Boerenblog

24 reacties

Zaaizaad-perikelen (2)

Ik ben altijd op zoek naar betere graan- en sojarassen. Dat brengt je nog eens ergens.

Begin augustus ben ik dus richting Cambridge gereden. Net voor Toronto sliep ik in een matig motel, maar het was te laat om verder te zoeken. 's Morgens werd ik zoals altijd even voor vijven wakker, maar het was nog stikdonker. En het klokje op mijn mobiele telefoon wees toch echt 4:55 uur aan. Uiteindelijk viel het kwartje, Toronto ligt behoorlijk wat zuidelijker dan Montreal dus 's zomers wordt het later licht.

Om de drukte in Toronto voor te blijven, ben ik toch maar direct gaan rijden. Ik ontbeet in de truckstop in Milton even voorbij Toronto met de gedachte dat ik daar wel een of meer bekenden zou tegenkomen. Dat viel toch tegen. Zegge en schrijve zat er één trucker binnen, die ik ook nog niet eens kende. Ik heb dus snel gegeten en stelde in de jeep de TomTom in en doe nog even een paar belletjes voor ik wegrijd als ik Paul Conway, die ik al minstens 25 jaar ken, met z'n nieuwe Western Star en B-train voor me langs de weg op zie rijden. Dat was nou jammer, maar ja, in m'n jeep ben ik natuurlijk geen bekende voor hem.

Dus door naar Cambridge naar de Szentimerey Farm. Peter liet me even het haverveld zien, maar hij werd weggeroepen. Het was nog vroeg, de dauw zat er nog op dus ik werd nat tot op het kruis. Gelukkig was het heel mooi weer en droogde het de komende uren wel op. Het gewas viel me eigenlijk een beetje tegen, niet echt een mooie dichte, egale stand. Positief was dat ik geen aantoonbare gebreken of ziektes aantrof.

Toen ik weer op het erf kwam, zag ik dat Peter een bezoeker had met een dure auto. Het zal wel belangrijk zijn geweest, want Peters vrouw heeft me de andere percelen laten zien met hard red winter wheat (kortweg HRW) en Soft red winterwheat (of SRW, respectievelijk harde en zachte wintertarwe).

Peters percelen liggen over een afstand van meer dan 20 km verspreid. Daardoor kon je in de gewassen goed de verschillen in grondsoort herkennen: van lichte zavel tot klei. Helaas zijn ze in die regio niet vrij van een klein steentje. Het is daar behoorlijk golvend tot licht heuvelachtig.

Toen ik zei dat ik op vrij zware klei boerde, zei Peters vrouw dat ze dat kende. Ze kwam zelf van de Haldimond county. Dat ken ik maar al te goed. De enige keer dat ik mijn vrouw ervan kon overtuigen mee te gaan naar een ploegwedstrijd was in die county. Dat werd me toch een baggerbad. zo erg dat alleen degenen die er geweest zijn, het kunnen geloven. De quads liepen vast, bulldozers op de parking om de bagger aan de kant te schuiven en auto's en pick ups, ook de 4x4 's, naar de weg te slepen. Dus jullie zullen begrijpen dat toen ik dat vertelde de verhalen loskwamen. Zij woonde net naast de plowing match.

Laatste reacties

 • Ferm

  Weer een mooi verhaal, zo zie je nog eens wat en horen wij nog eens wat.

 • farmerbn

  Gezien het aantal reacties denken anderen daar anders over.

 • Ferm

  Ik weet niet of de reacties een graadmeter zijn @ farmerbn.
  Ed Bakker heeft passie voor zijn vak en geeft ons gelijk een kijkje in zijn dagelijkse boerenleven in Canada. Ik kan dat erg waarderen. Het behoeft ook niet altijd een reactie.

 • el

  De boerenblogs zijn altijd het lezen waard!

 • ed12345

  Paysanne ik neem aan dat je ergens in frankrijk woont .vertel eens wat over jezelf.

