Commentaar

10 reacties

Precisielandbouw 2.0

Precisielandbouw gaat een nieuwe fase in. Draaide het om gemak, nu is het een kwestie van teeltoptimalisatie.

Als precisielandbouw zorgt voor een stijging van de bruto-geldopbrengst met 10 à 15 procent en daarvan blijft na aftrek van kosten 5 procent over, stijgt het akkerbouwinkomen met de helft of verdubbelt bijna.
Precisielandbouw staat op de drempel van een nieuwe fase. Na perfectionering van plaatsbepaling met RTK-gps – duizenden trekkers in Nederland zijn ermee uitgerust – is het nu een kwestie van uitnutting van de mogelijkheden.
Nu gaat het om plaatsspecifieke teelt-optimalisatie; of de bodem aanpassen aan de meest wenselijke omstandigheden voor het gewas, of de teelt zo goed mogelijk laten aansluiten bij de mogelijkheden van de grond op een bepaalde plek. Gemakkelijk voorbeeld: langs een bomenrij, dus waar minder zon op het veld valt, poot je de aardappelen ruimer dan elders op het perceel. De aardappelplanten in de schaduw krijgen dan toch genoeg licht voor knollen in de juiste maat.
Moeilijker te herkennen en op waarde te schatten dan schaduw van bomen zijn andere onregelmatigheden van een perceel. DLV'ers ervaren dat boeren die zeggen hun percelen goed te kennen niet zo veel bruikbaars kunnen oplepelen als het erop aan komt. Met wat een boer aan indrukken in zijn hoofd heeft, voed je niet zomaar de computer van pootmachine, kunstmeststrooier of spuitmachine om het optimale te doen.
Het gaat nu om verzamelen van data, verwerken van plaatsspecifieke oogstgegevens, verklaren van verschillen, kwantificering door monstername en analyse van boerenindrukken over hoe de grond is. Het wordt een kwestie van denken, meten, analyse van meetresultaten en zien of er bruikbare teeltmaatregelen uit te destilleren zijn.
Januari 2013 is niet het startpunt van deze interessante, ingewikkelde en betekenisvolle zoektocht. Maar het zou best kunnen dat we straks 2013 aanwijzen als het jaar dat precisielandbouw 2.0 in de Nederlandse akkerbouw voet aan de grond kreeg.

Laatste reacties

 • vanhoutte

  rare redenering met 10 à 15 % stijging van de bruto geldopbrengst, het akkerbouwinkomen verdubbelen. Wiskundig begrijp ik dat niet

 • Leo Tholhuijsen

  Lijkt misschien raar, maar is het niet.
  De redenering is, erg versimpeld, de volgende:
  - Akkerbouwbedrijf zet €500.000 om (bruto omzet)
  - toegerekende kosten €450.000
  - beschikbaar voor inkomen €50.000
  - Als nou de omzet met 10 procent stijgt en de kosten blijven gelijk, wordt het inkomen €550.000 - €450.000 = €100.000
  - € 100.000 is tweemaal €50.000, terwijl de omzet slechts 10 procent steeg.
  Zoals gezegd, het is wat versimpeld, maar dit is wat wordt beweerd hierboven.

 • schoenmakers1

  wat een gepraat om niks, alles wat ik gehoord heb over de voordelen pas ik al jaren toe zonder extra apperatuur aan te schaffen, en de kosten gaan wel omhoog als deze apperatuur aangeschaft wordt, deze is immers niet gratis

 • joannes

  Alles draait om informatie technologie toe te passen in de operationele en teelt processen. Met meer informatie ,verwerkings capaciteit en besturing, zullen we het werk en de groei beter kunnen (bege)leiden. Natuurlijk zullen er misstappen gemaakt worden maar de beweging van verbetering dankij informatie is niet anders dan, een vervolg op en..., de verbetering dankzij mechanisatie die we de laatste 50 jaar hebben beleefd. En dat belooft wat......! Natuurlijk zullen de eerste apparaten/programmas nog een 2.0 versie zijn die betaald moet worden en daarom alleen voor de liefhebbers die al duidelijke toepassings ideeën hebben. Maar vervolg versies zullen betaalbaar en rendabel zijn voor de gebruiker.

 • De loonwerker

  Op korte termijn zakken de aanschafprijzen niet, er gaat nog veel geld in ontwikkelingskosten en optimalisatie. Het blijft dus meer kosten, maar dat is niet erg als het ook meer opbrengt.

 • henk fledderus

  de automatisering is een leuke buffer als je niet meer in staat bent om personeel te krijgen dat deze dingen zelf doet. als je bedrijf of organisatie groeid dan kun je de tekortkomingen in je management laten overnemen door deze automatisering. voor een prijs. de auomatisering is enkel zo goed als de mensen die er acher staan om het te bedienen / programeren.
  hoeveel geld ga je uitgeven om deze optimalisatie te bemachtigen??

 • KMWP

  Voordat dit echt goed gaat werken zal je als akkerbouwer over een ict infrastructuur moeten beschikken die in staat is om alle gegevens te verwerken. De brei aan data moet worden verwerkt tot een helder en inzichtbaar geheel waarop je beslissingen kunt nemen. Als je denkt dat je dit uit het hoofd kunt doen moet je vooral niet investeren in deze techniek!

 • joannes

  Henk Fledderus je draait het om! Je moet niet gaan automatiseren wanneer je marges opgaan aan arbeidskosten. Je moet met visie investeren op het moment dat je én marge én markt ziet in verbetering van groei en verzorgingsprocessen! Natuurlijk zijn de mensen er achter even belangrijk maar wanneer die mensen dom gehouden worden of met de verkeerde prioriteiten worden aangestuurd kan je niet verwachten dat de mogelijkheden worden uitgenut. Wanneer alleen al de kwaliteits en resultaat verschillen tussen de verschillende boeren en akkerbouwers worden gebenchmarkt zullen er vragen komen hoe het kan dat de verschillen zo groot zijn. Natuurlijk kunnen een aantal zaken verklaard worden maar veel zal tot denken en verbeteren leiden. Verbeteren van direct rendement, kwaliteit en ook.......de meer intressante arbeidsomstandigheden. Innoveren is altijd intressanter dan slechts achter een kruiwagen lopen.

 • joannes

  jpcvh, en waarom moet je een ict infrastuctuur hebben, waarom wordt dit niet ontwikkelt en aangeboden door een ict bedrijf? Met de juiste sensoren en bekende teeltprogrammas, moeten programmas of informatie kunnen worden aangeboden die je helpt bij de beslissingen om de teelt zo gunstig mogelijk te laten verlopen.

 • jvt

  Mijn gps werk zeer slecht in de schaduw van de bomen,los dat eerst maar eens op.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.