Commentaar

Prijsdaling valt mee

Contractprijzen voor fritesaardappelen oogst 2015 zijn minder gedaald dan telers verwachtten. Een goed teken.

De contracten voor 2015 tonen dat er muziek zit in de fritesaardappelsector. Duidelijk wordt dat de wens van de verwerkers om een bestendige, goede relatie met de teler te hebben, oprecht is. We zien dat ten eerste de contractprijs met maar een tientje per ton zakt ten opzichte van die in 2014. Ten tweede worden meer tonnen per hectare vastgelegd. En tot slot bieden alle vier grote verwerkers inmiddels meer­jarencontracten aan.

De contractprijs zakt, maar minder dan telers op basis van de enorme aardappeloogst 2014 hadden verwacht. De vrieshuizen hadden tot aan de nok toe vol met frites gedraaid kunnen worden. Maar dat gebeurt niet per se. Nu worden juist veel aardappelproducten geëxporteerd. Dat zegt iets over de vraag in de wereld.

Vorig jaar augustus, de hoofdoogst moest nog beginnen, rekenden veel telers al met een flinke daling in de contracten voor 2015. Van de eerste 2 centen hadden ze in gedachten al afscheid genomen. Dan valt het met 1 cent minder nog wel mee.

Al helemaal als u denkt aan twee jaar geleden; veel prijzen stegen destijds. De graanprijs is inmiddels getemperd, groentecontracten zijn ook al omlaag. Eerlijk is eerlijk, het had minder gekund,

Evenzogoed blijven de marges in de fritesaardappelketen krap. De concurrentie is hevig. Ook de boer krijgt dat keihard op zijn bordje. Het verschil tussen winst of verlies maken is klein.

Toch tekent zich op de wereldmarkt een ­tendens af van marktkansen voor aardappelproducten van goede kwaliteit. Azië is een ­belangrijke groeimarkt. Naast de opkomende productie ter plekke blijft er ruimte voor import vanuit Noordwest-Europa.
Nederlandse telers met hun goede grond, goede teelttechniek en goede bewaarplaatsen kunnen daarvan profiteren. Voor een constante stroom kwaliteitsaardappelen hebben verwerkers Nederlandse telers nodig. De huidige contracten zijn een afspiegeling van die afhankelijkheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.