Redactieblog

7 reacties

Stimuleer innovatie bij jonge agrariërs

Voor de overheid zijn er goede argumenten om jonge boeren meer te betrekken bij onderzoek. Zij moeten straks de wereldbevolking voeden.

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is er aandacht voor jonge agrarische ondernemers. Een goede zaak, want zij moeten het voedsel van de wereldbevolking gaan produceren. En omdat de wereldbevolking groeit, is extra aandacht voor jonge agrariërs van essentieel belang. Echter, het budget binnen het GLB, aangevuld met op nationaal niveau beschikbaar gesteld budget, is zeer beperkt.

Gemiddelde boer is niet de jongste meer

Meer aandacht voor de nieuwe generatie akkerbouwers is meer dan wenselijk. De gemiddelde leeftijd van de boer in de EU is 55 jaar.

Overigens is de situatie in Japan nog nijpender; daar is de agrariër gemiddeld 67 jaar.

1 op de 50 Nederlanders werkzaam in land-en tuinbouw

Terug naar de situatie in Nederland. Het LEI heeft recentelijk het Landbouw-Economisch Bericht 2015 uitgebracht. Dat geeft de ontwikkelingen weer in de land- en tuinbouw. Het rapport bevat interessante gegevens. Zo is te lezen dat het afgelopen jaar 1 op de 50 Nederlanders in de land- en tuinbouw werkte. In 2000 was dat nog 1 op de 30! Nederland telt momenteel nog 65.000 agrarische bedrijven, waarvan 45 procent als zeer klein wordt betiteld. Het aantal bedrijven is in 2014 teruggelopen met 2.000 (3 procent minder per jaar).

Innoverende bedrijven geleid door jongere generaties

Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat het belang van de agrarische sector in de maatschappij afneemt. In economische zin wordt de agrarische sector echter steeds belangrijker. Het productievolume – alles wat de agrarische bedrijven in 2014 hebben geproduceerd – is zelfs toegenomen. Dus hoewel er steeds minder ondernemers en ondernemingen komen, neemt het economisch belang van de agrarische sector toe. Tot slot meldt het rapport dat de innoverende bedrijven vooral worden geleid door de jongere generaties en dat zij gemiddeld ook een groter bedrijf hebben.

Mooie toekomst voor toekomstige ondernemers

Allemaal interessante feiten. Maar wat zeggen die ons? Als eerste dat er, gezien de groeiende economische waarde, een mooie toekomst is weggelegd voor toekomstige ondernemers in de agrarische sector. Daarnaast is het van cruciaal belang dat er voldoende agrarische ondernemers zijn in verband met de toenemende wereldbevolking.

Beperkt budget voor jonge agrariërs

Het is opvallend dat er maar een beperkt budget vanuit het GLB en de landelijke overheid beschikbaar is voor jonge agrariërs, terwijl de behoefte aan deze jonge ondernemers toeneemt. Het was dan ook wellicht beter geweest om vanuit het GLB en vanuit de landelijke overheid vol in te zetten op de nieuwe generatie ondernemers en op hun innovatief vermogen. In de huidige opzet lijkt het erop dat het grootste deel van het GLB-budget beschikbaar is voor agrariërs die er straks niet meer zijn.

Beter is het vanuit de overheid budget beschikbaar te stellen voor de ­financiering van onderzoek en innovaties samen met jonge ondernemers. Stimuleer jonge agrariërs bij het innoveren van hun bedrijven en erken zo het belang van de sector voor Nederland en voor de wereld.

Lees meer van Jacco van der Wekken:
Akkerbouwen is topsport

Laatste reacties

 • boeren

  Wie wil er nu nog boer worden dan. Je maakt bovengemiddelde uren en voor dat kleine beetje wat je er voor terug krijgt.
  Maar het boeren dat is en blijft het leukste wat er is. (voor mij dan) ik zou niet weten wat ik anders had gedaan.

 • veldzicht

  boeren#1,alleen lagere landbouwschool gehad?

 • koestal

  straks de wereldbevolking voeden,wiens taak is dat,zeker ook weer voor een lage prijs door de ondergewaardeerde boeren

 • agro1

  weer het polcor sprookje van de voedselschaarste. feed the world and starve.

 • woods0402

  Elke keer als ik iemand zie schrijven dat wij hier in Nederland de wereldbevolking moeten voeden denk ik bij mezelf. Deze persoon heeft het verstand van een pepernoot. Verder is innovatie steunen alleen en weg naar nog meer mega. Ik hoef geen steun. Ik wil gewoon een goede en eerlijke prijs voor mijn product!

 • ed12345


  Woods zo is het systeem nu eenmaal opgebouwd :meer open handel lage prijzen en steun om te kunnen blijven boeren

  Veldzicht ook met alleen lagere landbouwschool kin je iets anders doen waar je goed de kost mee verdiend als je dat WILTBoeren zijn net schippers het zit in de genen en dat is het leven dat we verkiezen ook al kun je ergens anders met minder werken ook goed de kost verdienen

 • mottonbird

  Ik kan heel erg grote boeren  met 1000 ha in NL of meer, die dik geld verdienen   met.... alleen lagere landbouw school.. 

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.