Boerenblog

16 reacties

Mestoverschot?

In plaats van mest te gebruiken waar het zou moeten, worden veel mineralen aan de cyclus onttrokken. De vraag is of dat op de lange termijn is vol te houden.

Hier in Canada is geen sprake van een mestoverschot. Er zijn dan ook maar weinig regels rond het gebruik van dierlijke mest. Grotere bedrijven met vee moeten een nutriëntenmanagementplan hebben, een plan dat aangeeft waar de mest blijft en hoeveel op welke percelen wordt aangewend. Het is een papieren tijger en controle gebeurt alleen op basis van grondonderzoek; gehaltes in de grond mogen niet te hoog worden. Daarnaast moet de veehouder een soort logboek bijhouden, maar ook hier is papier gewillig.

In Nederland bestaat wel een overschot aan mest, of althans, zo willen beleidsmakers een ieder doen geloven. Er wordt veel over gepraat en nog meer over geschreven. Toch lees je ook steeds vaker dat door de lage normen de bodemvruchtbaarheid afneemt, met alle nadelige gevolgen van dien. In plaats van de mest te gebruiken waar het zou moeten, worden veel mineralen aan de cyclus onttrokken door mestverwerking, export en in het ergste geval verbranding. Daarom wordt nog steeds veel kunstmest gebruikt, waar aanvulling met mest deels ook zou kunnen. Mest die dus wel beschikbaar is, maar niet gebruikt mag worden. De vraag is of dat op de lange duur vol te houden is. In dat kader viel mij een column op van Paul Mahon, hoofdredacteur van ons vakblad The Ontario Farmer. Bij deze, met zijn toestemming, een vertaling daarvan:

Een tekort waar je nog nooit van hebt gehoord
Om een gewas te laten groeien hebben we drie ingrediënten nodig: zaad, gewasbeschermingsmiddelen en mineralen, voornamelijk stikstof, fosfaat en kali (N, P en K). De eerste twee veranderen voortdurend door veredeling en ontwikkeling van nieuwe stoffen. N, P en K zijn en blijven hetzelfde. We gebruiken deze drie mineralen gewoon elk jaar weer zoveel als nodig is om onze gewassen te laten groeien. Dat zou echter zomaar kunnen veranderen, omdat we ooit een tijd krijgen dat de voorraden fosfaat en kali opraken.

Zonder deze twee essentiële stoffen is het moeilijk de wereldbevolking te voeden. Zowel fosfaat als kali kan niet ‘gemaakt’ worden in een chemisch proces en kan evenmin vervangen worden door iets anders. Beide stoffen worden gewonnen door middel van mijnbouw en zullen ooit op raken. Canada en enkele voormalige Sovjetstaten beschikken over meer dan 70 procent van de wereldvoorraad aan kali en Marokko en China beschikken samen over 65 procent van de wereldvoorraad aan hoogwaardig fosfaat.

Verbruik drastisch verminderen
Wat gebeurt er als deze voorraden op raken? Die vraag is niet of zeer moeilijk te beantwoorden, nog afgezien van de problemen die kunnen ontstaan door deze ‘monopolistische’ situatie. Er is op dit moment maar een conclusie mogelijk: we moeten het gebruik ervan de komende twintig à veertig jaar drastisch verminderen, omdat we anders daarna met grote wereldvoedseltekorten te maken krijgen. Het moet dezelfde aandacht krijgen als het energievraagstuk.

Inzet moet zijn: besparing en hergebruik. Fosfaat, P, en kali, K, zijn elementen en die verdwijnen niet, maar worden door gebruik alleen, zeg maar, verspreid over de aardbol. De huidige groei van de wereldbevolking en de toenemende consumptie van meer eiwitrijk voedsel in ontwikkelende landen leidt ertoe dat we versneld door de voorraden heen raken. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat het voor toekomstige generaties erg moeilijk wordt om te bestaan. En het is bekend dat de voorraden op dit moment alleen maar kleiner worden. Zoals recent te lezen was in Foreign Policy Magazine: ‘Het steeds schaarser beschikbaar worden van fosfaat, een van de primaire elementen in de agrarische voedselproductie, bedreigt onze wereldvoedselvoorziening in de eerstkomende 100 jaar. Dit is het meest dreigende tekort aan een natuurproduct, waar we vandaag de dag te weinig bij stil staan.

Foto

 • Fosfaattekort in rijst. Bron: The Ontario Farmer.

  Fosfaattekort in rijst. Bron: The Ontario Farmer.

 • Wereldfosfaatproductie.

  Wereldfosfaatproductie.

 • Wereldfosfaatreserve.

