Boerenblog

41 reacties

Koeien en glyfosaat

Is er gerommeld bij de toelating van Roundup of bij de toelating van RoundupReady-mais en -soja? Wetenschappelijk onderzoek zet steeds meer vraagtekens bij de gemelde risico’s.

De Duitse onderzoeker dr. Monika Krüger onderzocht op een Deens melkveebedrijf 240 koeien op glyfosaat en residuen ervan in de urine. De koeien kregen een rantsoen met daarin volop Argentijnse Roundup-Ready (RR)-mais. De uitkomsten waren schrikbarend. Alle dieren testten positief. Daarnaast vond ze in alle bloedmonsters enzymen. Deze wijzen op beschadigde organen en spierweefsel.

Nader onderzoek wijst uit dat de gehaltes aan mangaan en kobalt ver onder de normwaardes lagen die gelden voor deze sporenelementen. Dat heeft vrijwel zeker te maken met de hoge glyfosaatwaarden die zijn aangetroffen in deze Deense proef. Die liggen op een niveau dat zelfs Monsanto als extreem hoog aanmerkt. De middelenfabrikant onderneemt echter geen actie in dezen en heeft nu een jaar na deze onderzoeken nog geen enkele waarschuwing afgegeven richting consumenten of boeren.
Veevoerdeskundigen blijven ons voorhouden dat de huidige RR-soja en -mais geen enkel negatief gevolg heeft voor onze dieren. Er zijn immers van industriezijde geen onderzoeken die daarop wijzen.

Gezondheidsrisico
De vraag is nu hoeveel studie de autoriteiten nog nodig denken te hebben, voordat ze doorkrijgen dat ook de consument aan glyfosaatbelasting bloot staat. Dat onze overheden handelend moeten optreden lijkt me niet meer dan vanzelfsprekend.

Over eerdere studies die glyfosaat (in 70 procent van de onderzochte gevallen) in menselijke urine aantoonden, werd doodleuk gezegd dat die concentraties geen enkel gezondheidsrisico voor de consument inhielden. Dit ondanks Argentijnse informatie dat glyfosaat (in combinatie met de gebruikte adjuvantia) al bij ultralage concentraties geboorteschade veroorzaakt.
El Salvador heeft onlangs glyfosaat samen met 52 andere landbouwbestrijdingsmiddelen verboden. Het land wenst eerst meer zekerheid over de gevolgen voor volksgezondheid en dierenwelzijn.

Toelatingsonderzoek
Onduidelijk is of het toelatingsonderzoek van glyfosaat veertig jaar geleden al deze kennis ook had kunnen en moeten opleveren. Het kan ook zijn dat dit residuprobleem pas is gaan spelen door het telen van gemanipuleerde resistente gewassen. Heeft iemand zitten slapen bij het goedkeuren van de aanvragen door Monsanto? Is er niet adequaat gereageerd? Of heeft niemand willen reageren toen er verdenkingen rezen? Geld doet wonderen, speciaal als het een hoop is. Ook in de toelatingsprocedures.
Sinds kort wordt de RR-teelt door een grote groep verontruste wetenschappers vergeleken met biologische oorlogsvoering. Gezien de ontdekking van dr. Krüger en Franse studies met ratten lijkt me deze vergelijking niet eens zo gek.

Laatste reacties

 • joannes

  Voor Multinationals is het daarom ook zo belangrijk Multinational te zijn. Zij kunnen boven wetten acteren in de verschillende Naties. Hoewel vele ambtenaren het tegendeel beweren, echte autonomie om te beslissen betekend tegen de (geld)stromen oproeien! Natuurlijk geldt dit ook voor de kenniscentra, óók deze zijn Multinational afhankelijk inmiddels: Voor de Kennis en Voor het geld! En zo wordt de Wereld opgelijnd op, in het voorbeeld, één Gezondheids aspect en daarmee opgelijnd naar één Beleidsteam wat de enge verantwoordlijkheid draagt de wereld bevolking wel of niet te vergiftigen met haar uitvindingen. Daarvoor worden ze beoordeeld op winstgevendheid voor de aandeelhouders en niet op wereldbevolkings gezondheid, wat het meest logische zou zijn.

