Redactieblog

15 reacties

Twijfel aan analyses

Als op scherpst van snede bemest moet worden, dan graag op basis van correcte grondanalyses. Dan blijkt: ene laboratoriumanalyse is andere niet.

De akkerbouwer van de toekomst is een mineralenmanager. Door wettelijke normen vanuit Den Haag en Brussel wordt de hoeveelheid regels rond de mineralenstromen op het akkerbouwbedrijf groter en groter. Op zich geen nieuws. Scherp zijn met het gebruik van mineralen is essentieel. Enerzijds wegens de kosten die mineralen met zich meebrengen, want daarmee onjuist omgaan is al snel geld over de balk smijten. Anderzijds dwingt de regelgeving ook om efficiënt met mineralen om te gaan. De speelruimte is beperkt, en daarbinnen is een effectieve besteding noodzaak om te komen tot de maximale opbrengst.

Een belangrijk instrument bij het plannen van het mineralengebruik zijn de analyseresultaten van de grondmonsters. Deze uitslagen dienen vaak als basis voor de jaarlijkse bemestingsplannen. Een essentieel onderdeel dus, voor de maximale opbrengst.

Erg belangrijk is dat de resultaten van deze grondmonsteranalyses kloppen en betrouwbaar zijn. Het aantal laboratoria is de laatste jaren toegenomen. Meer spelers op de markt is vaak een goed teken; concurrentie geeft scherpte op de prijs. Echter, prijs is één aspect, kwaliteit en betrouwbaarheid is een ander aspect.

Omdat we in de dagelijkse praktijk erg veel onmogelijke uitslagen van bemestingsmonsters onder ogen kregen, meenden we dat er aanleiding was voor een vergelijkend onderzoekje. Hiertoe hebben we een goed gemengd monster van één perceel gesplitst en aangeboden aan de verschillende laboratoria. Alle laboratoria analyseerden dus hetzelfde monster.

Dan ook identieke analyseresultaten, zou je denken. Niets is minder waar. We zijn geschrokken van de grote verschillen in de uitslagen. Het K-getal bij het ene lab kwam uit op 9 en bij het andere op 20. Een ander voorbeeld: het stikstofleverend vermogen van de grond varieert bij de diverse laboratoria tussen een minimum van 28 kilo stikstof en een maximum van 200. Bij de pH was het maximumverschil 0,4 punt; op de betreffende grond het verschil tussen wel of geen bekalkingsadvies.

Een zorgelijke situatie. Uitgangspunt moet toch zijn dat laboratoria betrouwbare cijfers opleveren. Een onderzoek op de site van laboratoria naar de accreditatie (het werken volgens een vastgelegd en erkend protocol) leverde een zeer divers beeld op. Je zou verwachten dat deze accreditatie een vorm is van controle op de juiste werkwijze en dus op de juistheid van de uitslagen. Het ene lab pronkt met zijn accreditaties, terwijl ze op de website van de ander niet te vinden zijn. Zijn ze er dan ook niet?

Alertheid is dan ook op zijn plaats bij de keuze om te komen tot een goed laboratorium, om de juiste analyseresultaten te verkrijgen. Niet ieder lab werkt controleerbaar goed.

Het is een check op de 
betrouwbaarheid van uw laboratorium waard. Alertheid op het gebruik van de juiste gegevens is op zijn plaats.
Met toenemende regel­geving en beperking van het 
gebruik van mineralen kan een teelt wel of niet slagen met het gebruik van de juiste analyseresultaten.

Laatste reacties

 • alco1

  Een nieuwsgierige vraag.
  Waren de verschillen tussen de gerenommeerde onderzoeklaboratoria, als Oosterbeek ook zo groot?

 • kraats

  Van der Wekken, wees eens concreter.... De boel opschudden is leuk, maar daar heeft niemand wat aan. Waar zaten de verschillen ??

 • j.verstraten1

  Je noemt de N, de K maar wat betreft de P waar zitten dan de verschillen? Welk bureau moet ik mijn monster naar toe sturen om een lage uitslag te krijgen?

 • Martin Oldenhof

  'De akkerbouwer van de toekomst is een mineralenmanager' ik denk dat voor de melkveehouderij (kringloopwijzer gebruiker) dat nu al telt.

 • wbrooymans

  zo, de knuppel is in het hoenderhok gegooid maar heb je ook iets geraakt?? je maakt een hoop bombarie dat er verschillen zijn, de belangrijkste waarde (pw getal) rep je niet over. En namen noem je al helemaal niet. Een antwoord op dit 'probleem' heb je ook niet.

  Kan me ook niet voorstellen dat bijv een Altic of Blgg afwijkende waarden vertonen op een zelfde monster.

 • tinus888

  2 identieke monsters laten analyseren door hetzelfde bureau was misschien ook wel lachen geweest

 • zon

  #6,daar zitten ook veel verschillen in.
  Het verhaaltje hierboven is zeer geloofwaardig.
  Voor de mest komen er al zeer variabele uitslagen uit,ook al lijkt de mest homogeen.

 • Zandboertje

  Het lijkt me ook zeer ongewenst om met namen te gaan strooien. Daarvoor moet je meer onderzoek doen. Twee keer bij hetzelfde instituut laten onderzoeken geeft al verschillen. Weten op basis van welk bureau welke proef is uitgevoerd is belangrijker dan weten welke de 'beste' is. Het gaat om welke voor jezelf bruikbaar is.
  Wel goed dat deze discussie aangewakkerd wordt.

 • landboer

  Wordt er allemaal niet geloofwaardiger op!

 • palmkes55

  Toen ik in 1994 afstudeerde zei mijn prof van bodem en bemestingsleer al dat er tussen de verschillende laboratoria enorme verschillen waren op gebied van analyses. We zijn meer dan 20 jaar verder, een hoop ambtenarenellende en strenge mestwetgeving rijker en geen stap verder op gebied van nauwkeurige analyses. Bij de meeste wetgeving wordt ook atijd uitgegaan van totaal stikstof of fosfaat, niet de voor de plant beschikbare mineralen...
  Waar is het gezond (boeren)verstand?

 • schoenmakers1

  zo zie je maar weer, al die onderzoeken dienen alleen de statestieken, als de boer zelf niet het goede gevoel heeft hoe te moeten bemesten zal hij het niet ver brengen. Ik ben pas begonnen met iets te leren toen alles wat ik op school geleerd had vergeten was

 • John*

  het monster in drie delen en opsturen naar hetzelfde lab mag dus geen verschillen geven.. Maar blijkt wel weer dat het grondmonster als ondersteunende informatie gebruikt moet worden en niet als leidende informatie.

  Stap 1: Kijk naar het gewas
  Stap 2: Analyseer de opbrengsten
  Stap 3: Bij afwijkingen analyseren bodem, uitgangsmateriaal etc.

 • Zandhaasjes

  Volgens mij heeft de uitslag van deze bemestingsmonsters, met de laboratoria erbij, in een uitgave van de DLV Actua noordoost in december gestaan. De afwijkingen in dat bericht komen grotendeels overeen met wat van der wekken schrijft tenminste

 • agro1

  toch niks nieuws, de mestmonsters hebben ook de meest ik zal maar zeggen 'vreemde' uitslagen. grondmonster kan nog vooraf gemaakt worden. mestmonsteruitslag komt nadat het kwaad geschied is. wantrouwen is geboden, het lijkt wel der Staat.

 • JoepB

  Stuur maar eens een monster met vaste mest naar een laboratorium.... Gewoon een onwerkbare situatie. Valt P laag uit, heb je geluk, voor het zelfde geld ga je fors over de fosfaatruimte.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.