Redactieblog

2 reacties

Géén generieke korting

Het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn is ontworpen en wordt nu in Brussel verdedigd. Een cruciaal moment voor de akkerbouw.

Een van de belangrijkste maatregelen binnen het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn is de 20 procent korting op de stikstofgebruiksnormen voor diverse gewassen, zoals consumptieaardappelen en mais. Dit geeft zeker lagere opbrengsten en achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid. Opbrengstderving bij mais geeft tegelijk juist meer vraag, door een groeiende veestapel.
Een opbrengstafhankelijke N-norm voor graan op klei is te billijken, maar een opbrengstafhankelijke N-norm voor bijvoorbeeld aardappelen op Zuidoostelijk zand is niet geaccepteerd. Onbegrijpelijk.
Staatssecretaris Dijksma vindt de gevolgen voor bodemvruchtbaarheid en opbrengsten te overzien. Zij stelt dat ze deze ruimte nodig heeft om in Brussel te onderhandelen om de derogatie voor de rundveehouderij te behouden. Wordt de akkerbouw in Zuidoost-Nederland getroffen ten gunste van de veehouderij? Hier ligt een taak voor onze voormannen!
Het actieprogramma biedt de mogelijkheid via 'equivalente maatregelen' aan de Nitraatrichtlijn te voldoen. Dus: met inzet van kennis komen tot een aangepaste aanpak. Dat is regionaal en lokaal maatwerk met privaat-publieke projecten waarmee de doelstelling van de Nitraatrichtlijn (50 milligram per liter water) wordt gerealiseerd.
Dit is een kans voor de akkerbouw in vooral het Zuidoosten om te ontkomen aan de slechte 20 procent generieke korting van de gebruiksnorm. Een goed voorbeeld van maatwerk is de Kringloopwijzer voor fosfaatevenwichtsbemesting in de veehouderij. Zo is waar nodig en waar dat niet tot meer vervuiling leidt meer fosfaat in te zetten.
In recente projecten is nagenoeg aangetoond dat met flexibilisering van akkerbouwgebruiksnormen en met een uitgekiende bemesting er veel mogelijkheden zijn om aan de Nitraatrichtlijn te voldoen.
Essentieel is werken met een jaarlijks, perceelsspecifiek bemestingsplan. Ook worden al maatregelen genoemd als bouwplanverruiming of meer graan in combinatie met groenbemesters. Zulke maatregelen zouden beloond kunnen worden met handhaven van de huidige gebruiksnormen, maar dan is nog wel lobbywerk en onderzoek nodig.
Een project om dit aan te tonen is de moeite waard. Nog beter: sta voorlopig al op basis van afgeronde projecten in genoemde gebieden de mogelijkheden van flexibilisering van stikstofnormen toe. Generieke korting is funest voor vakmanschap.
Een mogelijkheid is een Kringloopwijzer voor de akkerbouw. Deze toont exact de stikstofstromen op een bedrijf (input, gebruik, verlies). Neem dan per bedrijf maatregelen om het nitraatverlies te reduceren en de mineralenbenutting te verbeteren. Niet alleen door minder bemesten, juist door alle technische hulpmiddelen te gebruiken om te komen tot optimale gewasgroei. Een voorbeeld: bemesten op maat aan de hand van spectraalbeelden. Hierover is kennis beschikbaar. Werk het uit en benut de opbrengstpotentie volledig.
Door eigen initiatief van de sector is de ruimte die de regels bieden, te benutten en te vergroten.

Laatste reacties

  • alco1

    Zo 'Kringloopblunders' Je kunt je gram weer spuien over dit stelletje 'onwetenden'. Ha Ha

  • koestal

    van achter het bureau kun je heel wat verzinnen,dan klopt elke berekening

Of registreer je om te kunnen reageren.