  Wereldfosfaatreserve.

 • Fosfaatvoorraad en -capaciteit van twee Amerikaanse mijnen.

  Fosfaatvoorraad en -capaciteit van twee Amerikaanse mijnen.

 • Kaliproductie.

  Kaliproductie.

 • Kalireservers.

  Kalireservers.

 • Fosfaatdepositie.

  Fosfaatdepositie.

 • Productie en verbruik P2O5.

  Productie en verbruik P2O5.

Laatste reacties

 • av

  leuk filmpje over fosfor issue:
  <>

 • ed12345

  Jan hele interesante blog ik had het artikel ook gelezen maar alweer vergeten
  wat de regels hier betreft mag je niet over heel canada praten want aan mijn kant van de lijn zijn de regels wel degelijk aan het strenger worden zo moet in Quebec iedere boer elk jaar een bouw en bemesting plan inleveren met grond anelyses van niet ouder dan 5jaar bij een erkend landbouw voorlichtingbureau en aan de hand daarvan mag je kunstmest of mest gebruiken in geval van mest moet er een anelyse zijn ,in het geval van akkerbouwers reken zij uit hoeveel van welke mest je mag aanvoeren Nu heb ik aangevraagd gemeente sludge te krijgen (Rigaud heeft zo goed als geen industrie dus ben ik niet zo bang voor zware metalen) maar ook daar bepaalt het bureau hoeveel ik kan krijgen
  Jan hier die Quebecers krijgen te veel frans bezoek met alle gevolgen van dien
  Oh ja voor mijn land in Ontario kan ik geen slip uit Quebec krijgen ik dacht dat ze er graag vanaf waren maar nee dat ging toch niet door
  Groeten Ed

 • agratax2

  Jan met dit verhaal en bijbehorende sheets is het duidelijk hoe kwetsbaar de 'oude wereld' is. Als één van de met fosfaat of kali rijk bedeeld land even een politiek conflict wil oplossen is het eenvoudig > haven dicht< en de rest van de wereld ziet zijn voedselvoorraad dalen of op zijn minst in prijs stijgen. Wetende hoe de Chinezen denken, zullen we in de toekomst wel eens afhankelijk kunnen worden van hun economische activiteiten. Chinezen verkopen liever geen grondstoffen, maar hun voorkeur gaat uit naar de verkoop van gebruiksklare artikelen. Dus geen fosfaat verkoop maar voedsel verkoop, al dan niet geproduceerd in het land waar de consumptie plaats vindt alles onder regie van Peking. Of ben ik te somber, mag ik de huidige lijn van Peking niet één op één doortrekken?

 • Mels

  Denk dat dat wat kort door de bocht is maar het kan wel.

 • Zelfstandig

  Hoe ziet u hergebruik van NPK voor zich? Dat is eigenlijk de conclusie van het verhaal, waar ik vervolgens de praktische uitwerking van mis.

 • ed12345

  Jan nu ze in NL van 29000 ton fosfaat af moeten ,als dat 100% fosfaat is in vergelijking met b.v. 18-46-0 dan zou dat 63000 ton 0-46-0 zijn nou daar zouden jou zuid ontario en mijn west quebec een aardig eind mee geholpen zijn En prijs wijs kon dat best wel eens meevallen .Ik denk dat je met zo'n $150 tot $180 per ton van fabriek NL tot bij jou of mij op de werf een heel eind komt maar ja het kan nooit puur zijn maar al zou het maar 25% zijn kan het nog steeds makkelijk uit
  Natuurlijk is fosfaat en kali een kringloop maar we verliezen wel door uitspoeling wat dus uiteindelijk in meren en zeen terecht komt

 • alco1

  Mest wordt goud.
  Wie kan dit artikel even door mailen naar Dijksma.

 • ed12345

  Hermen de jong behalve de N komt bijna alles eventueel weer in mest vorm terug de gemeente slip is teslotte ook mest nu wordt het de kunst het te hergebruiken en de verliezen zo klein mogelijk te houden

 • minasblunders1

  Mest IS goud, Alco. Maar met al die milieukwezels op het ministerie en de WUR zijn we dit goud aan het verbranden. Dit alles omdat men NOOIT gaat toegeven dat die zgn. milieuvervuiling voortkomt uit een rekenfout op basisschoolniveau.

