Commentaar

7 reacties

Politieke realiteit metam-natrium

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft per direct het gebruik van grondontsmetter metam-natrium verboden.

Het middel kan, volgens voorlopig onderzoek van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, gevaarlijk zijn voor agrariërs en omwonenden. Het college gaat het middel opnieuw beoordelen.

Het besluit is terecht. Aan volksgezondheid mag je geen concessies doen. Toch is dit niet het hele verhaal. Het middel is al veertig jaar op de markt. Het gebruik is streng aan banden gelegd. Elders in Europa is metam-natrium nog wel inzetbaar. Metam-natrium is ook nog de enige chemische grondontsmetter die als noodmaatregel kan worden ingezet. Soms is deze nodig als alternatieven om aaltjes te bestrijden, falen.

Nederland riskeert met het verbod ook een miljardenomzet. Landen als Japan of Rusland hanteren een nultolerantie. Het uitgangsmateriaal moet 100 procent aaltjesvrij zijn. Het verbod sluit veel percelen uit voor de teelt van bloembollen, planten en pootaardappelen. De overheid heeft er economisch belang bij om deze export in de benen te houden.

Hopelijk blijft een inzet als 'noodgreep' mogelijk. Dijksma zou actief kunnen bijdragen in het onderzoek naar alternatieven. Op haar terrein ligt ook de optie om de ecologische focusgebieden uit het EU-landbouwbeleid flexibel in te richten. Op zwaar besmette stroken zou een lokgewas als zodanig toegestaan kunnen worden. Een terecht verzoek uit de praktijk, die echt aan de slag wil met de maatschappelijke kritiek op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Laatste reacties

 • ikkethuis

  Volgens mij moet bij een verbod, ook rekening gehouden worden met schadeclaims. Het zelfde als bij de nertsenhouderij, worden bedrijven in hun voortbestaan bedreigd. Dus LTO kom op voor de belangen van je leden!!!!!!!!!!!!!

 • koster

  Eerst onzorgvuldig met de grond omgaan en dan janken.
  Sorry hoor, maar volgens mij is het tijd dat we wakker worden en eens proberen de grond beter aan onze kinderen door te geven dan dat we haar verkregen.

 • ikkethuis

  @koster. Hoezo ga je onzorgvuldig om met je grond als je monam gebruikt? Dit middel wordt geheel afgebroken in de grond door enzymen. De schade van dit middel voor het milieu en de mens is me niet duidelijk en niet aangetoond.de hetse die nu aan de gang is is ontstaan doordat enkele omwoonende enkele keren een landbouwspuit zien en dit de ergste gedachten bij hun oproepen. Als je hierop een bedrijfstak om zeep moet helpen kun je niets meer in nederland.

 • Ishtar

  Wat mij zorgen maakt is dat een hoofdredacteur van de boerderij dit artikel kan schrijven.
  -hij weet ook dat al in 1991 de Nederlandse overheid stelde dat deze stof zo snel mogelijk zou moeten worden gesaneerd.
  -Uiterlijk in 2000 had het middel van de markt moeten zijn gehaald.
  - metam-natrium is al verboden in de Europese Unie, behalve landen met vrijstelling.
  -daarnaast iedereeen weet dat de CTGB in het voordeel 'test'van fabrikanten en de sector.

  Maw,
  -toen in Hardenberg een school vroeg om afstands criteria ivm bescherming kinderen, heeft de bollen sector en LTO bewust een politieke lobby gestart omdat te voorkomen, geen meter spuitvrije zone was mogelijk, immers kost geld, hoe gewetensloos en zielloos ben je dan?

  Hoofredacteur Vullings weet ook, dat zonder externe druk, met de wens om omwonenden en scholen te beschermen tegen dit gif ====> dit verbod er nooit was gekomen en CTGB zeker niet op nieuw de boel zou bekijken.
  -hoe zou dat toch komen?
  -ik weet zeker dat geen enkele redacteur van de boerderij ooit ook maar iets tegen dit gif zou hebben ondernomen.
  -1991 heer Vullings, maar idd duidelijke strekking van het verhaal, geld is het enige doel sinds 1991.

 • joannes

  @Ishtar; Het ligt iets complexer zo blijkt!

  <>

 • Ishtar

  Daarnaast klopt de kop van het artikel ook niet ==> Politieke realiteit
  -de gezondheidsraad heeft enorme kritiek op de sector, en de sector gerelateerde politiek partijen zoals de intens fake christelijke partijen SGP, CU en CDA.
  -immers men wist dat de CTGB niet getest heeft als bv omwonenden, voorbijgangers etc.
  -klachten werden niet opgepakt, en niemand kon ze ergens kwijt.
  -men wist dat er een politieke lobby werd opgezet door LTO en de bollen sector als bv in Hardenberg, met maar 1 doel, geen afspraken en geen spuitvrije zones, maw geen cm, ook niet als het om schoolkinderen gaat.
  -maw precies hoe de sector het wil, vrijheid om te rommelen, geen controles, geen boetes, geen regels, vrijspel.
  -de kop van het artikel is dus fout ==> Politieke realiteit.
  -het zo beter zijn als de kop was, sector is gewetensloos, en alleen door externe druk wordt er iets aan gedaan.
  -graag kop artikel veranderen aub.

 • ikkethuis

  @Ishtar Er wordt telkens gewezen naar mogelijk 1 plaats waar grondontsmet is naast een schoolplaats of naast omwonenden. Waar ik me dan aan erger is dat de dit de gehele sector verweten wordt, en dat er sancties komen voor de gehele sector.
  Hoezo rommelen, Het aantal middel moet overlegt worden, en tevens de machines.
  Er moet een vergunning aangevraagd worden, waarop het perceel ingetekend moet worden. Bij goedkeuring door de overheid heeft de overheid hier ook een grote mate van verantwoordelijkheid indien een perceel toch goedgekeurd wordt. Zij kan immers er ook voor kiezen dit niet te doen, als dit de bevolking in gevaar zou brengen., maar zoals ik al zeg berust alles op aannames en hersenspinsels.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.