Redactieblog

21 reacties

Terecht alarm over bodem, roer moet om

Wetenschap slaat alarm over bodem Flevoland, telers zien geen probleem ... Onterecht! De cijfers bewijzen dat er een groot probleem mee is. De bodem is een sluitpost.

De Verenigde Naties hebben de bodem ontdekt als fundament van ons leven. Er stuift en spoelt jaarlijks voor miljoenen kuubs aan vruchtbare grond wereldwijd weg, daarom riepen ze 2015 uit tot Jaar van de Bodem.

Dramatisch rapport over bodemkwaliteit in Flevoland

Onlangs verscheen het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) over de bodemkwaliteit in Flevoland. De bevindingen zijn dramatisch en haalden de landelijke kranten. De grond van de ­'geselecteerde boeren' wordt er in een generatie doorgejaagd, schreven ze. Vooral gediepploegde grond is een zorgenkind.

Boeren zien het probleem met de bodem niet

Als ik bij Flevo-boeren informeer of zij het ook zo treurig inzien, hoor ik alleen positieve berichten. De grond wordt weliswaar dichtgereden, elk voorjaar stuift er wel een deel van de opbrengst weg en het organischestofgehalte zit op 1 procent, maar nee hoor, geen enkel probleem. De vraag rijst nu: als de boeren geen probleem ervaren, hoe zit het dan?

Grote kloof tussen grondprijzen en opbrengend vermogen

Het rapport erbij gepakt. Er staat een grafiek in die een heel ander beeld geeft dan wat boeren vinden. In die grafiek staat een steil oplopende lijn van de grondprijs, die sinds 1970 is vertienvoudigd. Het lijkt me dan gezond als de opbrengsten in dezelfde orde meestijgen. De grafiek laat een tendens zien die de roze bril van de boeren zwart doet verkleuren. De opbrengst is sindsdien niet vertien- maar vertweevoudigd en vlakt nu af; het rampzalige 2014 is nog niet eens meegeteld. Ook de kilo-opbrengsten stagneren, behalve bij bieten. Boeren zeggen wel geen probleem te hebben met hun grond, maar de cijfers laten dus anders zien.

Vanwaar dan dat optimisme?

Boeren als wonderdokters in de weer met bodem

Sinds de chemo-agrarische revolutie hebben boeren geleerd te denken in middeltjes en reparaties. Er is geen kwaal zo erg of er bestaat wel een middeltje tegen. Als halve wonderdokters houden ze zo het kaartenhuis overeind. Dichte grond? Loswoelen. Zware grond? Diepploegen. Hier een beetje spuiten, daar een beetje strooien en hup, we kunnen weer een jaartje voort. Steeds zwaardere machines vereisen steeds zwaardere trekkers om de verdichting in de grond op te heffen. Tevergeefs. De bodem is het kind van de rekening.

En nu graag solide bodemprijzen voor de akkerbouwer

Een andere denktrant is nodig. Een boer kan niet in zijn eentje op tegen de geliberaliseerde pacht, de stijgende rente, de prijzenoorlog. Ook bij overheid, banken en supermarkten is een verandering nodig. Als we van dat Jaar van de Bodem geen kletskoek voor de bühne willen maken, is er een fundamentele herbezinning noodzakelijk. De bodem moet niet een sluitpost zijn maar een fundament. Dat vereist een solide bodemprijs voor boerenproducten. Die te bereiken is nog een hele klus, in een wereld van ­'eigen schoorsteen eerst' en 'na ons de zondvloed'.

Laatste reacties

 • alphons1


  het geld niet alleen voor flevoland maar overal. de vruchtbaarheid holt in brabant ook terug uit

 • Marco22

  Hallo wil er iemand wakker worden? Wat dacht je van de jaarlijkse duimschroeventacktiek van de overheid die continu systimatisch de BEMESTINGSNORMEN aanscherpt. Zonder mest groeit er niets en wordt er roofbouw op de bodem gepleegt.
  Er is een keerpunt bereikt.

 • kalkar

  Wat zijn jullie toch een domme gasten met deze jan doedel journalist voorop. Of ik ben zo slim, kan natuurlijk ook. Probleem is simpel, te weinig organische mest! Ik heb altijd al gezegd dat het beroemde mestbeleid gebruikt wordt om ons boeren naar de kloten te helpen, niks meer en niks minder. De portomonnee wordt ieder jaar volledig leeg getrokken en de grond verschraalt op een gigantische manier. Hoe simpel kan het zijn, alleen leven we in een nazi staat waar de corrupte ambtenaren het voor het zeggen hebben. Zo is het en niet anders.

