in organische stof. Deze verteert extreem langzaam, maar uiteindelijk komt die ook weer vrij als CO2. In bos zit die organische stof (humus) veel langer vast dan in de akkerbodem - denk aan ploegen waardoor de afbraak versneld wordt. En zolang het hout niet gebruikt wordt blijven ook de suikers e.d. in de boom zitten en worden dus dan nog niet in CO2 omgezet. Op akkers gebeurt dat elk jaar. Met het instandhouden van bossen (dus meer dan 1 generatie bomen) kunnen we tijd winnen. Daar komt nog bij dat 1 ha bos veel meer CO2 in de plant en de bodem vastlegt dan 1 ha akkergewas. Maar uiteindelijk keert alles weer als CO2 terug in de atmosfeer. What comes in must come out.

 • alco1

  Holt vreten?

 • Bennie Stevelink

  @Rienk Slings, ook al zou jouw argument dat een ha bos de CO2 langer vasthoudt dan een ha akkerland waar zijn, dan blijft nog de vraag of je dat bos dan moet aanplanten op de dure grond in de vruchtbare Nederlandse rivierdelta. Het lijkt mij veel realistischer om dit bos aan te planten in Canada, Rusland, Scandinavië of Afrika.

 • WGeverink

  We hebben in onze gemeente alleen al zo'n anderhalf miljoen hectare bos. Dat is driekwart van het totale oppervlak en we wonen er met 0.7 mensen per vierkante km. Onze impact is daarmee vrij laag @Bennie.

 • Bennie Stevelink

  @WGeverink, een aantal milieuorganisaties wilden 100.000 hectare bos om het klimaat te helpen. Omdat jullie in Canada al 1,7 miljoen hectare bos hebben in één gemeente (!!!) kan de 100.000 hectare van ons er ook nog wel bij.

 • WGeverink

  Wel moet ik er aan toe voegen dat van onze bossen ook het hout geoogst wordt waar bijvoorbeeld het plywood in Bennie zijn stal van gemaakt is. Het verschil tussen landbouwgewasen en bos zit hem meer in de lengte van de cyclus. Uit een bos kun je elke plus minus twintig jaar bomen oogsten en met akkerbouwgewassen is dat elk jaar. In de winter liggen ze alle twee stil. Het planten van bomen in Nederland heeft daarom denk ik een veel positievere impact op het schuldgevoel van een aantal mensen dan op het klimaat.

 • WGeverink

  Kijk eens naar alle problemen die worden veroorzaakt doordat op elke vierkante kilometer 400 mensen en een hele boel vee vertoeven Bennie. Op zich zouden in Nederland veel problemen opgelost zijn als het vee en de bevolking wat meer evenredig uitgespreidt zouden zijn over Europa. Toen ik zo'n vijfendertig jaar geleden tijdens het uitrijden werd ingehaald door de stront wist ik dat ik in Nederland nooit boer zou worden.

 • Bennie Stevelink

  Dat heb je goed bekeken @WGeverink. Mensen die geëmigreerd zijn bekijken de situatie in Nederland meer vanaf een afstand en zijn daardoor veel beter in staat tot een macro-visie dan de mensen die in Nederland zelf wonen en de situatie veel meer op micro niveau begrijpen.
  Overeenkomstig met jouw visie kon ik een paar dagen geleden wel begrip opbrengen voor Wouter van der Weijden die stelde dat het voor de boeren zelf wel eens voordelen kon hebben om de veestapel een stuk in te krimpen.

 • WGeverink

  Voor een hoop boeren zal het betekenen dat net het gedeelte van de koeien weg moet waar de boodschappen van gekocht worden. Ik denk dat het dan beter is dat er rechten worden opgekocht van boeren die dan stoppen of kunnen verhuizen naar het buitenland.

 • alco1

  Geverink.18.09 Met de ketsplaat moest je altijd tegen de wind in gieren. Ha ha

 • pinkeltje

  Het hele verhaal is simpel zat. Zoveel fossiele brandstof dat we uit de grond halen )eventueel ook in de vorm van vertern van veen etc.', zoveel CO2 komt er bij. En daar komen dan de vulkaanuitbarstingen nog bij. Bos planten gaat niet helpen, dat zal nu toch iedere kleuer inmiddels wel begrijpen.

 • G. Peltjes

  Alco hij reed zo langzaam dat de strond hem inhaalde. Hoezo overbemesting?

 • agrobosbouwer

  "De agrarische sector stoot wereldwijd steeds meer broeikasgassen uit. In de laatste vijftig jaar is de uitstoot reeds verdubbeld en bij ongewijzigd beleid neemt de uitstoot tot 2050 opnieuw met 30 procent toe. Dat verwacht althans de Wereldvoedselorganisatie FAO."

  Dat is het begin van een bericht in de Boerderij van nog niet zo erg lang geleden. De logische reactie van het met de vinger wijzen naar de industrie en vervoersector als verantwoordelijk voor het toenemen van broeikasgassen is dan: kijk eerst maar eens naar jezelf.

  Of de bijdrage die de bosbouwsector wil gaan leveren aan het in ieder geval niet verder laten toenemen van de CO2-uitstoot door de landbouw in de aangekondigde vorm de meest optimale is, waag ik te betwijfelen. Maar die sector neemt in ieder geval wel de handschoen op die regeringen en consumenten de landbouw wereldwijd hebben toegeworpen. Wie volgt?

 • Piejear

  CO2 uit hout of uit landbouwgewassen wordt alleen vastgehouden als het tot bijvoorbeeld bouwmaterialen wordt verwerkt. De CO2 moet langdurig vastgelegd worden. Biobased producten moeten meer toegepast worden. Beter is stoppen met fossiel.

 • WGeverink

  Klopt Piejear. Daarom zit er nu veel minder CO2 in de lucht dan toen er dinosauriurs rond liepen

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.