Commentaar

Mondiger graantelers

De vergelijking van prestaties van graanpools helpt telers hun graanafzetorganisatie te beoordelen.

Voor de achtste keer vergelijkt Boerderij wat de verschillende graanpools hebben uitbetaald. In 2006 begonnen we met het afzetseizoen 2005-'06. Wat we met de vergelijking willen is de graanteler helpen de uitbetaalprijs te wegen. Boerderij biedt een fictieve partij graan aan van nauw omschreven kwaliteit en hoeveelheid en vraagt de collecteur wat die specifieke partij zou hebben opgebracht. Na verrekening van kosten en toeslagen resteert een nettobedrag voor de 100 ton geleverd graan.
Wat Boerderij in feite laat zien is de verkoopprestatie van de collecteur. Investeringen in de ontwikkeling van afzet voor bakwaardige tarwe of brouwwaardige gerst hebben effect op de uitbetaalcapaciteit. Net zoals de poolperiode dat heeft en kostenefficiëntie in handling en logistiek.
Het ene jaar is het andere niet, waar de ene collecteur soms goed uit de bus komt en zijn inspanningen beloond ziet en een relatief goede prijs kan neerzetten, lukt dat een volgende keer minder. Ofwel: zo'n poolprijsvergelijking als die van Boerderij wint aan waarde naarmate het beeld zich over meerdere jaren uitstrekt. Dan ontstaat een patroon, of juist niet, waarmee de akkerbouwer wat kan. In het meest extreme geval kan het aanleiding zijn voor een teler om voor zijn kwaliteit graan van afnemer te wisselen, omdat die er het best weg mee weet.
Maar in de praktijk is de opbrengstprijsvergelijking vooral iets wat de prijsvorming voor graan in Nederland transparanter maakt en daarmee de teler mondiger. Mondiger als leverancier, en zeker ook als coöperatielid. De overgrote meerderheid van het Nederlands graan wordt namelijk coöperatief gecollecteerd en afgezet. De poolprijsvergelijking helpt om de juiste vragen te stellen aan en de juiste antwoorden te krijgen van poolcommissie en het coöperatiebestuur.
De Boerderij-poolprijsvergelijkingen, dus ook die van aardappelen en uien, zijn daarmee een nuttig instrument voor de boer.

Of registreer je om te kunnen reageren.