Commentaar

Afwijken van etiket gewasbeschermingsmiddel mag niet meer

Telers worden komend groeiseizoen geconfronteerd met de gevolgen van de heretikettering van gewasbeschermingsmiddelen.

Sinds vorig jaar vermelden etiketten het maximale aantal toepassingen van een middel per seizoen. Gevolg is dat meerdere LDS-toepassingen verdwijnen. Het gaat om vaker een beetje spuiten om een beter resultaat te halen dan met één volle bespuiting. Daarbij is de optelsom van alle beetjes minder dan wat in één keer gespoten had moeten worden.
Een en ander is het gevolg van de vervanging van het tot voor kort geldende Wettelijke Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzingen (WGGA) door het nieuwe Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Aanbevelingen (WG/A). Op het etiket staat voortaan een duidelijke overzichtstabel met daarin dosering én maximumaantal toepassingen, en een beperkt aantal aanvullende restricties. Afwijken van het etiket mag niet meer.

Planning van middelengebruik wordt puzzel voor teler
Ofwel, de planning van het gebruik van herbiciden en fungiciden wordt meer een puzzel dan die was. DLV Plant trok vorige week aan de bel, en zegt dat telers zich onvoldoende bewust zijn van de gevolgen van heretikettering. Ze onderschatten de impact.

Zeker, er zijn ontsnappingsroutes voor sommige LDS-toepassingen. De spuitfrequentierestrictie geldt namelijk per merk, niet per actieve stof. Door achtereenvolgens verschillende merken met dezelfde actieve stof te kiezen kan de teler een specifieke bespuiting toch vaker uitvoeren. Zo kan in uien nog wel acht keer met mancozeb worden gespoten en blijft LDS in suikerbieten mogelijk.
Het is echter niet de koninklijke route die telers dan bewandelen. Terwijl het voor een blijvende acceptatie van de chemische gewasbescherming juist nodig is om niet de mazen van de wet te zoeken. Maar ja, had de overheid dan niet liever eerst zelf de koninklijke route bewandeld en was met een oplossing gekomen, waarbij het naleven van de wet leidt tot minder middelgebruik in plaats van juist meer of met minder effect? Het antwoord is dat dat had gekund en dus gemoeten.

Of registreer je om te kunnen reageren.