Redactieblog

6 reacties

Abnormaal grote regeldruk herstelbemesting

Onlangs is de regelgeving rond herstelbemesting vastgelegd. Als teler kunt u voortaan na extreme neerslag herstelbemesting toepassen. Deze regelgeving beoogt een goed doel.

In het bekende vijfde nitraatactieprogramma is afgesproken dat herstelbemesting onder voorwaarden wordt toegestaan. Het komt er op neer dat wanneer er meer dan vijftig millimeter neerslag in een etmaal of zestig millimeter in twee opeenvolgende etmalen maximaal vijfentwintig procent kunstmest worden ingezet.

De regeling is echter mosterd na de maaltijd voor 2014. Ze ligt nu ter inzage en wordt naar verwachting binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Pas dan is het definitief.

Het groeiseizoen zit er voor grootst deel op. De regelgeving gaat dan wel weer met terugwerkende kracht in. Dus als u al extra heeft bemest, dan is het nu ineens wel toegestaan. Hiermee beloont de overheid het overtreden van de regels, de agrarische variant van burgerlijke ongehoorzaamheid. In het verleden was hetzelfde het geval bij de zogenaamde stuifregeling. Goed om te weten bij volgende komende regelgeving, dat maatregelen die echt nodig zijn, later wel gedoogd worden. Dus  beter om goed voor uw gewassen te zorgen en  achteraf op goedkering rekenen met de komende regelgeving....

Er is nog meer vreemd aan deze regelgeving. De extra bemesting mag pas worden toegepast nadat er door een erkend taxateur is vastgesteld dat er inderdaad opbrengstderving dreigt. Dit is een vrijwel onmogelijke opgave, halverwege het groeiseizoen de opbrengstderving bepalen is gelijk aan gokken. Zeker nadeel is dat de teler wel kosten moete maken voor een taxatierapport. We verzuipen weer in regelgeving en het op papier creëren van een schijnwerkelijkheid.

Ook is de herstelbemesting pas toegestaan als de opbrengstderving minimaal vijfentwintig procent bedraagt. Hoe is dat vast te stellen? Dit is een onmogelijke opgave, het zal er op neer komen welke taxateur u treft, goed meedenken met de taxateur zal wellicht helpen om dit criterium te bereiken.

Het lijkt er op dat de regelgeving is gebaseerd op achterdocht. Het is toch niet zo dat telers zomaar gaan bemesten omdat het mag, telen en bemesten is niet zomaar geld weggooien.

Als teler bedenkt u zich wel twee keer om extra te bemesten, het moet zinvol zijn, en leiden tot herstel van het gewas en opbrengst. Toekomstgerichte telers gaan hier verantwoord mee om. Allerlei flankerende maatregelen als een taxatierapport, het vooraf melden bij RVO, allemaal ballast.

Het doel van de nieuwe regelgeving is goed, namelijk ruimte bieden bij calamiteiten. Echter de deskundigheid van de teler wordt  onderschat. U als teler kunt het beste schatten wanneer herstelbemesting nodig is. Dit zal niet zomaar gebeuren, immers er moeten met de herstelbemesting ook extra kosten worden gemaakt, een zuivere afweging zal daarom door teler zelf worden gemaakt. De extra administratie en papieren schijnzekerheden zijn overbodige ballast, en kunnen worden afgeschaft.

Laatste reacties

 • H Zonderland

  Het is sowieso onzinnig om akkerbouwers regels op te leggen m.b.t tot bemesting, zeker bij kunstmest. Het is een duur goedje en teveel heeft een dergelijk nadelig effect op de produktkwaliteit dat je dat wel uit je hoofd laat.

 • Fermer

  @H Zonderland, wist je nog niet dat boeren in Nl. dom zijn, als het kan het milieu verpesten en het liefst illegaal bezig zijn? Wanneer de Overheid niet alles precies regelt en uitllegt, met hun ultime kennis van zaken mede dankzij top unniversiteit Wageningen, dan zou de hele landbouw in Nederland al lang naar z'n mallemoeren zijn, of niet dan?

 • pinkeltje

  Nou, denk dat in dit geval de waarheid in het midden ligt. En dat het midden wat dichter bij de boer ligt dan bij de overheid. Dat de landbouw in Nederland gered is door de stringente bemestingsnormen van dit moment dat lijkt me niet. Het zit de landbouw meer in de weg dan dat het ze helpt. Het is ook niet zozeer de kunstmest die de mileuproblemen zal veroorzaken maar een en ander is ontstaan door het overschot aan drijfmest in bepaalde regio's. Als je boeren daar lekker hun gang mee laat gaan omdat ze wel weten wat er wel of niet goed is voor het gewas en het milieu dan komt er inderdaad niks van terecht. Dat hebben ze zo'n 25 jaar geleden wel bewezen. Hoewel ook dan weer geldt dat een minderheid het verpest voor een meerderheid. Maar zolang de maïs niet dood gaat door teveel drijfmest is het al gauw aantrekkelijker daar de mest op te kiepen in plaats van het 100 of meer kilometer verderop te laten transporteren.

 • H Zonderland

  @ emmerei, zo wordt er door een aantal over ons gedacht en helaas hebben die wat verkeerde touwtjes in handen. Tot de veebezetting zo hoog is dat de mest-fosfaatproduktie evenhoog is als de fosfaatonttrekking door de gewassen op het bedrijf hoef je verder niets te regelen. Beetje corrigeren naar de fosfaattoestand van de percelen. Heb je meer mest dan voer je dat af. Dan blijft het milieu minstens zo schoon als met dit woud van regeltjes.

 • farmerbn

  In kunstmest zit volgens mij een klei-gedeelte waar de stikstof inzit. Een km-verkoper kan ipv kunstmest dus ook grond op de factuur zetten. Je hebt dan wél een factuur maar zonder het vervloekte woord stikstof.

 • John*

  inderdaad, in de hele bemestingsproblematiek moet de bodem centraal staan en niet het vee. Iedere veehouder heeft er maar voor te zorgen dat alle overschotten verantwoord afgezet worden. en dat lijkt mij beter te werken met bemonstering van de bodem en flinke boetes over niet-verantwoord afgezette mest dan met dier- en fosfaatrechten en referentiejaren. Elke 2 jaar de percelen laten bemonsteren en de bodem toestand bepalen levert landbouwkundig meer op dan dit huidige woud van regeltjes.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.