Commentaar

4 reacties

Tijdig overleg

Mais en goed aardappelland worden schaarser. Wie op tijd goed communiceert, sleept er het meeste uit.

De ontwikkelingen in de melkveehouderij gaan effect hebben op de akkerbouw. Aan de orde was al dat koeienboeren meer ruwvoer nodig gaan hebben om hun gegroeide veestapels te gaan voeden. Nu komt daar de derogatie bij, die maakt dat veeboeren maisland voor grasland moeten gaan inleveren.
Om voor derogatie in aanmerking te komen, dus om per hectare 230 in plaats van 170 kilo stikstof te mogen strooien, moeten veehouders nu minimaal 80 procent van hun bedrijf in grasland hebben liggen. Dat was 70 procent. Er is op hun bedrijven dus minder ruimte voor snijmais, die ze ook nog eens géén fosfaatkunstmest meer mogen geven. Voor die beperktere mogelijkheden om mais te verbouwen moet een oplossing worden gevonden.
Hoe dat alles zijn beslag gaat krijgen, moet komend najaar nog blijken. Een prijseffect voor snijmais is zeker; die wordt duurder.
Ook zullen melkveehouders minder land voor poot- of fritesaardappelen te verhuren hebben. Een eerste signaal kwam vorige week uit Flevoland. Een akkerbouwer raakt daar zijn huurland kwijt omdat de melkveehouder het zelf nodig heeft. De akkerbouw zal merken dat de bakens verzet worden in gebieden waar melkveehouderij en akkerbouw door elkaar zitten. En het was door de verplichte intensievere bemonstering voor aardappelmoeheid al moeilijk aan geschikt land voor pootaardappelen te komen.
Voorzitter Joris Baecke van LTO-gewasbescherming zegt in een interview in deze Boerderij dat de moderne ondernemer een goede communicator moet zijn als het gaat om behoud van draagvlak in de samenleving. Die noodzaak om goed te communiceren kan in dit verband breder worden getrokken. Als de krapte aan mais bij de veehouder groeit en ook de krapte aan aardappelland bij de akkerbouwer, dan zijn er geen mogelijkheden om door goede afstemming de pijn aan weerszijden te verzachten. Tijdige en goede communicatie kan ook hier veel opleveren.

Laatste reacties

  • j.verstraten1

    Leo, volgens mij heeft communicatie hier bijzonder weinig invloed op. De akkerbouwer die een teeltplan heeft met gronden van veehouders moet gewoon dieper in de buidel tasten en/of krimpen. De aardappelteelt bijv heeft op de zandgronden in zuid NL vleugels gekregen dankzij de quotering. Door halvering van de rundveestapel in een provincie als Brabant kwam de afgelopen decennia veel grond vrij voor relatief weinig geld. Nu gaan we weer terug naar de jaren 80. 30 jaar geleden koste mais op stam ook 16-1800 euro en werd tot 3000 euro pacht betaald voor een gewas als lelies.

  • Reactie verwijderd door een beheerder

  • Fermer

    Eindelijk breken betere tijden voor de Nederlandse akkerbouw aan. Nadat zij bijna geheel verdwenen is uit Groningen, Flevoland en de overige akkerbouwstreken, weggekocht door koeienboeren met een dikke portemonnee (duur weggekocht door de overheid), gloort er voor de overgeblevenen weer hoop. Na jaren van slechte of zeer matige prijzen voor aardappelen, graan en bieten, komt er nu een nieuwe veelbelovende teelt in zicht: voedermais. Veeboeren zullen veel willen betalen om hun nieuwgebouwde, compleet gevulde stal, met soms dubbel zoveel koeien, optimaal te laten renderen en dus zeer veel mais nodig zijn. Tevens zal de overige teelt beter renderen, wegens beperkter aanbod. Win win voor de akkerbouw!

  • Mozes

    In Duitsland wordt zeer veel maïs geteeld voor biovergisters. De energieprijzen zijn slecht. Wanneer de prijs voor maïs boven de €1700 komt gaan de biovergisters dicht en komt de maïs op de markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.