Commentaar

4 reacties

'Meer opbrengst met precisielandbouw'

Klanten van de zuidwestelijke toeleverancier Van Iperen-concern zitten qua smart farming of precisielandbouw op de beste plek. Van Iperen gaat er voor zorgen dat zijn klanten via plaatsspecifiek poten en bemesten 10 ton extra aardappelen per hectare rooien.

Ongeacht van wat een teler nu rooit: gewoon 10 ton erbij. Als het niet meteen komend jaar lukt, dan toch zeker bij de volgende aardappelteelt. Van Iperen zegt zijn belofte van de Tien Ton Plus tussen nu en 5 jaar te gaan inlossen. Voorwaarde is dat de Van Iperen-klant plaatsspecifiek variabel kan poten en kunstmeststrooien – of een loonwerker heeft die dat kan. Voor de dienst wordt niks in rekening gebracht.

Van Iperen gaat 'alle beschikbare informatie' gebruiken

Over waar precies Van Iperen de informatie vandaan haalt om pootmachine en kunstmeststrooier goed aan te sturen, wil het bedrijf niet meer kwijt dan dat het daarvoor ‘alle beschikbare informatie’ zal gebruiken. We moeten dan maar denken aan bodemkaarten, hoogtekaarten, bestaande satellietbeelden van het perceel, misschien oude bemestingsadviezen, inzichten van de teler et cetera. In feite doet het er ook niet toe wat ze allemaal gaan gebruiken, waar het om gaat is die tien ton aardappelen extra die ze beloven.

De 10 ton aardappelen erbij kan gerust spectaculair genoemd worden. Niemand eerder dan Van Iperen in zijn Tien Ton Plus-project, toonde zich zo optimistisch over wat precisielandbouw kan brengen.

Vakmanschap aanscherpen

Akkerbouwer Jacob van den Borne, die zich met zijn hele ziel en zaligheid op de precisielandbouw heeft gestort, is bescheidener. Hij spreekt de verwachting uit dat door precies op het juiste moment op de juiste plek de juiste hoeveelheid kunstmest of bestrijdingsmiddel toe te dienen, hij een jaarlijkse opbrengstgroei realiseert van 1%. Daarmee houdt hij dan de jaarlijkse productiestijging vast, waarvan sinds de Tweede Wereldoorlog sprake is.

Belangrijk noemt Van den Borne daarnaast dat door middel van nauwkeurige plaatsspecifieke opbrengstbepaling hij een nauwkeurig zicht krijgt op het effect van klassieke zaken als een ander ras, aangepaste grondbewerking of variatie in bemesting. Hij scherpt er zijn vakmanschap mee aan.

Gewassensoren op werktuigen. Meestal worden de metingen van meerdere sensoren gemiddeld. Individueel secties aansturen kan ook, maar slechts een enkele spuit is hiervoor geschikt.</p>
<p><em>Foto: Hans Prinsen</em>
Gewassensoren op werktuigen. Meestal worden de metingen van meerdere sensoren gemiddeld. Individueel secties aansturen kan ook, maar slechts een enkele spuit is hiervoor geschikt.

Foto: Hans Prinsen

Basis is plaatsspecifieke opbrengstbepaling

Er is onder akkerbouwers die stappen zetten in precisielandbouw een trend zichtbaar naar plaatsspecifieke opbrengstbepaling als basis. Na maaidorsers worden ook steeds meer aardappel- en suikerbietenrooiers uitgerust met weegsensoren die gekoppeld zijn aan gps. Wie variatie ziet, en dan snapt waar die vandaan komt, kan misschien maatregelen nemen: anders poten, anders bemesten, anders spuiten, percelen uniformer maken. Zetmeelaardappelteler Harry Brouwer werkt op deze manier. Voor sommige pachtpercelen heeft hij de plaatsspecifieke opbrengstbepaling al ingezet om bij de verpachter een deels lagere pachtprijs te bedingen. Waar minder groeit, mag de grond ook wat minder kosten, is zijn redenering. Harry Brouwer is één van de sprekers op het Boerderij-event Grond om te Boeren over Precisielandbouw op 15 december in Den Bosch.

Sluipenderwijs heeft precisielandbouw op heel wat akkerbouwbedrijven een plekje gevonden. Door opbrengstbepaling als basis te nemen, kan het fenomeen verder groeien. Al was het alleen maar, doordat het daardoor een stuk gemakkelijker te snappen is.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Aanverwante bedrijven willen er een slaatje uit slaan.

 • Leo Tholhuijsen

  Farmerbn, wat bedoel je met 'Aanverwante bedrijven willen er een slaatje uit slaan'?
  Als je bedoelt dat ook anderen dan boeren aan precisielandbouw of smart farming geld zullen verdienen, dan heb je gelijk.
  Net als leveranciers van machines en werktuigen en adviseurs een verdienmodel hebben, zullen ook toeleveranciers in de preciesielandbouw graag een boterham verdienen. Op zich is daarmee niks mis.

 • farmerbn

  Er komen steeds meer artikelen over het geweldige fenomeen precisielandbouw maar zo geweldig is het allemaal niet. Boeren worden op het verkeerde been gezet en aangespoord om daarin te investeren. Het onafhankelijke vakblad boerderij moet meer neutraal zijn en niet achter hun adverteerders aanlopen. Als blijkt dat die boer uit Reusel maar 1% meeropbrengst heeft dan hoef ik het komende jaar geen jubelverhalen over precisielandbouw in de boerderij te lezen.

 • boer drenth

  helemaal mee eens, FARMERBN. DIE THOLHUIJSEN heeft ook weer een lul verhaal bedacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.