Commentaar

15 reacties

Haanstra speelt met vuur

Voorzitter van LTO Akkerbouw Jaap Haanstra heeft een steen in de vijver gegooid. Vergeet de derogatie maar, zegt hij, zonder derogatie is iedereen beter af, met name akkerbouwers. In 2017 gaat de volgende ronde van het nitraatbeleid in, hij wil de discussie daarover nu al aangaan.

Een goede discussie over de Nederlandse invulling van het Europese nitraatbeleid is nodig. Daar hoort ook bij een nieuwe afweging of de nadelen van de derogatie nog wel opwegen tegen de voordelen. Soms lijkt het alsof Nederland voor dat heilige doel al te veel concessies moet doen.

Hoge verwachtingen kunstmestvervangers

Maar de eventuele voordelen van de optie 'geen derogatie' die Haanstra noemt, zijn vooralsnog boterzacht en van veel minder gewicht dan de nadelen van afschaffing. Haanstra verwacht (te) veel van de 'kunstmestvervangers'. Welnu, die zijn er nog steeds niet. Technisch, economisch en politiek zijn ze nog niet inzetbaar.

Derogatie niet het probleem, maar overschrijding nitraatnorm

Ook verwacht de akkerbouwvoorman dat er soepeler regels voor akkerbouwers komen als de derogatie vervalt. Dat is nog verre van zeker. De grootste problemen met de nitraatregels zijn er nu bij vollegrondsgroentetelers op zand. Hun probleem komt niet door de derogatie maar door overschrijding van de Brusselse nitraatnorm voor het grondwater.

Verlaging uitrijnorm voor grasbedrijven

Tegenover deze onbewezen voordelen staat één keihard nadeel van afschaffing van derogatie: een forse verlaging van de uitrijnorm voor grasbedrijven. Het mestoverschot stijgt daardoor aanzienlijk. Met als gevolg hogere kosten voor veehouders. Ja, en mogelijk hogere inkomsten voor akkerbouwers als afnemers van mest. Maar laten we ervan uitgaan dat dat laatste niet Haanstra's heimelijke doel is.

Laatste reacties

 • alco1

  Dat is de waarheid naar de regels die er zijn.
  Maar weer is duidelijk dat regels boeren tegen elkaar opzet en zo tweespalt creeerd.
  De hoogste tijd dat er eens boerenverstand de regels invullen. Kortom: Weerstand te bieden aan de natuurlobby's.
  Annie Schreier geeft ook al een voorzet om jagers subsidie te geven voor hun inzet tot het natuurbeheer.

 • Noordam2

  volkomen terecht om die derogatie aanvraag af te schaffen
  de akkerbouw is al die jaren de dupe van de hebberigheid van de veehouders

 • Peltjes

  Evenwichtsbemesting en klaar is van Dam. Derogatie en fosfaatrechten zijn dan overbodig. Boeren blij van Dam blij.
  Hoe simpel kan het zijn.

 • farmerbn

  Van Dam wil boeren met weinig koeien, varkens, geiten en kippen en zonder pelsdieren. Toch zegt hij dat ze een goede boterham mogen verdienen. Hoe naief kun je zijn?

 • Bennie Stevelink

  @Noordam2, hoe zijn akkerbouwers de dupe van de derogatie? De mest die jullie akkerbouwers kunnen aanwenden wordt er toch niet anders van? Je vergeet blijkbaar dat op grasland met derogatie (230 kg N) het nitraatgehalte in grondwater ruim beneden de norm ligt. Een te hoog nitraat in het grondwater is vooral een akkerbouwprobleem.

 • Noordam2

  Mozes, een gemiddeld akkerbouwbedrijf verschraald. Ook jij weet dat bij de EU niets voor niets gaat dus als de veehouderij iets meer wil ( derogatie) levert de akkerbouw in
  het is al zo lang de derogatie toegekend wordt. Uit solidariteit maken we nooit zoveel herrie maar als iemand dan voorstelt om het maar af te schaffen ben ik het daar hartgrondig mee eens.
  en laat niemand de draak steken met die solidariteit want dat was gewoon zo! Akkerbouwers zijn de beroerste niet

 • alco1

  Als je nog meer de grond verschraald zullen de mineralen nog eerder weg kunnen vloeien.
  En de hoge nitraten worden gemeten bij veengronden als een natuurlijk proces.