 • Mozes

  Het probleem is dat niemand weet waar de waarheid ligt. Niet alleen Monsanto heeft een handelsbelang, ook tegenstanders kunnen worden gedreven door handelsbelang. In hoeverre geeft het verbod van Roundup in El Salvador te maken met voedselveiligheid en in hoeverre met handelsbelang?
  Daarnaast slagen Monsanto-haters er elke keer weer in zichzelf ongeloofwaardig te maken. Neem dat Franse onderzoek met ratten waar naar verwezen wordt terwijl allang bekent is dat het frauduleus is.

 • alco1

  Alles lijkt wel koehandel. Wel is duidelijk dat er op wereldniveau een totaal financieel onafhankelijke instelling moet opstaan die met volledige openheid van zaken onderzoek moet doen. We weten dat stoffen gevaarlijk kunnen zijn, maar ook dat we ze ook nodig hebben. (Zie nu de aardappel velden die wegbranden)

 • agratax2

  Hoe we ook wenden of keren; Monsanto heeft toe gegeve, dat ook zij Glyfosaat hebben aangetroffen in koeien (dieren). Zij beweren dat hun waarden veel lager waren, kan zijn maar het feit dat het in koeien is aangetoond en daarmee ook wel in andere levende wezens zal zitten is zeer aannemelijk. Monsanto heeft ons altijd verteld dat er geen glyfosaat in de behandelde gewassen achter blijft, omdat glyfosaat afbreekt in contact met org. materiaal. Dit laatste blijkt uit de onderzoeken een pertinente leugen te zijn.

 • j.verstraten1

  Glyfosaat is een geweldig middel, ik zou het niet graag willen missen. Juist daarom is het verstandig in te grijpen, vóórdat we El Salvador toestanden krijgen. De vraag is of Monsanto dit ook in wil zien, of dezelfde ramkoers blijft varen.
  Een mij adviserende onafhankelijke adviseur is tegenstander van tarwe en daarvan afgeleide producten in het rundveevoer. Omdat tarwe blijkbaar in de afrijpingsfase veelvuldig wordt doodgespoten met Roundup, om die redenen zoals hierboven omschreven.

 • farmerbn

  Glyfosaat in urine en enzymen in het bloed. Dat eten we toch niet? Als er glyfosaat in melk zit of in vlees wordt het een andere discussie. Mijn koeien hebben ook een tekort aan mangaan en kobalt als ik geen aanvullende mineralen bijvoer. Gaf die Deense boer wel genoeg mineralen?
  Als je niet van glyfosaat houdt dan koop je toch voedsel dat geproduceerd is zonder glyfosaat. Nu willen tegenstanders van glyfosaat hun wil opleggen aan anderen. Als je bv een hekel hebt aan een opel dan mag opel toch ook gewoon doorgaan met de productie van opels voor mensen die wel een opel willen kopen?

 • agratax2

  farmerbn. Het gaat niet het wel of niet willen eten van glyfosaat. Het gaat over het al dan niet opdringen van voedsel besmet met glyfosaat of residuen. Terwijl niemand exact weet wat de gevolgen op termijn zijn. Willen we gezondheid risico's lopen met alle sociale en financiele gevolgen van dien om een tijdelijke financiele winst te behalen op onze voedsel inkopen? ik dacht het niet als jij graag deze risico's neemt is het jouw zaak, maar teken dan wel een protocol waarin je afziet van medische hulp betaalt door je verzekerring, omdat je zelf dit experiment bent aangegaan.

 • T@deler

  'De koeien kregen een rantsoen met daarin volop Argentijnse Roundup-Ready (RR)-mais.'

  Waar is de bron?

  Volgens de Bundesinstitut für Risikobewertung werden er geen aangaven over rantsoen en afkomst gemaakt door het onderzoeksteam.

  <>

 • Mozes

  @agratax #7, mensen die roken mogen ook geen medische hulp vragen die door hun verzekering betaalt wordt? En mensen die drinken, die te hard rijden in hun auto, die te dik zijn of die te weinig bewegen? Jij slaat door @agratax.