 • Ferm

  Ed, ik woon inderdaad met mijn man en onze zoon van 11 in Frankrijk. Wij zijn daar in 2009 met onze MRY-koeien vanuit Nederland heengegaan. Eerst één veewagen, daarna nog twee, deze laatsten met de koeien die op het eerdere moment te ver in de dracht waren en het jongvee.
  Ook in totaal drie opleggers met ons landbouwmaterieel.
  Nieuw land, nieuwe taal en leef-werkwijze. In Nederland hadden we een ligboxenstal, hier een potstal. Eerst zijn we een jaar 'gewoon' verder gegaan zoals de vorige boer dat deed. Gekeken hoe dat ging en wat wij ervan vonden.

 • Ferm

  Onze koeien geven minder liters dan de koeien van de vorige eigenaar (Holstein), dus om het quotum vol te melken waren we meer koeien nodig en de potstal is erg bewerkelijk dus overwogen om een nieuwe stal te bouwen. In 2011 zijn we begonnen met de bouw van een roosterstal, deze was in 2012 klaar. Wrang is echter dat net toen de bouw begon in 2011, we een brief van de melkfabriek kregen dat we straks, voor na het quotum tijdperk, verplicht een leveringscontract moeten tekenen. In ons geval voor 7 jaar. Daarin een minimumquotum zonder prijs. Ons inziens teveel risico voor de boer. Overal geweest, vakbond, producentenvereniging, melkfabriek, maar het is zoals het is, de overheid heeft het verplicht gesteld .Na veel wikken en wegen en praten met de boekhouder gaan we nu stoppen met de melktak per 1-1-2015. We gaan de akkerbouw wat uitbreiden, we hebben 90 hectare (niets in vergelijking met jou daar) en we gaan onze dubbeldoelkoeien in eertse instantie als vleesvee houden. Kijken hoe dat straks gaat.

 • alco1

  @Paysanne. Een leveringscontract tekenen?. Wat werd je overal verteld? Er zijn ook Fransen die na het quotum tijdperk een grote melkstroom verwachten.

 • Ferm

  @alco1, ik weet niet wat je precies bedoelt met 'wat werd je overal verteld', maar in Frankrijk zijn de melkfabrieken bang dat als het quotum verdwijnt er in Europa zoveel extra gemolken gaat worden dat de prijs zakt. Daardoor hebben de particuliere melkfabrieken in samenwerking met de over overheid verplicht gesteld dat als je wilt leveren je een contract moet hebben met je particuliere fabriek. Dit omdat het in Frankrijk doorgaans zo is dat als de melkprijs zakt, de Franse boeren minder gaan melken en meer akkerbouw gaan doen. Nu momenteel de melkprijs voor Frankrijk ook hoog is, wordt er dit jaar extra gemolken ( onze melkfabriek geeft zo'n 10% extra quotum dit jaar aan de boeren die willen). Door nu contracten met een verplicht te leveren minimumquotum te hebben, verzekeren de fabrieken zich van een constante aanvoer, voor als de prijzen minder worden.

 • alco1

  Prima, bedankt. Met: 'Wat werd je overal verteld', bedoel ik waarom Frankrijk ook het quotum niet meer wilde. In een discussie met @emmerei kwam duidelijk naar voren dat het verdwijnen voor Nederlanders heel anders is dan voor de Fransen, wat ook blijkt uit jouw beschrevene.
  Overigens hoorde ik dat Europa nog 4.6 % onder zijn quotum levert. Zo'n ruim quota is toch ook geen teken van goede prijs afdwingen. Velen weten niet dat quota ook een soort leveringsplicht is, al heeft zich dat nog nooit voor gedaan. Daar zijn wij straks in Nederland ook vanaf. In Frankrijk dus niet, als je moet tekenen.
  Dit deed zich wel voor zo'n 40 jaar geleden met aandelen voor het leveren van fabrieksaardappelen. Door droogte was de consumptieaardappel markt veel aantrekkelijker, maar er moest geleverd worden aan de fabriek.

