Redactieblog

1 reactie

Week van de Akkerbouw

Wat is de rol van de akkerbouwer in de samenleving? Laat burgers zien waar de sector voor staat, sluit u aan bij het LTO-initiatief: Week van de Akkerbouw.

Enkele weken geleden opperde Jaap Haanstra, voorman van LTO Akkerbouw, het idee een Week van de Akkerbouw te organiseren in 2013. Een voornemen dat om bijval vraagt!
De akkerbouw is een mooie sector die in grote delen van Nederland nadrukkelijk het landschap bepaalt. Als akkerbouwer produceert u voedsel, een noodzaak voor alle mensen. U bent dus maatschappelijk relevant bezig. U voegt waarde toe aan de maatschappij. Tevens is de akkerbouwsector meer en meer een hightechsector. Hoogopgeleide ondernemers werken met precisielandbouw. Bedrijven worden steeds kapitaalintensiever met topondernemers. Akkerbouwers beschikken over allerlei certificaten, waarmee ze aantonen dat ze veilig en schoon voedsel produceren.
Een professionele sector, waarop u terecht trots kunt zijn. Laat uw inbreng zien aan uw omgeving, burgers en buitenlui. De trots op uw bedrijf en bijdrage aan de maatschappij mag worden gedeeld. Alleen al daarom is het een uitstekend idee om een Week van de Akkerbouw te organiseren, zodat u de kans krijgt uzelf te presenteren.
Er is echter ook een ander argument om te laten zien waarmee u als akkerbouwer bezig bent, want via Brussel ontvangt u toeslagen. Via de pers klinkt dan ook regelmatig door dat Brussel veel steun aan de landbouw betaalt. Vaak wordt dit gebracht als landbouwsubsidie. Daarmee wordt van de landbouw het beeld gecreëerd van ‘subsidieslurper’, of u dat nu leuk vindt of niet. Dat het voedsel in Nederland en Europa hierdoor zo goedkoop is, wordt er niet bij verteld. Ook is de laatste tijd steeds vaker in de media te lezen dat voedselprijzen fors stijgen. Als oorzaak worden genoemd de groeiende wereldbevolking en het gebruik van voedsel voor energieproductie.

In het maken van een simpele combinatie van subsidies en stijgende prijzen schuilt het gevaar dat het argument van prijsstijging wordt gebruikt om subsidies te verlagen. Deze beslissing is gebaseerd op een verkeerde voorstelling van zaken.
Daarom moet u als akkerbouwer zelf vertellen hoe het zit, waarom de sector in zichzelf gelooft en waarom voedselprijzen al decennialang niet gestegen zijn. Laat zien wat u doet, welke mooie producten u produceert, waar het voedsel van de burger vandaan komt én waarom het zo’n lage prijs heeft.
Veel burgers weten niet waar hun voedsel vandaan komt, waardoor onbegrip is ontstaan over het voedsel en zijn herkomst. Burgers vinden het normaal dat er voldoende voedsel in veel variaties in de schappen ligt, terwijl de wereld erachter volledig uit beeld is geraakt. En in die wereld bent u actief. Als u een juist beeld van de akkerbouwsector weergeeft, ontstaat meer maatschappelijke acceptatie bij berichtgeving in de media.
Het is noodzaak dat de akkerbouwer laat zien wat hij doet, welke rol hij speelt in de maatschappij en dat hij het innovatieve karakter van de akkerbouwsector onder de aandacht brengt. DLV Plant sluit zich graag aan bij Haanstra’s initiatief, wie doet mee?

Eén reactie

  • PR&P/Bureau Het Kleine Loo

    Inderdaad Jacco: de waarde van de akkerbouw kun je nooit vaak genoeg laten zien.Ter aanvulling op je column: de akkerbouwsector staat deze week (tot en met zaterdag 26 januari) samen met het onderwijsblad Het Kleine Loo op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht. Op deze tweejaarlijkse vakbeurs voor het onderwijs kunnen docenten lesmateriaal over de akkerbouw krijgen en gratis graan scheppen om in de klas iets met het onderwerp te doen. Zo is er ook een site met lesmateriaal <> waar ze terecht kunnen. Hierop staat ondermeer ook ander lesmateriaal dat samen met Het Kleine Loo is ontwikkeld. Voor de volledigheid: de afgebeelde trekker bij je column is afkomstig uit Het Kleine Loo. Om het verhaal helemaal compleet te maken: de productie van al dit lesmateriaal was zonder het Productschap Akkerbouw nooit gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.