  Het probleem is dat actievoerders tegen Roundup de schijn tegen hebben. Vroeger had niemand wat tegen Roundup. Als je grasland had doodgespoten met Roundup mochten 4 dagen later de koeien het gras afvreten. Dit was officieel toegestaan. Pas toen doormiddel van genetische modificatie gewassen resistent gemaakt werden tegen Roundup werd door de tegenstanders van genetische modificatie Roundup gebombardeerd tot een gevaarlijk bestrijdingsmiddel. Waarom zijn die mensen er niet eerder achter gekomen dat Roundup zo gevaarlijk zou zijn? Als gewassen doormiddel van genetische modificatie niet resistent gemaakt waren tegen Roundup maar tegen een ander middel hadden ze dan enig bezwaar gehad tegen Roundup? Ik denk dat wij er dan nooit van gehoord hadden.
  De actievoerders tegen Roundup hebben door deze achtergrond een enorm geloofwaardigheidsprobleem.

 • tinus888

  mozes asbest was vroeger ook een wondermiddel,we weten nu beter,we slaan zelfs helemaal door

 • ACB

  Even logica gewas beschermings middel zo het nu heet tegenwoordig, is nog steeds vergif hoe je het wend of keerd onderschat dit niet. Begrijp ook dat een boer of teler afhankelijk is van deze spullen. Maar hoeveel welvaart ziektes heb je niet tegenwoordig, kanker, hart en vaatziekten, spierziekten geboorteafwijkingen. Die gene die medicijnen of bestrijdingsmiddelen verkopen zullen altijd zeggen dat het geen kwaad kan. Maar onderschat de gevaren niet. Was er in brazil niet een prof die jonge moeders onderzocht en bij 13% pure ddt en bij 100% derivaten aantrof hiervan in de moedermelk bij moeders die in soja gebied woonden. Een keer raden wie de ene grootste afnemer van brazil is in de wereld. Logisch verstand mensen en niet lullun zoals het vogeltje gebekt is.

 • GlySol

  Zou mooi zijn als er een keer echt onderzoek gedaan wordt naar glyfosaat. Maar hoe, waarmee en met welk doel? Jammer van alle onderzoeken tot nu toe is dat ze omstreden zijn. Bovenstaand onderzoek is gepubliceerd in een OMICS tijdschrift (link: <> ) Een tijdschrift dat zo goed als alles publiceert, zolang er maar betaald wordt. Zie bijvoorbeeld Wikipedia over OMICS: <>

 • alco1

  @ACB. Je vergeet één ding. De verkoper van medicijnen en bestrijdingsmiddelen is niet de bepalende instantie dat het verkocht mag worden!

 • agratax2

  alco1. Je hebt gelijk, maar vergeet dat de fabrikant de gegevens moet aanleveren voor toelating. Dit zijn doorgaans zeer volumineuse dosiers vol met goede en liefst niet te veel slechte uitkomsten. Daar komt bij dat er soms na jaren praktijk negatieve gevolgen boven water komen.
  @Mozes. Het maakt verschil of je grasland dood spuit met een geringe hoeveelheid Glyfosaat of dat je 1 of meerdere malen onkruid spuit met Glyfosaat op een groeiend gewas, dat nog volop in productie is. Hier komt bij dat de glyfosaat wordt opgenomen door de plant die het of afbreekt of opslaat. In beide gevallen is het eind product besmet met een biocide of de residuen, beide horen niet in de voedselketen.
  Ik ben niet tegen genetische manipulatie maaer tegen manipulatie met als doel gif in planten te vormen of door planten te laten opnemen zonder dat er afbraak of uitscheiding ontstaat. Dit nu net wat RR gewassen doen en daar komt bij dat van af de eerste toelating het hele verhaal stinkt. Geen enkele in Amerika bestaande instantie m.b.t. tot rassen- gewasbeschermingsmiddelen toelating of gezondheid heeft aangedurft RR mais toe te laten. Dit is gedaan door een appart in he tleven geropepen cie bestaande uit 5 man, 3 oud Monsanto directeuren (geen biologen of chemiespecialisten) en 2 zwaar door Monsanto gesponserde Senatoren. En dan nog durven velen te beweren dat het niet stinkt?

 • agratax2

  vervolg.
  Het zou ons als Landbouw land sieren als we nu eens niet met deze Glyfosaat mode meegaan en ons richten op de vermarkting van Glyfosaat vrij voedsel. De wedstrijd met het grootkapitaal (plantage landbouw) verliezen we toch.