 • ed12345

  Alco dat is natuurlijk altijd het geval dat je soms meer had kunnen verdienen met vrije handel zonder afspraken .Maar het zal bij jouw wel zijn als bij verreweg de meesten van ons we hebben vaste lasten als we daar vaste inkomens tegenover kunnen zetten is het volgens mij makkelijker om b.v. onderhoud of verbouwing en andere grote uitgaven te plannen

 • ed12345

  Paysanne jouw verhaal is super intressant je zou er meerdere blogs van moeten maken.En petje af dat jullie daar eerst geboerd hebben zoals de vorige eigenaar ,het blijkt maar al te vaak de veiligste weg.Ik heb er hier ook wel gezien die dachten DIRECT iedereen te laten zien hoe het dan WEL MOET
  die zijn ook allemaal al weer vertrokkenDe meesten zonder centjes.

 • ed12345

  Paysanne eerstens ben ik benieuwd hoe jullie je thuis voelen tussen de fransen en jullie zoon ?meestal gaat het voor hun het gemakkelijkst.Ja dat is een hele beslissing en h

  ele ommezwaaiJe zegt 90ha ,vergeet niet dat b.v. de opbrengsten van granen en aardappels vaak bij jouw het dubbele zijn van hier en de verkoopprijzen in de meeste gevallen zeker voor granen bij jullie beduidend hoger zijn.Waar hier vergelijkbare opbrengsten van zijn is vooral soya en korrelmais.

 • alco1

  Ed. De zin vaste inkomens tegenover zetten, laat zien dat je mijn insteek niet begrijpt, want vaste inkomens worden niet gegarandeerd bij het in stand houden van het quotering systeem.
  Melkhandel is een wereldhandel en quotering werkt alleen als daar dus ook de hele wereld onder valt.

 • pinkeltje

  Toch heeft de quotering in de melk jarenlang prima gewerkt, ook al was dat niet wereldwijd.

 • Ferm

  Ed, ik geloof niet dat ik zo' n blogger ben, maar wil best hier wat meer vertellen.
  We hebben het eerste jaar inderdaad geboerd op de wijze als de vorige eigenaar. Zo konden we ervaren hoe de Franse manier van boeren was en hoe dit ons zou liggen. Wij vonden het ook van respect getuigen naar de Fransen toe om het niet gelijk beter te willen weten. Nu konden we nieuwe ervaringen opdoen en dat later eventueel mixen met onze Nederlandse ervaringen/werkwijze. Elk land heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen, als je die weet kun je van daaruit verder.
  We zijn naar Frankrijk gekomen niet alleen om kleinschalig te kunnen blijven boeren, maar ook omdat de Franse levenswijze ons wel aanspreekt.
  Omdat onze zoon zes was toen we hier kwamen, maak je al snel contacten via school, daar moet je je wel voor openstellen en opstellen, maar daar krijg je veel voor terug. Heel belangrijk, want onze zoon groeit hier op.

 • Ferm

  Toen onze zoon vijf was, deed de mogelijkheid in Nederland zich voor om ons te heroriënteren op onze toekomst. Al gauw kwam Frankrijk als mogelijkheid op vanwege zijn voorkeur van kleinschalige landbouw.
  We wilden in een jaar tijd, voordat onze zoon ging lezen en schrijven, de overstap gemaakt hebben, omdat het voor hem anders erg zwaar zou worden meenden wij. Dat is gelukt, na al twee bezoeken hadden we een/onze boerderij gevonden. Onze zoon is een vroege leerling, mede daardoor hebben we besloten hem een jaar over te laten doen. Het laatste jaar van de kleuterschool zeg maar. Dat gaf hem de tijd en ruimte om te wennen aan de Franse taal, schoolstructuur -en ritme. Het eerste halfjaar heeft ie geen woord gesproken in de klas, daarna ging het als een sneltrein. Het schoolsysteem is hier strikter en daar gedijd onze zoon goed op. In Nedérland sneeuwde hij enigzins onder in het vrije systeem.
  Hij praat nu als een echte Franse en vindt het erg fijn hier.
  We hebben contact met alle buren, collega-boeren, mensen in het dorp en van school. We zijn gelijk lid geworden van de bibliotheek en laten ons zien op schoolhappeningen en dorpsevenementen.
  We zijn daardoor goed opgenomen in de commune en voelen os hier erg thuis.

