Redactieblog

1 reactie

'Benut regionale verschillen in opbrengst bieten'

Het nieuwe overzicht van suikerbietenrassen vertelt veel, maar niet alles. Let op de verschillen tussen regio's en grondsoorten.

De laatste jaren hebben suikerbieten mooie sprongen gemaakt in suikeropbrengst. Zowel het aantal tonnen per hectare als het suikerpercentage is toegenomen. Een prima ontwikkeling. Het risico bij goede resultaten van teelt en opbrengst is dat we achteroverleunen en de dreigende gevaren niet tijdig onderkennen. Met als risico dat we worden ingehaald door de werkelijkheid. Een reëel gevaar, voor zowel de teelt als het onderzoek.

Verschillen in suikeropbrengst tonen: verbetering is mogelijk

Toch zien we in de praktijk ook bijzondere situaties. Verschil in suikeropbrengst tussen akkerbouwbedrijven is er altijd geweest en zal ook altijd blijven. Dit geeft wel aan dat verdere verbetering nog mogelijk is. In bemesting, grondbewerking en dergelijke zijn de opbrengstverschillen voor een deel te verklaren. Een ander deel wordt veroorzaakt door rassenkeuze. De beste afstemming van het ras op de grondsoort kan de teler veel winst geven.

Ontwikkeling bietenrassen

Binnen de ontwikkeling van rassen zijn de laatste jaren ook mooie stappen gezet. De kwekers hebben met het ontwikkelen van nieuwe rassen een belangrijke bijdrage geleverd aan de gestegen opbrengst.

Veredelingsbedrijven werken op diverse plaatsen in Nederland met rassendemo’s. Deze regionale rassendemo’s leggen kwekers uiteraard aan met alleen hun eigen rassen. Deze cijfers mogen niet gepubliceerd worden. De velden geven, omdat het 'kwekergerelateerd' is, ook geen volledig beeld.

'Deze regionale rassendemo's leggen kwekers uiteraard aan met alleen hun eigen rassen. Deze cijfers mogen niet gepubliceerd worden'

Duur onderzoek naar suikerbieten op 7 locaties

Er wordt ook nog eens, door een onafhankelijke instantie, gedegen en duur onderzoek gedaan in suikerbieten naar prestaties van suikerbietenrassen. Dit gebeurt op 7 locaties, op verschillende grondsoorten en resulteert in één landelijke lijst. Dit onderzoek betalen akkerbouwers collectief. Wat u echter niet te zien krijgt, zijn de prestaties van de 7 verschillende rassen op de verschillende grondsoorten en regio’s.

'Wat u echter niet te zien krijgt, zijn de prestaties van de 7 verschillende rassen op de verschillende grondsoorten en regio's'

Regionale rasverschillen bestaan, kwekers weten dat

Dat er regionale rasverschillen zijn, is duidelijk zichtbaar in de praktijk. Dat weten de kwekers ook, want zij leggen graag regionale demo’s aan. De regionale rasverschillen worden gevonden in de opbrengsten. Dit geeft interessante mogelijkheden om de bietenopbrengsten verder op te voeren.

Er is meer info dan teler te zien krijgt

De resultaten van rassenonderzoek op de verschillende grondsoorten van het rassenonderzoek suikerbieten moeten gepubliceerd worden. Dit betekent voor de sector een besparing en voor telers betere gegevens en een hogere opbrengst.

Er is dus meer informatie beschikbaar dan u als teler te zien krijgt. En dat is jammer, immers verdere verbetering van de suikerbieten gaat niet vanzelf, daarvoor is openheid noodzakelijk. De betreffende onderzoeksinstantie moet de resultaten op de verschillende grondsoorten publiceren. Telers betalen er immers genoeg voor.

Eén reactie

  • hebikniet

    En waarom krijgen we die regionale opbrengstcijfers dan niet te zien?

Of registreer je om te kunnen reageren.