Commentaar

Avebe kan op eigen benen staan

De prestatieprijs van Avebe zakte het afgelopen boekjaar 2013/2014 met €2,29 naar €75,07 per ton zetmeelaardappelen. Ondanks de daling is het een verdienstelijke prestatie.

In boekjaar 2012/2013 bereikte de prestatieprijs een record. Bovendien had Avebe afgelopen boekjaar last van de dure consumptieaardappelen. Leden gaven hun overtonnen aan zetmeelaardappelen een andere bestemming vanwege de hogere prijs. En het groeiseizoen was in 2013 niet zo groeizaam. Avebe verwerkte 6 procent minder aardappelen in 2013/2014. Dat verhoogt de kostprijs.

Dat Avebe toch op de goede koers zit, valt op te maken uit de toegevoegde waarde. Die lag in 2012/2013 iets boven de €222 miljoen. In het laatste boekjaar steeg dat naar €236 miljoen. De hogere toegevoegde waarde is gerealiseerd met minder aardappelen.

Bovendien is 2013/2014 het tweede boekjaar dat Avebe het moet stellen zonder subsidie uit Brussel. Dat ging om een bedrag van €14 miljoen uit de evenwichtspremie. Afgelopen boekjaar werd het netto-resultaat ook nog  gedrukt door bijzondere lasten ten bedrage van per saldo €13 miljoen. De laatste drie boekjaren blijft de prestatieprijs (een optelsom van aardappelgeld, nabetaling en onverdeelde winst) boven de €75. Dat is in het verleden nog niet eerder gebeurd.

Avebe wil het rendement voor de leden verder verbeteren. Het blijft de vraag in hoeverre Avebe de ingezette koers verder kan verzilveren. Maar de laatste boekjaren zijn hoopgevend. Het goede nieuws is: Avebe kan op eigen benen staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.