 • pinkeltje


  ' De Verenigde Naties hebben de bodem ontdekt als fundament van ons leven'. Dat komt wel even binnen. Waar er in dat rapport staat dat er grond is in Flevoland die er in een generatie dcorheen gejaagd wordt is mij onduidelijk en gelukkig weten we ook allemaal dat er van enige overdrijving wel sprake is. En dat de bevindingen dramatisch zouden zijn dat valt ook nog wel een beetje mee. Dat wil niet zeggen dat er geen redenen zijn om goed na te denken over hoe verder te gaan met het boerenbedrijf om ook op termijn de grond goed in conditie te houden. En dan die solide bodemprijzen voor de akkerbouwer. Prachtig verhaal waar boer Koekoek nog van had kunnen leren maar meer het probleem van de filosoof dan van de boer.

 • ohzo

  Helaas met Kalkar eens.. Nog even zo doorgaan en delen van Nederland zien er zo uit als de heidevelden in Appelscha. Kunnen we die over 20 jaar weer afplaggen. 

 • veldzicht

  Kalkar#3, we leven niet in een nazi staat,het probleem is dat een stel onbenullen die nog nooit met hun poten in de klei hebben gestaan het voor het zeggen hebben,laten zich leiden door emotie  en doen wat de eigen achterban graag wil horen,dat het de agrariers  alleen maar klauwen en klauwen geld kost zal ze een rot zorg zijn. toch belachelijk dat bijna elk bedrijf nu voor duizenden euro mest af moet voeren waar het voor heen nooit een probleem was.

 • kalkar

  Jawel , een stelletje dictators in Den haag en brussel maken de dienst uit. Een democratie is het allang niet meer. Kranten staan er iedere dag vol van. je moet je zelf zwart maken, een uitkering aanvragen en in een huurhuis gaan zitten, dan heb je het het beste. En laat iedereen het verder maar uitzoeken. Ondernemers worden in dit land op alle mogelijke manieren dwars gezeten door al die corrupte ambtenaren. Maar goed laten we vooral maar doen wat de hoge heren zeggen, kapot gaan we toch op deze manier, want de straat op en vechten tegen al dit smerige volk doen we toch niet.

 • zon

  Grond is 10 maal duurder geworden en er wordt verwacht dat dan de gewas opbrengst ook 10 maal hoger zal zijn.

  Dat heeft toch geen relatie met elkaar.

  Huizen waren in de jaren 70 toch ook veel goedkoper dan nu,maar het huis is toch niet groter geworden.
 • Natalie

  In Den Haag denken ze dat je naast de kiezer de grond ook kunt bedonderen

 • agratax2

  Het probleem van de bodem moet op wereld niveau worden aangepakt. Als alleen wij vragen om meer evenwichtige prijzen van onze afnemers om zo de Nederlandse bodem te kunnen sparen, lopen onze afnemers naar het buitenland waar ze de uitzuig prijs kunnen blijven betalen. Ook in de andere landbouwgebieden van de wereld loopt de bodemstructuur terug en mergelen de plantage boeren de bodem uit om hun aandeelhouders tevreden te houden. Willen we weten hoe een grond met nauwelijks of geen organische materiaal en humus zich gedraagt, hoeven me naar de Sahel en woestijn gebieden te gaan, beton hard en onvruchtbaar.

 • Zandboertje

  Halvering van machinegewichten levert veel meer op dan verdubbeling van mestnormen bij gelijkblijvende gewichten. En een maaipercentage van minstens 50% doet ook wonderen. Allemaal lekker roepen dat het niet uit kan. Het gros is voor minder dan de dagprijzen in handen gekomen, en telt het argument van 80.000 euro grond niet. Als uien 50 cent kosten en je verkoopt niet dan heb je tochook geen supersaldo.

 • JanWillemNatuur

  Er is een oplossing voor de degradatie van de bodem die overal ter wereld gaande is. Alleen meer mest op de grond gooien is geen oplossing. Een levende bodem met een diversiteit aan bodemorganismen zorgt voor een geschikte structuur. De bodem bedekken met organisch materiaal stimuleert de ontwikkeling van het bodemleven en zorgt voor verhoging van het humusgehalte. De grond houdt het water beter vast en de erosie stopt. Geoff Lawton (australie) is erin geslaagd in gebieden als de Sahel weer een rijke vegetatie te laten ontstaan die voedsel ging  opleveren voor de plaatselijke bevolking. Bekijk bijvoorbeeld eens de film Greening the desert. Ongelooflijk prachtig. Er is dus een alternatief dat werkt! Het kost echter wel minimaal 6 jaar voordat zo'n uitgemergeld gebied voedsel gaat opleveren. Flevoland is eigenlijk ook een soort woestijn geworden waarbij de bodem zelf geen voeding meer geeft aan de gewassen. N,P en K moeten de gewassen oppeppen, maar de kwaliteit loopt gestaag terug.

