Redactieblog

Welke akkerbouwstrategie past bij u?

Er zijn globaal vier strategieën voor het akkerbouwbedrijf, aldus het LEI. Welke past bij u? Heeft u een ondernemersplan waarin beschreven staat in welke richting uw bedrijf zich wil ontwikkelen? Goed om er een te hebben.

2015 is bijna achter de rug. Een goed moment om eens terug te kijken én om de bedrijfsstrategie eens onder de loep te nemen.

Het vak is mooi omdat het altijd dynamisch is; je weet vandaag niet wat je morgen doet. Het juist inschatten van alle variabelen maakt je tot een vakman. Omdat die variabelen elke dag anders zijn, blijft het boeiend.

Akkerbouwer heeft maximaal 40 oogsten in zijn leven

Een akkerbouwer levert maximaal veertig oogsten af in zijn leven: veertig keer land klaarmaken, zaaien, behandelen en oogsten. Het weer is nooit te voorspellen, dus de akkerbouwer moet altijd toeslaan op het juiste moment.

Het boeiende in de akkerbouw is dat geen jaar gelijk is en er in ieder jaar andere succesfactoren zijn. De kunst van een top-akkerbouwer is deze succesfactoren te herkennen en hier ook op te managen en het bedrijf erop te sturen.

Evalueer als teler het seizoen

Het is belangrijk om het seizoen te evalueren. Op welke punten ging het niet optimaal, waarom was u niet scherp genoeg, en op welke punten ging het juist wel goed. Om hiermee uzelf als teler en ondernemer scherp te houden. Volgend jaar zijn er ongetwijfeld weer andere succesfactoren bepalend. Scherpte in de teelt en bedrijfsvoering is daarom een vereiste.

Goede bedrijfsvoering begint met eenduidige, stabiele strategie

Om te komen tot een goede bedrijfsvoering is een eenduidige en stabiele bedrijfsstrategie van belang. Heeft u een ondernemersplan waarin beschreven staat in welke richting uw bedrijf zich wil ontwikkelen?

Vier mogelijke strategieën voor de akkerbouwer

Bij de bedrijfsstrategie in de akkerbouw zijn er globaal vier strategieën. Het LEI deed hier interessante studies naar. De te onderscheiden strategieën zijn:

  1. We gaan het beter doen. Optimalisatie van de teelten. Gebruik van de nieuwste technieken, percelen optimaliseren.
  2. Schaalvergroting. Grond is duur, en het ziet er niet naar uit dat die goedkoper zal worden. Wanneer u kiest of gekozen hebt voor deze strategie, dan is het van belang om te bezien welke andere vormen van schaalvergroting mogelijk zijn, zoals samengaan met andere akkerbouwer(s), beheren van gronden enz.
  3. Internationaliseren. De wereld is groot, evenals de behoefte aan voedsel. In diverse andere landen van de wereld is grote behoefte aan ondernemende akkerbouwers.
  4. Naast het akkerbouwbedrijf een andere tak ontwikkelen. Dat kan variëren van zelf producten verwerken en vermarkten naar de consument, tot het zoeken van een baan naast het akkerbouwbedrijf.

Financiële speelruimte

Uiteraard kan ook een combinatie van deze vier richtingen gekozen worden. Binnen een strategie is het van belang dat deze helder en eenduidig is en consequent wordt doorgevoerd. Onderbouwing van de gekozen strategie is van belang; vragen als: 'wat is de financiële speelruimte die ik heb, waar ben ik sterk in als ondernemer' zijn van belang om mee te nemen in de strategiebepaling. Een verkeerde strategie bestaat niet, het niet hebben van een strategie is het enige wat verkeerd is.

Goed om eens over na te denken in de komende weken van reflectie en bezinning.

Of registreer je om te kunnen reageren.