 • agriholland

  @mozes het rijk heeft niet onderbouwd dat de waterkwaliteit volledig aan de landbouw zijn toe te rekenen. De monsternames zijn ook een hokus spokus spel met verschillende meetmethodes.

  Laat ze eindelijk eens keer natuurmest door kunstmest vervangen. Bij milieu moet het rijk niet in hapjes denken maar in kringloop.

  Een ander voorbeeld is de elektrische auto die op kolen rijdt.

 • Bennie Stevelink

  @Noordam en @agriholland, bij derogatie gaat het over stikstof, jullie reacties gaan over fosfaat.

 • alco1

  Maar @mozes. Het is wel zo dat voor het behoud van derogatie, een fosfaatplafond getekend moest worden.
  En dat slaat helemaal nergens op en maakt de zaken alleen maar ingewikkeld. En dan denk ik aan latente ruimte bij boeren.

 • hookwood

  Het fosfaatplafond is een productieplafond, dat heeft niets te maken met de aanwendingsnormen die er gelden.

 • xw

  latente ruimte zal middels evt. fosfaatrechten geregeld gaan worden?
  i.p.v. solidariteit, zijn er volgens mij akkerbouwers die geld ruiken bij afschaffing derogatie.
  Solidair zijn en hebberigheid verwensen is wat tegenstrijdig.
  Maar mocht je de veehouderij het derogatievoordeel niet gunnen, kun je zelf ook (melk)vee gaan houden
  Maar dan moeten ze zich wel bewust zijn , dat ze ook 's-winters moeten werken.
  Maak je verder niet druk, wacht rustig af, er wordt voor ons beslist (ook voor noordam2)

 • Peltjes

  hookwood: Leg mij is uit hoe dat fosfaatplafond is berekend.

 • Koen Franken

  Het nationaal fosfaatplafond is ontstaan als voorwaarde voor derogatie, de stikstofruimte neemt hierdoor toe, Nederland heeft moeten toezeggen dat de fosfaatproductie niet toe zou nemen. Dit ten gunste van de melkveehouders, de mestplaatsingsruimte stikstof neemt toe en de fosfaatruimte kan in de verhouding 1:3 met koemest ook opgevuld worden. Winst voor de rundveehouders. Gerzien de groeiambities na 1-4-2015 van de melkveehouders ontstaat de angst dat de met Brussel gemaakte afspraak in gevaar komt, EZ zwaait met koerechten. Nee zeggen de melkveehouders wij beloven ons deel van het fosfaatplafond niet te overschrijden door voer- en andere maatregelen, als er maar geen dierrechten komen. Okay zegt EZ: de bal ligt bij jullie, blijf binnen die grens. Nog voor het einde van het melkquotum overschrijden de melkveehouders deze afspraak. Logisch dat EZ nu een grens trekt. Nu claimen dat varkens en kippenfosfaat maar inwisselbaar zou moeten zijn is een zwaktebod. Zij overschrijden de norm 2002 niet. Leunen op VVO's is net zo goed een farce. De korte termijn oplossing is m.i. niet zo moeilijk: als in 2014 de grens overschreden is, is 2014 voor IEDEREEN het fosfaatquotum.

 • Peltjes

  Ik wil weten hoe het fosfaatplafond is berekend. Ik heb lto hierover begin juli een mail gestuurd, en werd een paar dagen later terug gebeld door een medewerkster. Die beweerde dat het als volgt berekend is. Alle grond die melkveehouders in 2010 via de gecombineerde opgave hebben opgegeven is bij elkaar opgeteld. Daarop is berekend hoeveel fosfaat er op geplaatst kan worden. Zo is het plafond berekend. Dus ook de grond die op dat moment niet in gebruik was voor het melkvee, maar wel in eigendom, de zgn. latente ruimte. Janet Brandsma ontkende dit overigens op een lto vergadering. Hoe het dan wel is, liet zij in het midden.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.