Commentaar

1 reactie

Waarom nog cichorei telen?

Betere rassen en betere teelttechniek maken cichorei niet per se aantrekkelijker in het bouwplan.

Cichorei is een interessant gewas. Vakmanschap kan het verschil maken tussen een mislukte en een goed gelukte teelt. Goed gelukt is als het saldo boven dat van tarwe uitkomt, en als de opkomst en de onkruidbestrijding de teler geen slapeloze nachten hebben bezorgd.

Leuke teelt voor de Pietjes Precies

Een perceel cichorei is een goede test voor het vakmanschap en een graadmeter voor de onkruiddruk op het bedrijf. Al moet gezegd dat onkruid en opkomst een minder klemmend probleem zijn dan voorheen. Er zijn nu betere rassen én nieuwe herbiciden.
Maar of cichorei daarmee een gewas is dat je per se op je bedrijf wilt hebben? Want behalve dat het een leuke teelt is voor de Pietjes Precies, is er ook wel wat op aan te merken.

Beter eerst naar graan kijken

Om te beginnen het saldo, dat is per definitie niet veel hoger dan een tarwesaldo. Sensus betaalt wat nodig is om het areaal vol te krijgen, niet meer. Een eventuele winst van Sensus gaat niet naar de teler, maar via moederbedrijf Cosun naar de suikerbietenteler.

Telers kunnen bij invulling van hun bouwplan beter eerst naar graan kijken. Wintertarwe en (winter)gerst zijn aantrekkelijke gewassen, in die zin dat ze eigenlijk nooit mislukken. Opbrengsten stijgen bovendien door perfectie van de teelttechniek. Meer dan 10 ton per hectare is al heel normaal en op proefvelden wordt soms zelfs 15 ton aangetikt.

Bovendien is qua duurzaam bodembeheer een maaigewas te verkiezen boven weer een rooivrucht. Intensivering van bouwplannen leidt op steeds meer kleibedrijven tot problemen.

Beter bouwplansaldo met extensivering

Harde cijfers zijn er niet, maar bij telers die extensiveren – minder rooivruchten, meer rustgewas – valt te beluisteren dat ze na enkele jaren worden beloond met meer aardappelen, meer bieten en meer uien. Dus met een beter bouwplansaldo. Zo redenerend is het niet vreemd dat de ­cichorei-telersvereniging na de verslechtering van leverings­condities haar leden oproept volgend jaar wat minder ­cichorei te telen.

Eén reactie

  • Noordam2

    waarom nog cichorei telen? ik snap al niet dat er ooit iemand voor deze teelt gekozen heeft. Veel werk, apart werk, grote risico's en geen enkele vergoeding daarvoor.
    als telersvereniging zou ik niet adviseren om 15 % minder te gaan telen maar mijn advies zou zijn een dikke vette streep er doorheen.

Of registreer je om te kunnen reageren.