 • GlySol

  #15 dat wordt een dure hobby.

 • Mozes

  @agratax, ik verdedig niet het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen. Mijn probleem is alleen dat de tegenstanders de onbetrouwbaarheid van de voorstanders proberen aan te tonen terwijl ze hun eigen betrouwbaarheid niet op orde hebben.

  Als er een markt is voor voedsel uit een keten die vrij is van genetische modificatie is het goed om daarop in te spelen. FrieslandCampina doet dat al in Duitsland. Daar wordt het zuivelmerk Landliebe verkocht met de garantie dat koeien uitsluitend voer hebben gehad wat niet genetisch gemodificeerd is.

 • flyinghollander

  De normen van Kobalt en mangaan, in DK is bemesting ook erg gering en vertikken heel veel boeren mineralen te voeren ivm financieel gebeuren daar, dus zijn dat getallen die misschien iets anders aan invloed had? Granen niet voeren ook wel vaker gehoord ivm dat.

 • m.en.mh.miedema

  Als er glyfosaat in urine gevonden wordt bij koeien die RR soyaschroot hebben gegeten dan moet je ook glyfosaat in de urine van de mens vinden, die consumeert immers de olie! Soya wordt geteeld voor de soyaolie als goedkope eiwit vervanger voor dierlijk eiwit, de schroot is een bijprodukt en geschikt als veevoer(anders is het afval). Soya olie zit in vrijwel alle kant en klaar voeding en bijna alles wat is gebakken. Als de soyateelt alleen van de schroot zou moeten bestaan dan was het gelijk afgelopen met de teelt.(beschuldigingen richting veehouderij tav soyateelt/veevoer=regenwoud vernietigen slaan dan ook nergens op, de consument van de soyaolie is hier verantwoordelijk voor, vegetariers kijk in de spiegel! en o ja, doe eens een urine check)
  Niettemin, dit zijn wel verontrustende berichten. De chemische industrie heeft in het verleden wel vaker de boel besodemietert, vb bestrijdingsmiddelen die in de westerse wereld vanwege hun schadelijkheid allang verboden waren naar derde wereldlanden exporteren.
  Han/agratax leraar geweest op MLS Zwolle?

 • agratax2

  Miedema. Ik ben geen leraar geweest in Zwolle. Ik heb les gegeven aan het Terra College in Emmen.
  De meeste soya uit Zuid Amerika is helaas voor de mengvoederfabrieken geen certificering waard, omdat de verwoesting van de pampa net zo erg is voor de biodiversiteit als de sloop van het oerwoud. Ik kan maar tot 1 conclusie komen en dat is 'Er zijn te veel mensen op deze aarde'. Ik zie de onrusten her en dar dan ook als een naturlijk verschijnsel om de zaak weer in het geareel te krijgen, maar dat zal met 7 miljard mensen minder eenvoudig zijn dan met 2 miljard of minder. maar we zullen moeten toegeven dat er zo lang de mens bestaat er oorlogen / moord partijen zijn geweest of epidemien (hier had de mens geen schuld aan). Maar al deze ellende had als positiefs 'De sterksten overleefden'.

 • christof conings

  pff wat een discussie onderzoek heeft uitgewezen dat onze prachtige natuur zelf selecteerd , de producten die wij mensen consumeren worden door allerlei vernuftige systemen in de natuur zodanig beschermd van giftige invloeden dat wat geconsumeerd wordt eetbaar is . Proeven hebben dit uitgewezen maar deze resultaten mogen niet openbaar gemaakt worden anders valt het hele mechanisme in mekaar van mensen die tegen alles zijn . Wij mensen zijn gewoon niet slim genoeg om de natuur te misleiden alleen het mensdom kunnen we misleiden

 • agratax2

  christof conings. Ik zal je geen ongelijk geven, maar er worden nog steeds mensen ziek door het eten van planten en dieren die voor hen niet consumabel zijn. Waar we in dit artikel over praten zijn door de mens gefabriceerde planten en die zijn dus niet door de natuur beschermd zoals jij suggerreerd en al helemaal niet door de natuur voor consumptie bedoelt.

