Redactieblog

2 reacties

Bouwplan 2014

Met een bouwplan geeft u invulling aan uw bedrijfsstrategie. Vaak is die gericht op groei. Grond bijkopen is niet per se de beste optie.

U staat aan de vooravond van de oogst aardappelen, uien en suikerbieten 2013. Het bouwplan 2014 lijkt nog ver weg, maar voor het opstellen ervan is het nu het juiste moment. De informatie die u gedurende het groeiseizoen verzamelde zit nu nog vers in uw geheugen! Nu kunt u nog diverse varianten in overweging nemen en is er ruimte om keuzes te maken.
Terugkijken begint met kijken naar uw ervaringen van het afgelopen jaar. Waar zaten probleemplekken in percelen? Ook tijdens de oogst stuit u ongetwijfeld op delen in uw percelen die tegenvallen. U kunt hierbij denken aan valplekken, plekken met waterschade. In ieder geval kunt u nog rekening houden met de gewaskeuze op deze percelen.
Het opstellen van het bouwplan begint vaak met het vaststellen van het areaal aardappelen en uien, en het benutten van het toegewezen bietenquotum. Wat zijn de te verwachten saldo's van deze gewassen? Er zijn standaard saldoberekeningen, zoals opgenomen in de Kwin. Deze zijn algemeen en daarom niet direct van toepassing op uw bedrijf. Opbrengsten en kosten verschillen sterk per bedrijf. Om te komen tot een goed beeld kunt u saldoberekeningen maken voor uw eigen bedrijf. Dan ziet u met welk gewas of ras u het meest verdient en wat de mogelijkheden zijn. Deze berekeningen zijn een goede basis voor uw bouwplan.
Van belang is om uw bedrijfsstrategie mee te nemen bij het invullen van uw bouwplan. Recent was in het nieuws dat bijna 20 procent van de akkerbouwers uitbreidingsplannen heeft. Dit percentage is hoger dan een jaar geleden. Deze uitbreidingsdrang zou er wel eens toe kunnen leiden dat de honger naar grond weer toeneemt. Hebt u uitbreidingsplannen, denk dan na over hoe u deze wilt invullen. Voor uitbreiding zijn er meer mogelijkheden dan het aankopen van grond: samenwerken met buren, pachten, huren. Overigens, de banken geven ook steeds minder makkelijk geld, dus liggen andere vormen van bedrijfsuitbreiding voor de hand.
Van essentieel belang bij de invulling van uw bouwplan en de gewassenkeuze is dat u weet voor wie u teelt. Wie is of wordt uw afnemer? Telen voor de vrije markt kan een keuze zijn, maar is erg risicovol. Als u daaraan niet de voorkeur geeft, dan is het goed om bij het opstellen van het bouwplan rekening te houden met uw afnemers. Wat zijn de marktverwachtingen, met welke afnemers doet u zaken of wilt u zaken uitbreiden? Hoeveel wilt u vastleggen en tegen welke condities? Een rondje langs de afnemers levert bruikbare informatie op.
Daarnaast spelen uiteraard ook zaken mee als liquiditeitsstromen en zekerheid. Houd hiermee rekening als u uw bouwplan opstelt.
Al met al is het zaak om nu al te beginnen met het opstellen van uw bouwplan. Met de ervaringen van het afgelopen seizoen vers in het geheugen is dit een goed moment om er met een frisse zakelijke kijk naar te kijken. Uw bouwplan is tenslotte de effectuering van uw strategie.

Laatste reacties

  • vanhoutte

    je kan zoveel plannen op voorhand doch als het weer, zoals het najaar 2012 in de Westhoek, tegenvalt dan valt je planning ook voor een deel.

  • info36

    Wat een slap geouwehoer. Het is zaak dat er minder aardappelen en uien geteelt worden in 2014 anders kun je ze bij normale groeiomstandigheden weer gaan dumpen!

Of registreer je om te kunnen reageren.