 • Jan Zonderland

  Ed, inderdaad komt alles ergens weer terug. Van de elementen die op aarde zijn verdwijt niets. Alleen om het te winnen is het grote probleem. Alle voorraden delfstoffen zijn eindig in de vorm zoals we die tot op heden kunnen winnen. Dus zullen we erzuiniger mee om moeten springen en bepaalde elementen zo lang mogelijk in de kringloop moeten houden. Neem als voorbeeld de terugwinning van edele metalen uit electronica. In een mobiele telefoon zit bijv. goud. Het is maar een heel klein beetje maar toch kan het uit om het terug te winnen als die telefoon wordt afgedankt en het spaart goud wat op traditionele wijze gewonnen zou moeten worden. Nou kunnen we wel leven zonder goud danwel mobiele telefoon maar voor elementen als fosfaat en kali, noodzakelijk voor plantengroei, ligt dat dus wat anders want zonder voldoende plantengroei is er te weing te eten voor de totale wereldbevolking en zonder eten kunnen we niet leven.

 • aornt

  Daarom is het goed dat VanDrie het initiatief neemt om de mest te gaan kraken.Zie boerderij nummer 21 pagina 19.

 • agratax2

  Jan alle mineralen komen ergens op aarde weer vrij. Hier in Nederland worden meer mineralen geïmporteerd uit bv. Canada en Brazilië dan we zelf nodig zijn om ons land op peil te houden. ik denk dat terug winning nu nog te duur is om te concurreren met gedolven fosfaat of kali. Verder is het moeilijk om alle mineralen teug te winnen uit mest van welk levens wezen dan ook. Mest verbranding betekent toch dat de elementen doorgaans in oxidatie vorm in de as zitten en zo 'gewonnen' zijn. Wel omslachtig als we beginnen met alle vlees daar te maken waar ook het voer groeit spaart veel transport en mestverwerking. Over economie gesproken, waar alle grote heen de mond over vol hebben maar tegen over gesteld acteren.

 • Jan Zonderland

  Agratax, helemaal juist dat Nederland meer mineralen importeerd dan nodig zou zijn om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden alleen mogen Nederlandse boeren niet genoeg gebruiken om dat ook daadwerkelijk te doen.
  Het zal op dit moment inderdaad wel te duur zijn om de mineralen terug te winnen maar als alle fosfaat en kalimijn op de wereld uitgeput zijn is het te laat om dan nog wat nieuws te bedenken. In de column staat ook dat het probleem dezelfde aandacht zou moeten krijgen als het energievraagstuk. De hele wereld is in de weer om enerzijds energie te besparen en anderzijds alternatieve energiebronnen te ontwikkelen want we weten allemaal dat de fossiele energiebronnen ooit uitgeput raken. Zo ook dus met de kunstmeststoffen. Nu kun je zonder olie of gas nog wel leven maar zonder (voldoende) eten houd je het niet zo lang vol. Daar gaat het om.

 • denker123

  Fosfaat tekort en biobrandstoffen produceren gaat op den duur niet samen,dat zien we hier in de V.S. Algen zijn al een groot probleem in het Erie Meer en talrijke binnen Meren.Maar niemand zegd dat dit mede komt door de sterk verhoogde maisteelt voor ethanolproduktie door verhoogde uitspoeling[andere gewassen hebben veel minder bemesting nodig] Het veevoerrestprodukt DDGS waarvan het Fosfaat van 5kg mais geconcentreerd zit in 1kg DDGS verhoogd de concentratie van Fosfaat in de mest ,waardoor de mest slechter benut wordt en over grotere afstanden getransporteert moet worden ,wat veel boeren vergeten.In de akkerbouw gebieden waar deze ethanol mais geproduceert wordt moet juust meer kunstmest fosfaat gestrooit worden.,wat de eficientie van het fosfaatgebruik verder verslechtert.

 • ed12345

  denker 123 een meer dat wij met de usa delen het meer Champlain begon het algenprobleem al zo'n 20 jaar terug, ook werd er grotere concentratie van b.v. atrazine gevonden ik denk dat het algenprobleem al van voor de ethanol is Men nam toen aan dat dit hooftzakelijk werd veroorzaakt door uitspoeling van de oppervlakte Vandaar dat wij nu verplicht zijn om een 3meter(tien voet)strook onbewerkt te laten langs watergangen
  Hier zegt men dat rivieren vervuilen ,ik woon vlakbij de St laurents en de Ottawa bij beiden kijk je vaak zo op de bodem als het niet te diep is dat is bij de Rijn en Maas wel anders ofschoon die ook schoner zijn dan pakweg 50 jaar terug

 • alco1

  Beste mensen. In het verleden zijn er zulke grote fouten gemaakt in de chemische bestrijdingen en afvoer van huishoudens, waar je nog de beelden van voor ogen ziet. Allemaal dode vis in de kanalen. Dit is zoals het lijkt allemaal verleden tijd.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.