Commentaar

2091 x bekeken 3 reacties

Teler kan veel meer doen met smartfarming

Smartfarming inbedden in het akkerbouwbedrijf is een kwestie van gewoon beginnen én ontwikkeling van goede adviezen uit data.

Akkerbouwers benutten mogelijkheden rond precisielandbouw onvoldoende. De inbedding van de precisielandbouw in de boerenpraktijk komt schoorvoetend op gang, terwijl daar wel goede mogelijkheden zijn. Veel akkerbouwers zien er tegenop zelf aan de gang te gaan met gedetailleerde informatie die ze via bodemscans, drone- of satellietbeelden, opbrengstbepalingen of anderszins verzameld hebben.

Informatie van drones of sensoren blijft onbenut

Adviseurs signaleren dat het nog ontbreken van ondubbelzinnige vervolgstappen ertoe leidt dat boeren dan maar helemaal niks doen. Zo blijft informatie van satellieten, drones of sensoren op de spuit vaak onbenut.
Akkerbouwers laten kansen liggen. Zeker gezien het feit dat opbrengstverschillen binnen percelen wel een factor 2 kunnen bedragen. Specialisten zeggen dat met eenvoudige middelen al flinke stappen voorwaarts te zetten zijn. Alleen weten boeren niet hoe dat aan te pakken.

Aansturing strooier of zaai- en pootmachines

Daar liggen dus enkele uitdagingen. Voor akkerbouwers om te zien wat wél kan en niet te wachten op de ultieme oplossing in de vorm van een taakkaartje dat de correcte aansturing voor kunstmeststrooier of zaai- en pootmachines voor zijn rekening neemt. Met gewoon goed naar de nieuwe gegevens kijken en het gezonde verstand gebruiken, kunnen opbrengsten al omhoog en/of kosten omlaag.
De meeste akkerbouwers beschikken al over trekkers met gps, dus de basis om plaatsspecifiek te werken en gegevens vast te leggen, is er. Ook is bijna iedere nieuwe veldspuit voorzien van gps. Dit wordt vooral gebruikt voor automatische sectieafsluiting, terwijl de techniek ook in staat is de dosering van gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek te variëren.

Taak voor adviseurs

Aan adviseurs de taak telers, die door de veelheid aan informatie de weg kwijtraken, op het goede spoor te zetten.
Tegelijk blijft een grote rol weggelegd voor het bedrijfsleven om uit alle verzamelde data met ondubbelzinnige adviezen te komen, waar de boer geen omkijken naar heeft.

Laatste reacties

  • el

    Als hij er iets aan kan verdienen ,zal de akkerbouwer vast overwegen om het systeem beter te gebruiken.

  • agratax(1)

    @el. Ik ben het met je eens "Smart farming mag geen doel op zich worden". Smartfarming moet meer geld opleveren dan het kost. Ik krijg steeds meer het gevoel al onze vernieuwing / verbetering ten koste van alles moet worden ingevoerd. Doet de boer dit niet dan kost het hem aanzien en misschien wel zijn Certificering.

  • farmerbn

    Meer smartfarming en meer bedrijven en overheden die stiekum mee kijken. Nee bedankt.

Of registreer je om te kunnen reageren.