 • Jan-Zonderland

  Agratax, dat jij anti GMO, anti Monsanto en anti glyfosaat bent moge inmiddels duidelijk zijn. Ik weet niet, evenmin als jij, of het veelvuldig gebruik van glyfosaathoudende middelen, met name op glyfosaat resistente gewassen via residuen schadelijk is voor de mens maar zo zijn er voor heel veel voedingsmiddelen 'onderzoeksresultaten' te vinden die claimen dat die betreffende voedingsmiddelen een negatief effect hebben op de gezondheid van de gebruiker. Dat er glyfosaatresiduen aangetroffen zijn in menselijke uitscheiding wil ik best geloven alleen je zegt er niet bij hoe hoog die waarden dan wel niet waren noch kom je met het bewijs dat dit nadelige gevolgen had. Vandaag de dag is de aantoonbaarheid de norm. Als je een suikerklontje in het ijsselmeer gooit dan kan men dat bij wijze van spreken al aantonen maar dat wil dan niet zeggen dat het ijsselmeer dan zwaar vervuild is met suiker. Daarbij komt dat glyfosaat een hogere MLDs heeft dan keukenzout maar dat zal ook wel door partijdige onderzoekers vastgesteld zijn.

 • T@deler

  # 8

  'De koeien kregen een rantsoen met daarin volop Argentijnse Roundup-Ready (RR)-mais.'

  Komt er nog een bronvermelding ?

 • agratax2

  Beste Jan ik heb regelmatig gesteld Niet tegen GMO's te zijn, maar wel tegen manipulatie met als doel de nieuwe organismen te koppelen aan chemie. Je zult toch moeten toegeven dat er resistentie optreedt tegen glyfosaat met als gevolg zwaarder spuiten en weer terug grijpen op oude middelen. Volgens mijn laatste informatie bestaan er van nature planten die resistent zijn tegen Glyfosaat, dit betekent dat de vorming van nieuwe planten met deze resistentie niet denkbeeldig is, zelfs al bestaat. Dat jij als boer tot nu toe heel gelukkig bent met RR gewassen kan ik me best voorstellen. Dat ik in de begin fase (1980) reeds tegen de GMO 's was had niets te maken met gezondheidszaken, maar met het feit dat de industrie via het Genen octrooien en de nieuwe toen reeds op stapel staande wet voor plantgoed en zaaizaad de markt zou gaan momopoliseren. Dit laatste is helaas gebeurd want nagenoeg alle zaaizaad veredelingsbedrijven en handelsbedrijven zijn in handen van de enkele grote Gewasbeschermingsbedrijven. De volgende stap zal zijn een innige samenwerking van deze bedrijven met die enkele grote graan en zaden handelaren die de wereld rijk is. Zie de hele voedselketen wordt daarmee beheerd door een clain van 3 - 4 bedrijven op de wereld die zowel de consument als de producent (boer) hun wil op leggen en hiermee wordt jij als boer veroordeelt tot horige boer van het groot kapitaal.

 • ed12345

  Agratax wat ik het jammere vind van die overnames .Door zaadvermeerderaar te zijn ben ik over de jaren meerdere malen in contact geweest met wat wij de breaders noemen die mensen werken voor de landbouw universiteiten of prive' bedrijven deze mensen hebben een bepaalt doel voor ogen wat vaak jaren kost ,daar staan vaak echt niet zoveel $$$$$$$
  tegenover, de multinationals jaren werken en geen $$$$$$$$$$$$ er voor terug krijgen staat niet in hun woordenboek

 • lverstappen

  Glyfosaat gebruik je op onkruid, niet op voedings gewassen. Iedereen die anders beweert hoort geen spuitlicentie te hebben.

  @christof conings: De natuur selecteerd inderdaad zelf, daarom ontstaan er nu 'superweeds', en 'superbugs' in gebieden waar veel GMO gewassen geteeld worden.

