Commentaar

1 reactie

Actieplan schonere teelten verdient lof

De bloembollensector wil koploper worden op het gebied van duurzaamheid.

De milieubelasting van het oppervlaktewater moet binnen vier jaar driekwart naar beneden, en maar liefst 98 procent binnen tien jaar. Dat is niet niks. De bollenteelt staat nu te boek als de meest bediscussieerde tak van akkerbouw wat betreft gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De lelieteelt is op sommige plaatsen ronduit gehaat.

Het zijn dan ook geen misselijke doelen die in het LTO-actieplan voor schonere en betere teelten dinsdag zijn gelanceerd. Voor de lange termijn streeft de landbouworganisatie zelfs naar een land- en tuinbouw die 'nagenoeg emissie- en residuvrij produceert', stelde portefeuillehouder Joris Baecke bij de presentatie van het actieplan.

Wie met zulke doelen durft te komen, heeft lef. Is dit echt haalbaar? Ja. Het toont hoeveel vooruitgang er nog mogelijk is op het gebied van preventie en bestrijding van ziektes en plagen en efficiëntere inzet van middelen. In het verleden zijn hier ook al verbazingwekkende stappen gedaan. Dat de farmaceutische brancheorganisaties Nefyto en Agrodis zelf achter dit plan staan, geeft ook vertrouwen.

Deze sector verstaat de tekenen des tijds. Ze is doordrongen van maatschappelijke wensen op dit terrein en pakt de handschoen op. Beter zo dan eerst wachten tot er dwingende overheidsmaatregelen komen.

Eén reactie

  • veldzicht

    En als je dan het onmogelijke hebt bereikt is het nog niet goed volgens de milieu beweging,maar dat zal wel meer met het eigen baantje
    te maken hebben je bent pas interessant als je kan zeggen dat het nog lang niet goed is en het milieu nog steeds achteuit gaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.