 • alco1

  Sorry @Paysanne om in een mooi verhaal antwoordt te geven aan @Pinkeltje.
  Vergeet niet dat tussen toen er begonnen werd met melkquotum en nu heel veel vrijheid gekomen is in de wereld handel.
  Daarnaast vergeet ook niet dat we voor het quotum tijdperk werkten met garantie prijzen. We kregen soms meer dan één gulden per liter en dat was te ver boven de wereldmarktprijs, wat boterbergen tot gevolg had.
  Ook is niet te vergeten dat het Europese quotum totaal niet bijdraagt aan het schaars maken van het grondproduct melk, gezien dat nog 4.6 % niet vol gemolken wordt.

 • pinkeltje

  Ik kan alleen maar vaststellen dat het sinds het invoeren van het melkquotum gemiddeld genomen financieel heel stabiel en goed renderend is geweest. Zou dat niet zo zijn geweest dan zou het quotum ook nooit zo duur geworden zijn.

 • alco1

  We hoeven toch niet uit te leggen met welk klein percentage vreemd vermogen er toen werd gewerkt in verhouding met die van nu.

 • pinkeltje

  Nou, leg dat dan maar eens uit. De rente was 20 jaar geleden op je spaarrekening 10 procent. In 1980 werden er hypotheken verstrekt tegen 15 procent rente. Aflossingsvrije hypotheken bestonden nog niet. De ligboxenstallen die toen werden gebouwd werden echt niet massaal uit het vestzakje betaald. Mocht het zo zijn dat er inmiddels met veel hogere percentages vreemd vermogen wordt gewerkt dan is dat niet omdat we een quotering hebben maar simpelweg omdat er jarenlang vrij stabiele en goede resultaten zijn geweest en je die financiering dus ook gewoon op kon brengen.

 • Fermer

  @alco, wij hebben tijdens de gehele quotumperiode slechts eenmaal quotum gekocht, om weer op ons niveau te komen van voor het quotum. Investeren in quotum werd ons van alle kanten aangeraden, belastingtechnisch zo voordelig, maar waarom meer werk aanhalen als je je goed kunt redden en je weet dat je later nog meer belasting zult moeten betalen? Het quotum heeft ons gemiddeld al die jaren met een normale boerderij, 400.000l + 45 ha, een goede boterham opgeleverd. Dat is wat @pinkeltje en @ed 12345 bedoelen. Genoeg is genoeg, netjes werken en je niet gek laten maken. Velen 'moesten' echter meedoen en groeien, en de boeren mbv.de banken dreven daarmee de kosten op want het quotum gaf hun ook de financiele 'zekerheid' om meer te kunnen lenen. Veel vreemd vermogen en de belasting betaalde mee, alleen de belasting die komt altijd, die blijf je niet voor.
  En nu? Een grote toename melk verwacht, Ned., Den., Dui., Ier., andere landen waar melkfabrieken hun leveranciers vastleggen met leveringsplicht om ondercapaciteit te voorkomen, nog geen nieuwe afzetmarkten, een wereld met economische en militaire crises en Ned. boeren met grote schulden en een koeienplafond. Alles bij elkaar is dat misschien teveel van het goede.

 • ed12345

  Emmerei om op je laatste zin in te vallen :de soep wordt nooit zo heet gegeten als opgedient.Als je op een of andere manier niet tegen de muur staat ,dat hoeft niet altijd financieel te zijn,kan het wel eens zwaar weer zijn maar kom je er meestal wel door. Alco met contracten bedoelde ik in jouw geval je contracten voor de fabriekers.

 • alco1

  @emmerei. Ik ben ook zo iemand van genoeg is genoeg.
  Waar wij van mening in verschillen is dat als het melkquotum verdwijnt dit in mijn ogen niet zoveel impact op de prijs heeft dan als jij denkt.
  Bij hoge prijzen kunnen wij nu echter niet mee 'genieten' en bij lage prijzen zullen velen de ruimte weer geven.
  Daarnaast denk ik totaal niet aan mijn eigen positie, maar aan bv Nederland.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.