Commentaar

1 reactie

'Niet morrelen aan strenge maatregelen bruinrot'

Dankzij lessen uit het verleden lijkt de recente bruinrotuitbraak onder controle. Maar gerust kan en mag de aardappelsector absoluut niet zijn.

Een grote uitbraak als in 1995, toen bruinrot voor het eerst op grote schaal toesloeg, heeft zich gelukkig niet meer voorgedaan. Toch blijft de bacterieziekte als een veenbrand smeulen en steekt om de zoveel jaar weer de kop op. Zo werd in 2009 bruinrot voor het laatst in pootaardappelen aangetroffen en in 2011 in consumptieaardappelen. En nu dus 5 jaar later weer in pootaardappelen.

Recente bruinrotbesmetting ontstond al in 2015

Feitelijk dateert de recente bruinrotbesmetting uit 2015. De NVWA vermoedt namelijk dat de infectie destijds is ontstaan op het herkomstbedrijf tijdens een zware storm. Hierdoor is op de een of andere manier oppervlaktewater op het betreffende pootgoedperceel terechtgekomen. Zelfs druppeltjes besmet water die door de harde wind het perceel zijn ingeblazen, kunnen dus kennelijk enkele poters hebben bemest.

Steekmonster ontmaskert niet elke geïnfecteerde knol

Dat verklaart misschien waarom de besmetting niet meteen al in 2015 is opgemerkt. Een paar besmette knollen glippen gemakkelijk door de steekmonsters die worden genomen voor de standaard screening op bruinrot (en ringrot) voor alle poot- en consumptieaardappelen. Ontdekking meteen vorig jaar al had de besmettingen van nu kunnen voorkomen.

Beregeningsverbod is terecht

Pootaardappelen mogen sinds 2005 niet meer worden beregend met oppervlaktewater. Beregening van consumptie- en zetmeelaardappelen met oppervlaktewater is verboden in gebieden waar de bacterie in het water zit.

Telers van consumptie- en zetmeelaardappelen zouden graag zien dat er wat coulanter met het beregeningsverbod wordt omgesprongen, bijvoorbeeld met ontsmettingssystemen. Misschien begrijpelijk vanuit het individuele belang in droge jaren. Maar het is voor de aardappelsector als geheel echt onverstandig hieraan tegemoet te komen. Niet doen dus.

Besmetting is wake-up call voor sector

De recente besmetting is een wake-up call. De maatregelen die de aardappelsector heeft genomen tegen bruinrot werken goed. En moeten misschien zelfs nog worden aangescherpt, omdat bijvoorbeeld door klimaatverandering de bruinrotbesmetting vaker zal oplaaien.

Eén reactie

  • saturna

    Het beregeningsverbod op consumptieaardappelen is een grote kul! Bij ons in het gebied geldt een weg als scheiding waar aan de ene kant van de brug wel en aan de andere kant niet beregend mag worden. Het is als consumptie teler niet te verteren dat de buurman met exact het zelfde water wel mag beregenen en wij niet. Buraucratisch ambtenaren denkniveau tbh van de pootgoedsector vinden wij het.

Of registreer je om te kunnen reageren.