 • kalkar

  Jan Willem, een beste laag goeie zwarte vleesvarkensmest, net als vroeger, en probleem is opgelost.

 • Noordam2


  Beste Kalkar, ik vind het zeer ongepast om Rinus Vermue een Jan Doedel te noemen. Zulke stukjes zijn er juist om een discussie op te roepen, ieder zijn mening, gelukkig, maar het is geen stijl om iemend te beledigen!

 • pinkeltje


  Die goeie laag zwarte vleesvarkensmest net als vroeger, dat is punt een een praktijk die ook maar relatief kort heeft bestaan en zich niet bepaald heeft bewezen als een basis voor een gezonde lange termijn. Plus dat dat in Flevoland al helemaal niet aan de orde is geweest. En destijds ook niet nodig was. Dus een beetje onzinnig om daar een oplossing in te zien.

 • gjcamps


  Hoe krommer kan het worden, aan de ene kant zitten boeren in de stress vanwege de beperkingen op ontwikkeling van hun veestapel en wordt door de regering fosfaat en stikstof als pressie middel gebruikt om sectoren en bedrijven te sturen. Aan de andere kant komen er rapporten en krokodillen tranen over de bodem vruchtbaarheid. Allemaal hokjes denken, met name Brussel en Den Haag.
  Maak alleen regeltjes die berust zijn op feiten en natuurwetten. Maak de regels dan zo dat je deze op het daadwerkelijk potentiele probleem (grondwater, geuroverlast) focussed en laat aub alle andere onzinnige zaken erbuiten. Wat we nu zien is een daling van het organische stofgehalte van de bodem, het zecht het al, organisch dat betekend leven. Het biologische evenwicht in de bodem is zeer belangrijk voor de vruchtbaarheid. Bacterien, pieren, schimmels etc ze werken allemaal mee en vormen samen met het hoofdgewas waaruit de boer zijn inkomen moet genereren. Veel dierlijke mest is daarom prima en veruiming van bemestingsnormen maar ook uitrijperiodes moeten er snel komen.

 • alco1

  Het nuchtere boerenverstand is ver te zoeken. JW Natuur heeft zelfs niet door dat bij het vruchtbaar maken van de Sahel, jarenlang meer 'gegeven'moet worden dan dat er afgehaald kan worden en Rinus wringt zich in een moeilijk parket waarbij hij zijn linkse achtergrond niet mag verdoezelen. 

 • devansever


  Jan WillemNatuur

  De bodem bedekken met organisch materiaal stimuleert de ontwikkeling van het bodemleven en zorgt voor verhoging van het humusgehalte. De grond houdt het water beter vast en de erosie stopt.

  Jij bent al even erg als de politiekers, deze willen ook dat je niet kerende grondbewerking toepast. De resultaten zijn wel negatief. bij mais heb je 10% minder opbrengst met niet kerende grond bewerking en bij strip till 20 tot 25%. Dat allemaal om erosie tegen te gaan. Dan zegge ze  'ja het is maar 10 a 20% minder das toch niet veel..' tot je vraagt dat zij de ambtenaren van de vlaamse landbouw en visserij of milieu 10 tot 20% van hun loon gaan afgeven want dat is het wel voor ons boeren. gewassen en hun opbrengst is ons loon!

 • kalkar

  Ik blijf zeggen, een beste laag goeie zwarte vleesvarkensmest, kippemest mag ook. Probleem opgelost, net als in die goeie oude tijd. 

 • P.boertje

  Een hoop kabaal, helaas allemaal waarheid maar roepen we niet tegen de verkeerde mensen . We moeten onze voormannen onder de kont schoppen en zorgen dat we gehoord worden . Dieren zijn beter vertegenwoordigd die hebben te minste nog een eigen partij (wat ik zelf ontzettend krom vind maar ja hij is er wel). Wat we nodig hebben is een partij die die dit soort problemen kenbaar maakt in Den Haag en duidelijk maakt dat roofbouw tot het einde leid van onze opbrengend vermogen. 
  En mensen kom nou niet met die flauwen grappen zo van nou begin jij dan met een partij ,ik geef toe dat ik hier voor niet in de wieg gelegd ben maar er zijn heus wel knappe koppen onder ons die hier geschikt voor zijn.

 • agro1


  Der Staat mergelt grond en bewerkers uit door op woekerpachten in te zetten. men noemt dit Goed Rentmeesterschap, ik spreek liever van Haags Rentmeesterschap. dit kan pas veranderen, als de wal het schip keert. komt wel, wees maar niet bang. een betere prijsondersteuning kan men toch niet wensen, doorgaan, vooral doorgaan.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.