Commentaar

Ook voor niet-deelnemer

De graanpoolprijsvergelijking helpt deelnemers én 
niet-deelnemers hun graanafzetstrategie te beoordelen.

Voor de negende keer vergelijkt Boerderij wat de graanpools hebben uitbetaald. Wat Boerderij met de vergelijking wil, is de graanteler helpen de uitbetaalprijs te wegen. Boerderij biedt een fictieve partij graan aan van nauw omschreven kwaliteit en hoeveelheid en vraagt de collecteur wat die specifieke partij zou hebben opgebracht. Na verrekening van kosten en toeslagen resteert een nettobedrag voor de 100 ton geleverd graan.

Wat Boerderij in feite laat zien is de verkoopprestatie van de collecteur. Investeringen in de ontwikkeling van afzet voor bakwaardige tarwe of brouwwaardige gerst hebben effect op de uitbetaal-capaciteit. Net zoals de poolperiode dat heeft en kostenefficiëntie in handling en logistiek door schaalgrootte of anderszins.
Dit jaar keek Boerderij ook naar hoe graantelers het doen die zelf hun graan verkopen. Door het beweeglijker worden van de graanmarkt groeit de animo om zelf aan de knoppen te zitten. Weten deze telers de pieken in de markt beter te benutten dan de grote pools die elke week moeten verkopen? Het antwoord op basis van gegevens van CZAV en Rijnvallei-Agruniek is dat ze dat gemiddeld genomen niet doen, de pools scoren wat beter. Waarmee niet automatisch is gezegd dat dat volgend jaar ook zo is.
Naarmate prijsfluctuaties in de graanmarkt komende jaren groter worden, gaan verkoopresultaten van individuen meer afwijken van de pools. Meer erboven, maar ook meer eronder.
Interessant is de vraag of meer volatiliteit in de graanmarkt voor telers een argument wordt om minder te gaan poolen en meer het spel op de vrije markt te gaan spelen, of om juist de veiligheid van de grote graanpools te zoeken. Een teler relativeert het risico van de vrije markt met de woorden dat ‘het nooit om veel geld gaat, maar meer om het spel’.
Al met al blijft de Boerderij-graanpoolprijsvergelijking voor alle telers een belangrijke jaarlijkse vinger aan de pols.Of registreer je om te kunnen reageren.