Commentaar

4 reacties

Hightech hard nodig

Hightech in akkerbouw biedt steeds meer kansen om te voldoen aan regelgeving. Want de duimschroeven worden aangedraaid.

Akkerbouw heeft weer de aandacht van de regelmakers, zeker in Brussel. Daar vandaan komen nieuwe verordeningen, en niet altijd praktische. De EU eist dat grondwater niet meer dan 50 milligram nitraat per liter bevat. In het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn staat dat de norm voor stikstofgebruik in het zuidoostelijk zandgebied 20 procent omlaag moet. Of een andere regel: de plantaardige sector moet minimaal 5 procent van het areaal inrichten als ecologisch aandachtsgebied. De duimschroeven worden aangedraaid. Dit vereist verdere optimalisatie van het vakmanschap.

LTO Akkerbouw bepleit dat boeren equivalente maatregelen mogen nemen op hun bedrijf. Dus per bedrijf passende maatregelen nemen om de doelstelling achter de regels te realiseren. Een goede gedachte, want ieder bedrijf is verschillend. Generieke regelgeving heeft nog nooit gewerkt. Beter is het het vakmanschap van de individuele ondernemer te benutten. Dat stimuleert creativiteit en vernieuwing.

Een extra kans is meer inzetten van hightech akkerbouw. Hightech innovaties bieden vele kansen voor betere benutting van mineralen, in stand houden en zelfs verbeteren van bodemvruchtbaarheid, ziektebestrijding op maat.

Hyperpectraalbeelden, genomen vanuit de lucht met een bepaalde bandbreedte buiten ons gezichtsveld, bieden extra informatie over gewas en perceel. Deze beelden zijn op diverse manieren te maken. Nu bieden beelden, genomen vanuit een vliegtuig, de meeste zekerheid qua levering op het juiste moment en zuiverheid. Met hyperspectraalcamera’s genomen beelden leveren veel extra info over het gewas. Zo is duidelijk te zien waar meer stikstof zit, meer of minder biomassa, en wat de verdamping is. Deze extra beelden, mits consequent )bijvoorbeeld wekelijks) aangebracht, leveren waardevolle extra info.

Het is nog een zoektocht hoe deze informatie op de juiste manier is in te zetten, maar er is de mogelijkheid om bijvoorbeeld alleen te bemesten waar nodig, of de dosering van bestrijdingsmiddelen in te zetten waar nodig. Ook is veel te vertalen naar de toestand van de bodem, de bodemvruchtbaarheid of de fysische eigenschappen van de bodem. Dit biedt weer kansen om de bodemvruchtbaarheid op maat binnen het perceel te optimaliseren.

Als de sector breed met deze techniek aan de slag gaat, er praktijkonderzoek plaatsvindt en alle deskundigen zich er gezamenlijk over buigen, wordt informatie kennis en kan men die kennis toepassen.

Hier liggen grote mogelijkheden om op bedrijfs-of zelfs perceelsniveau aan de slag te gaan om de doelen die de beleidsmakers stellen, te realiseren. Generieke regelgeving kan dan achterwege blijven, alleen doelen hoeven worden afgesproken.

Het zou een goed signaal van de overheid zijn om meer te investeren in de ontwikkeling van de praktijktoepassing van deze techniek. Dit voorkomt dat allerlei technische details moet worden vastgelegd in regelgeving; het kan dan allemaal veel eenvoudiger. De sector staat er klaar voor en wil vol gas vooruit, nu de overheden nog.

Laatste reacties

 • ACB

  Er is een gezegde : wat er niet inzit kan jer ook niet uit halen. Een oud gezegde .Weet je het klopt nog ook.

 • agratax2

  Deze technologie is een leuk speeltje voor kleine oppervlaktes. Het is me nog niet duidelijk hoe ik op tijd bv kan bij bemesten op de armstje gedeeltes van mijn land is ik echt grootschalig, de droom van veel boeren, bezig ben. De praktijk in o.a. Rusland hebben aangetoond dat hoe goed ook begeleid deze amnier van werken niet haalbaar is extra vanwege kosten en tijd gebrek. Helaas de natuur laat zich niet dwingen in computer modellen. alhoewel er wel mogelijkheden zijn, via irrigatie water maar ook dan moet dit weer tot kleine eenheden worden teruggebracht (bv druppelirrigatie)

 • ed12345

  Met al die besproken mogelijkheden worden de exploitatie kosten behoorlijk opgevoerd dus de concurentie positie van NL terug gebracht

 • Mels

  Dus een teken dat de kosten in NL veel te hoog zijn opgelopen als je de winst in dit soort kleine marge verbeteringen moet zoeken. Het is wel zo dat het een bijdrage kan leveren aan een egaler gewas maar de meer kosten moeten wel betaald worden en daar ben ik idd op grote percelen en bij grootschalige akkerbouw wel bang voor dat dat niet gaat lukken.

Of registreer je om te kunnen reageren.