 • GlySol

  @ iverstappen niet als het doel is voedingsgewassen dood te spuiten. Je zou hetzelfde kunnen zeggen voor selectieve herbiciden (waarvan er vaak meerdere nodig zijn itt glyfosaat). Allemaal maar met kapspuiten door de gewassen heen? Of schoffelen natuurlijk ;)

 • van der Stoel

  <>

 • varkentjeeee

  als bestrijdingsmiddelen echt zo schadelijk voor de mens zou zijn, dan zou je die effecten toch het eerst verwachte bij degene die het toepast, de boer of loonwerker want die komt er het meest mee in aanmerking of zie ik het verkeerd. buiten dat degene die er tegen zijn kunnen toch lekker zelf gewassen telen zonder bestrijdingsmiddelen of degene die ze wel vinden kunnen.

 • ohzo

  Ook ik dacht dat glyfosaat niet in de voedselketen terecht kon komen. Dat is ons jaren voorgespiegeld. Nu zegt Monsanto ook dat het in dieren gevonden wordt. Einde discussie, moet maar eens onderzocht worden. Maar niemand heeft de ballen om dat te eisen in Europa. EFSA zou dit moeten doen. Maar dat clubje wordt in stand gehouden door de grote jongens om maar tegen te gaan dat er enige vorm van concurrentie in Europa op de markt komt. Dat wordt dus niets. Als het een keer in de melk aangetoond wordt klapt de hele industrie in elkaar. Als je iets niet wilt vinden, zoek je er gewoon niet naar. Probleem opgelost toch?

 • agratax2

  ohzo. Laten we zo als sommige reacties aangeven, eenvoudig doorgaan zoals we al 40 jaar doen eenvoudig Glyfosat gebruiken en dan volgens de nieuwe technologie waarbij we bij elke onkruid golf zoveel Glyfosaat gebruiken als volgens de fabrikant nodig is. Dat dit op termijn zal leiden tot onkruiden die met normale doseringen van 'oude' gewasbeschermingsmiddelen ook niet meer te bestrijden zijn en dat de mineralen nodig voor de groei worden vastgelegd in de bodem en in de geoogste productie nemen we op de koop toe. Deze enthousiaste boeren zullen merken dat ze hun eigen productie middel (grond vee) en op termijn hun consumenten ziek maken en om deze gevolgen weer recht te zetten zullen zowel zij als de consumenten te rade moeten bij de producenten van medicijnen en voedseladditieven met alle extra kosten die daaraan verbonden zijn. Het is duidelijk wie uit eindelijk aan het langste eind trekt 'de chemische industrie die gewasbescherming en medicijnen produceren. Laat dit nu in veel gevallen dezelfde multinational zijn!!! Helaas hebben deze bedrijven de politiek in hun zak omdat ze de economische macht hebben en ze de politiek wijs maken dat bedenkingen uiten over deze nieuwe wetenschap, je jezelf buiten spel zet als een -oude lul- die de honger niet wenst op te lossen.

 • alco1

  @agratax. Ik ben het wel een beetje eens met @Mozes in #9. Je slaat wel een beetje door. Als bovenstaande in #32 een resumé is van wat er in de bovenstaande reacties wordt vermeld, heb je oogkleppen op.

 • ohzo

  Ik ben het met je eens agratax. De honger in de wereld is vrij eenvoudig op te lossen. Kwestie van politieke wil. Het probleem van glyfosaat gaat een boeren kwestie worden. Als er glyfosaat gevonden wordt in melk of vlees, dan heeft de veehouder gespoten met gif, volgens de consument. Ik heb nog nooit gehoord dat de consument de link legt met Monsanto of Bayer. De hele discussie met de TTIP gaat over, dat corporaties als Monsanto miljarden bij landen kunnen claimen in geval van verboden. Naast het verduisteren en verdraaien van onderzoeken gaat het flink de verkeerde kant op.

 • agratax2

  alco1. #32 is geen resume maar een prikkel Ik dacht om mensen uit de tent te lokken en verder dan hun neus lang is te laten kijken. Dit RR probleem moeten we niet bagatelliseren en af doen met 'het zijn weer de wollensokken, die tegen zijn om tegen te zijn'. Ik wil met dit blog niet meer dan de mensen aan het denken zetten en critisch te zijn als het gaat over productiemiddel nr. 1 je grond. Ik denk dat dan ieder gerucht over negatieve gevolgen een nader 'onderzoek' rechtvaardigd en we als boer niet te eenvoudig voor het eerste voordeel moeten gaan.

