Redactieblog

Voorbereid op de oogst

Voor het afleveren van mooie producten is blijvend aandacht vereist. Check voor de oogst of oogstmachines en bewaring tiptop in orde zijn.

De oogst staat voor de deur, of, als u dit leest, bent u wellicht al druk met de graanoogst. Het hele jaar heeft u met zorg het gewas geteeld. Tijd, aandacht en middelen hebben bijgedragen aan hoe de gewassen er nu bij staan. Een mooi product geeft toch vaak een trots gevoel.
Deze trots is terecht, als akkerbouwer voegt u immers veel waarde toe aan de maatschappij. U verbouwt voedsel, een van de eerste levensbehoeftes volgens de welbekende piramide van Maslov.
Echter, na de oogst komt nog een fase die van essentieel belang is om uw product goed te houden: de bewaring. De zogeheten na-oogstfase. Hierbij gaat het helaas nogal eens mis. Het product is klaar op het veld en telers denken soms te makkelijk over de fase na het binnenhalen van de oogst. Bij de oogst ligt de focus volledig op het binnenhalen van het product. Terecht, want het weer kan u vaak dwingen om te oogsten wanneer dat maar enigszins kan, er mag dan geen dag verloren gaan.
Na de oogst gaat de aandacht van de teler veelal weer uit naar het nieuwe seizoen: tarwe moet worden gezaaid, ploegen indien mogelijk en nodig.
In de fase vóór de oogst is het dan ook van belang om goed na te gaan of alle zaken in orde zijn voor de na-oogstfase van het product.
Allereerst de machines: zijn ze klaar voor de oogst? Eén dag niet kunnen oogsten vanwege een defecte machine is een dure dag.
De bewaarplaats voor uw producten is meestal wel schoongemaakt. Maar is deze voorbereiding voldoende? Er is meer nodig. Wat denkt u van het ijken van sensoren en voelers in de bewaarplaatsen of van het nakijken en indien nodig vervangen van mechanische delen van uw ventilatie? Ook van belang is het opnieuw (laten) instellen van de bewaarcomputer, speciaal afgestemd op de eerste fase van het bewaarseizoen.
Al deze zaken zijn vóór het binnenhalen van de oogst al in orde te maken.
Zodra het product achter de planken zit, blijft het uw aandacht vragen. Hier kunt u niet volledig vertrouwen op de bewaarcomputer. Deze mag dan op het eerste gezicht wel goed ingesteld lijken, maar we werken met een levend natuurproduct in een steeds veranderend klimaat. Dit vraagt dagelijkse controle én bijsturing, waarbij de teler minimaal checkt of de computer goed reageert op het product en het klimaat.
De ervaring leerde in het verleden helaas nog wel eens dat nadat het product geoogst was, te laat 
gecontroleerd werd. Gevolg was dat men onverwacht met rot werd geconfronteerd. Jammer, dat was wellicht niet nodig geweest bij tijdige controle.
Een vermindering van het bewaarverlies in consumptieaardappelen van – zeg – 2 procent kan al snel een winst opleveren van €200 per hectare. Toch de moeite waard om alert te blijven letten op uw producten.
Het is net als in de Tour de France: als de coureur ook in de eindsprint volledig meedoet, dán pas wint hij de etappe. Ook voor u een mooie kans om weer een mooie oogst en een mooi aflever­seizoen tegemoet te gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.