Redactieblog

10 reacties

Slimmer bemesten

Met combineren van vakgebieden als gps en bemesting met plantinhoud zijn forse stappen te zetten op het gebied van plantenvoeding.

Het vakgebied 'bemesting' geldt traditioneel als moeilijk. Innovaties dringen traag door tot de praktijk. Bij bemesting valt de keus te vaak op behoud van strategie, terwijl een wereld te winnen is door slim combineren van nieuwe technieken.
Bemesting is complex en veel factoren spelen een rol, zoals bodem, weer en klimaat. In het verleden werd veel onderzoek gedaan naar maximale bemestingsbehoefte voor maximale opbrengst, zonder veel nieuwe technologieën of systemen. Nadat dit type onderzoek en kennisontwikkeling zo'n beetje uitontwikkeld was, kwam de fase van onderzoek naar sporenelementen. Diverse wondermiddelen deden hun intrede. De werking was en is veelal onduidelijk. Onafhankelijk onderzoek ontbreekt, en het ene verkoopverhaal belooft nog meer dan het andere, zowel door laboratoria als leveranciers van bladmeststoffen. Een gevaarlijke route! Immers, als er geen onafhankelijk onderzoek is, hoe komt dan de meerwaarde objectief in beeld? Terughoudendheid in gebruik van meststoffen waarvan de meerwaarde niet onomstotelijk is vastgesteld, lijkt mij op zijn plaats.
Op het gebied van bemesting zijn er nieuwe ontwikkelingen. Er wordt afgeweken van de oude wijze van bemestingsonderzoek en meer gekeken naar de inhoud van het gewas (knol, blad, stengel). Daarop wordt de bemesting afgestemd. Dit maakt gerichter sturen in plantenvoeding mogelijk. Er is een wereld aan mogelijkheden te winnen!
De laatste jaren wordt steeds meer gewerkt met gps. Zo zijn meststoffen precies daar te brengen waar later planten komen. De ontwikkeling van nieuwe gps-technieken in combinatie met plaatsspecifieke toedieningstechnieken biedt zeker een meerwaarde; meststof vooraf aanbrengen onder de rij of zelfs onder de individuele plant. Dit heeft veel voordelen. De hogere efficiëntie door grotere opname van het gewas levert veel voordeel op. Verder blijven rijpaden, ruimtes tussen de rijen et cetera onbemest.
In proeven die DLV Plant deed in het veenkoloniale gebied gaf dezelfde hoeveelheid bemesting in de rij een fors hogere opbrengst ten opzicht van volveldsbemesting. Bij halvering van de hoeveelheid bemesting in de rij kwamen we uit op dezelfde opbrengst als bij 100 procent volveldsbemesting. Uiteraard zijn er ook knelpunten bij de introductie van plaatsspecifieke bemesting, zoals grondbewerking en de vraag of het past bij elke type van mechanisatie. Het is dan ook goed om te constateren dat er allerlei boereninitiatieven zijn op het gebied van machineaanpassingen.
Opvallend is dat met het combineren van diverse vakgebieden als gps en bemesting met plantinhoud forse stappen gezet worden qua plantenvoeding. Wég van het oude systeem van onderzoek en óp naar een nieuwe aanpak met creëren van mogelijkheden door slim combineren.
Goede ideeën zijn vaak heel simpel. De aanscherpende normen dwingen u bij stijgende opbrengsten de nutriëntenkringloop efficiënter te maken. De akkerbouw is op de goede weg.

Laatste reacties

 • alco1

  De plantenvoeding moet steeds effectiever omdat de voorraden in de grond steeds kleiner worden. Met ploegen komt steeds meer dode grond boven en wordt er steeds meer voor vrezen gekozen. In mais heeft rijen bemesting opgang. Hoelang nog dan zal er alleen plant bemesting zijn. En daarna zal men er wel achter komen dat de mestwet te star is.

 • Terry

  mestoffen of toevoegmiddelen die efficienter benut worden door de plant of de benutting kunnen verbeteren hebben door de strengere normen meer kans in de markt. Opvallend trouwens dat in de column genoemd wordt dat proeven van fabrikanten per definitie gewantrouwd moeten worden, maar dat hij zelf wel zijn 'eigen' onderzoek aanhaalt waaruit zou blijken dat rijenbemesting met de helft minder meststoffen evengoede opbrengsten geeft als 100% volvelds. Niet raar, rijenbemesting is per definitie effectiever, maar lag 50% volvelds ook in de proef ? Dan kun je pas echt vergelijken.

 • agropak

  Ja je kunt er weer eens een duur onderzoek met dure 'wijsneuzen' aanhangen. In de praktijk word in het buitenland al jaaaaaren gebruik gemaakt van rijenbemesting in aardappelen en mais. Ea hangt ook samen met beschikbaarheid van vocht voor het oplossen van meststoffen. Maar ja je moet toch wat te schrijven hebben !

 • hebikniet

  Agropak, welk land is het verst met deze nieuwe bemestingsmethodiek? Ligt daar de gehele stikstofbemesting ook onder de rij? Kunnen we hier wellicht ook van leren......?

 • agropak

  Hoef je volgens mij niet zo ver te zoeken, neem bv frankrijk je kunt wat ik dan uit ervaring weet gewoon een monsem mais of groente zaaimachine kopen met kunstmestbakken en kouters om kunstmest in de grond te brengen. Hier in rusland/kazachstan zijn vanuit vroeger de meeste rijencultivators voor mais en aardappelen met kunstmestbakken uitgevoerd. In noord amerika wordt de meeste kunstmest bij de aardappelen met het poten in de grond gebracht. Vuistregel is 5 cm naast en 5 cm onder de knol. Dit past men al jaaaaren toe ( weet ik uit praktijk ervaring)

 • leo,s vriend

  agropak,daar hoef je niet voor te zoeken, in NL wordt al 40 jaar met rijenbemesting met km gewerkt bij maiszaaien en 30 jaar geleden hadden schoffelmachines en rijenfrezen ook al km bakken.

 • agropak

  Dat bedoel ik maar net. Daar hebben je geen duur onderzoek van DLV of zo voor nodig. Maar het is maar hoe je het brengt (DLV) ze moeten hun dure mensen ook aan het werk houden, en doen dan net of ze iets nieuws uitvinden en de wijsheid in pacht hebben.

 • Mels

  Agropak. Op grond die je zonder valse kluiten te maken kan bewerken in het voorjaar kan je het wel 5 cm onder de knol krijgen maar hier lukt dat niet. Ik hou t bij varkensmest.veel makkelijker.geen strooier nodig.

 • Hogeland

  Moet je even bij de Cooperaties navragen, hebben al jaren ervaring met deze 'nieuwe' bemestingstechniek. Bijvoorbeeld een uitgebreide bodemanalyse of een bladsteeltjes onderzoek gecombineerd met een advies op maat. Het waren trouwens ook de cooperaties die jaren geleden als eerste aantoonden dat je met rijenbemesting in o.a. aardappels en mais behoorlijk terug kon in fosfaat gift. 't Is maar wat je 'nieuw' noemt.

 • hebikniet

  Wie is de cooperatie?

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.