 • geintreseerde

  hallo wie is monika
  van welke politieke partij is monika
  wie betaalt haar
  heeft zij een landbouw opleiding
  zo niet eerst naar de school terug
  tot de volgende keer

 • joannes

  @geintreseerde, twijffel zaaien over de autoriteit en kennis is de eenvoudigste diskwalificatie techniek. Waarom zoek je dat zelf niet even erbij? Je reageert hier op dit blog. weleens waar met een ¨bijzonder¨ gespelde identiteit , maar ja, je weet hoe het werkt. Ik zou zeggen bel ze even op, ze staat met telefoon nummer en Email adres op Internet! <>
  Daarbij wanneer je je óók in het engels kan informeren staat het rapport óók ter inzage: <> Kortom voordat je gemakkelijk twijffel wil zaaien, zorg dat eenvoudig weerleggen niet mogelijk is, want anders kom je zelf te kjjk te staan als ¨ondeskundig¨! Tot de volgende keer

 • Jan-Zonderland

  Han, dat de hele wereld aan de hand moet gaan lopen cq afhankelijk gaat worden van 3 of 4 zaadmultinationals, zal nooit gebeuren. Niemand is verplicht om zijn zaaizaad bij deze of gene te kopen, iedereen is er vrij in om eigen oogst weer als zaad voor de volgende oogst te gebruiken. Tenzij, uiteraard, je gebruik wilt maken van bepaalde technologieen zoals de RR techniek. Verder is het zo mbt tot resistentieopbouw van onkruiden, insecten of schimmels, dat is er altijd al geweest en zal er ook altijd blijven. Gelukkig zijn er grote, rijke multinationals die steeds weer nieuwe middelen bedenken zodat wij als boeren onze gewassen toch schoon en ziektevrij kunnen houden.Daar zullen in de toekomst zeker weer middelen bij zijn die, bij nader inzien, mogelijk niet geheel onschadelijk blijken te zijn voor mensen/of dier. Men noent dat voortschreidend inzicht. En zoals ik al schreef in mijn eerdere reactie: er zijn altijd wel onderzoeken of testresultaten te vinden van wat dan ook die een negatief beeld schetsen, zo ook van Glyfosaat. Als je er om zoekt kun je denk ik ook zat negatief nieuws vinden over pinda's, om maar eens wat te noemen. pindaallergie komt steeds vaker voor bij kinderen. Komt dat nu door de pinda's of door de kinderen ?
  Voorlopig ben ik blij dat ik mijn bieten schoon kan houden door 2 x te spuiten met Round Up maar ook ik zie het loerende gevaar van steeds verder oprukkende glyfosaatresistente onkruiden. Hopelijk komt er tzt ook voor bieten een alternatief.

 • agro1

  het ia al jaaaaaren bekend, dat R-up een oestrogene werking heeft. werd alleen bijzonder secuur onder de pet gehouden, nu de pet begint te verslijten komt het er vanonder. gmo er rr, afblijven, is niet alleen niet bewezen veilig, maar zelfs bewezen riskant. niet gokken met eten, er is er meer dan genoeg en aan symbolische prijzen. de factuur voor dit riskante gedrag zal onontkoombaar bijzonder hoog oplopen en betaald worden in de hardste valuta denkbaar: mensjes!!! maar ja, daar zijn er volgens de gewaardeerde gutmenschen en onze geliefde bestuurderen al veel en veel teveel van. ciolos boppe!!!

 • ohzo

  @ Jan. Tot op een zekere hoogte ben ik dat wel met je eens. Alleen wat er nu gebeurt heeft onomkeerbare gevolgen en moet daarom veel beter onderzocht worden. Men grijpt nu in in de natuur zelf en kan niet weer terug gedraaid worden.

 • ed12345

  Ohzo er is al heel veel schade in de natuur ,waar wij zelf ook deel van uitmaken,er worden hier in St Laurents rivier al jaren walvissen aan getroffen die misvormingen hebben als gevolg van giftige stoffen in de rivier ,ook o.a. kikkers begaan dit lot.Begrijp me goed dat zijn niet perse' landbouw gerelateerde stoffen die hier debet aan zijn .Wie ooit de St Laurents heeft gezien zal moeten toegeven dat het water kraakhelder ziet in vergelijking met rivieren in europa

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.