Redactieblog

10 reacties

Verliezen waterschappen boerenbelang uit het oog?

Plekgewijs zorgt zware regen voor schade aan gewassen. Het lijkt dat 
de schade valt te beperken bij slagvaardigere waterschappen.

Eind augustus, begin september werden delen van Nederland verrast door hevige regenval en grote wateroverlast. Nederland, deltaland bij uitstek, is wel wat gewend waar het gaat om grote hoeveelheden neerslag en afvoer van water. Grote rampen in het verleden hebben ons geleerd alert om te gaan met wateroverlast en er is een grote deskundigheid opgebouwd. ‘Samen sterk tegen het water’, was altijd de leus.

Hoe kan er in een paar dagen zo veel schade ontstaan?

Hoe kan het dan gebeuren dat in een paar dagen tijd zoveel schade ontstond aan de gewassen? Is het waterschap het contact kwijt met de belangrijkste spelers in Nederland, lees de grootste beheerders van het landoppervlakte, de boer en tuinder? Hebben alle fusies alleen maar geleid tot kostenbesparingen en niet tot verbetering van het waterbeheer?

Meedenken over oplossingen

In 2014 was er ook al veel wateroverlast en schade. Naar aanleiding daarvan hield een waterschap in het Zuidwesten een informatiebijeenkomst met boeren in het gebied. De boeren werd gevraagd mee te denken over oplossingen om schade te voorkomen.

De bereidheid om te helpen problemen te voorkomen bij grote neerslaghoeveelheden was er zeker. Er werd voorgesteld vaste pompen te installeren en trekkervermogen beschikbaar te stellen om tijdelijke pompen aan te drijven. Op de meeste boerenbedrijven is ruim voldoende vermogen beschikbaar. Zelfs pompen willen boeren wel zelf aanschaffen, zo bleek.

Met suggesties en hulpaanbod werd niets gedaan

Met deze suggesties en het hulpaanbod werd echter na de bijeenkomst niets gedaan door de waterschappen. Zeer frustrerend. Zeker nu blijkt dat er in 2015 hetzelfde is gebeurd: veel neerslag in korte tijd en als gevolg daarvan veel schade.

 

De grote vraag is waarom waterschappen niet een grotere bereidheid tonen deze hulp in te zetten? Met moderne communicatiemiddelen kan hulp snel worden georganiseerd. Een geul graven op het land is niet de oplossing als in sommige ­gevallen het water juist uit de sloot het land op stroomt. De sloten moeten schoon gehouden worden, het peil in sloten en kanalen moet omlaag, en zo snel mogelijk. Dat vraagt coördinatie, slagkracht, bereidheid om elkaars krachten te gebruiken. Jammer dat diverse waterschappen hier geen gebruik van maken. Zij lijken het boerenbelang te veel uit het oog te verliezen.

Grote neerslaghoeveelheden zullen blijven komen

Waterschappen verschuilen zich achter formele regels. Het weer en de neerslag laten zich echter niet sturen door regels. Je weet vrijwel zeker dat dit soort grote neerslaghoeveelheden blijft komen, alleen de datum is nog onbekend. Dat vraagt coördinatie, flexibiliteit en gebruik willen maken van de geboden hulp.

Een boer kan zich toch laten verzekeren?

Eén waterschap maakte het wel heel erg bont door te stellen dat zij zich aan de regels hadden gehouden en dat boeren zich toch kunnen verzekeren ... De wereld op zijn kop, we willen toch schade voorkomen in plaats van iets afhandelen met juridische procedures!

Is het waterschap te ambtelijk geworden en staan ons nog grotere rampen te wachten?

Lees meer over de waterschade: Rond Almkerk is de waterschade wel héél erg

Laatste reacties

 • veldzicht

  Zou het heel heel misschien kunnen komen om dat tegenwoordig natuur belangrijker is dan landbouw,als je hier in de omgeving al ziet wat er is verzonnen aan kosten verhogende onzin ten behoeve van de natuur.
  om te betalen zijn boeren nog belangrijk.

 • pinkeltje

  Waterschappen hebben meer oren naar een plan hoe je de boel kunt laten verzuipen dan om het water af te voeren. Kom je met een plan om een deel van je polder onder water te zetten dan weten ze daar vast ook wel geld voor vrij te maken maar begin niet over verbetering van de waterafvoer. Er is toch ook nog steeds zo'n idee dat Nederland verdroogt?

 • piethermus1

  Ooit verzopen aardappelen gehad? Nee! Mooi! Houden zo! Tegen 100 mm kan geen waterschap fatsoenlijk maatregelen nemen om alles droog te houden en schade te voorkomen. Zo reëel ben ik vanuit ervaring wel. Waar het ook om gaat is dat als waterschappen te laat gaan pompen of te laat beginnen te anticiperen op wat al voorspeld wordt en als ze bepaalde delen droog willen houden, waardoor bij anderen schade ontstaat, dat zo'n waterschap aanspreekbaar moet zijn en haar verantwoordelijkheid neemt. Vaak kijken waterschapsbestuurders dan weg. Als ergens gepompt wordt om het daar droog te houden en daardoor ergens anders langer water staat, zodat schade ontstaat, moeten de gedupeerden gecompenseerd worden door zijn waar schade voorkomen is. Maar dergelijke solidariteit binnen waterschapen en burgers met medeburgers (vaak boeren) is gewoon zoek. Dat steekt mij nog het meest.

 • meter

  Wordt het water in de sloten in de zomer ook niet bewust hoger gehouden opdat dan langer beregend kan worden bij extreme droogte? We willen echter dat daar de waterschappen ook aan meewerken. Gooi dat beleid dan ook eerst maar overboord.

 • piethermus1

  Dat is toch logisch. Daar zijn waterschappen voor, slimmerik. Een waterschap anticipeert ook op zulke zaken.

 • piethermus1

  Als boer moet je overigens wel rekening houden in mijn ogen als je beregent, dat er een keer een situatie met wateroverlast zich kan voordoen en dus in die zin moet men ook voorzichtig zijn en niet te gretig beregenen.

 • PIETER123

  Waterschappen zijn politieke speeltjes geworden van provincies een bestuurslaag die overbodig is geworden door fusie gemeenten en provincialen samenwerking.Als zich weer een ramp voltrekt weten we plotseling weer waarom dit een aparte vierde bestuurslaag is/was.Wat heeft waterzuivering met dijken te maken. Droge voeten daar zijn ze voor opgericht.

 • agriholland

  Inwoners worden in Rivierenland betrokken via de website <>
  Ze mogen kiezen voor wandelen en fietsen en kiezen daar dan volgens de onderzoeksmethode meteen voor natuur. Dit zijn geen wettelijke taken voor een waterschap. Er wordt vervolgens niet gevraagd of de inwoners bereid zijn meer waterschapslasten te betalen voor slagroom op de taart.
  U kunt deze enquete ook invullen via:
  <>

 • jan10

  Er zijn ook waterschappen die hele grote aftakaspompen aanschaffen en afspraken hebben met loonwerkers om die apparaten binnen 2 uur aan de gang te hebben!!
  Het is dan toch nat , trekkers en mensen staan dan toch stil in hun dagelijkse werk en kunnen zo zeer goed hulp bieden aan de waterschappen.

 • agriholland

  @jan10
  Inderdaad goede zaak.
  Dan is het wel handig dat die pompen een behoorlijke capaciteit hebben en dat het niet om symptoombestrijding gaat voor het oog van het kerkvolk ..

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.