Commentaar

3 reacties

Erwinia-maatregelen nu nodig

Nieuwe onderzoeksgegevens over aardappelziekte erwinia wijzen uit dat het probleem met deze bacterieziekte nog groter is dan al gedacht.

In pootgoedklasse S blijkt meer dan 40 procent besmet, en in de klasse SE zelfs ruim de helft. Eerder is op deze plaats betoogd dat maatregelen niet meer uit kunnen blijven. Dat was naar aanleiding van het grote aantal deklasseringen door erwinia. Afgelopen zomer was 81 procent van de klasseverlagingen te wijten aan de bacterie. Maar liefst eenvijfde van het pootgoed werd toen in klasse verlaagd.

De ziekte is dus een regelrechte bedreiging voor de status van Nederland als pootgoedexporteur. Ruim tweederde van de productie is voor export, het belang is dus groot. De NAK vindt aanvullende maatregelen nodig, naast de veldkeuring die al verplicht is. Te denken valt aan regels die loofklappen ontmoedigen en de verplichte nacontrole uitbreiden met een toets op erwinia. Maar de keuringsorganisatie die de waakhond van de kwaliteit hoort te zijn, is er nog steeds niet uit welke maatregelen er precies moeten komen.

Dat heeft nu lang genoeg geduurd. Het is zaak dat ruim voor het nieuwe teeltseizoen pootgoedtelers weten waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen en laten. Dan kunnen ze er nog op inspelen.

Laatste reacties

  • agratax2

    Deze onderzoeksresultaten geven te denken. Wat te doen stel je? Is er wat aan te doen of is onze grond vergeven met deze ziekte verwekker en geeft ons bouwplan de Erwinia alle gelegenheid te overleven? Is ons uitgangsmateriaal voor de S teelt al besmet? Johan ik denk dat er na al die jaren nog meer vragen dan antwoorden zijn. Voor mij is nog steeds één ding van levensbelang Voorkom iedere vorm van besmetting tijdens het planten, oogsten en bewerken. IK vraag me weleens af of onze super grote en luxe rooiers niet debet zijn aan deze besmetting.

  • johannetje

    de schaalvergroting eist zijn tol...in de S-en komt te vroeg in de keten de rooimachine er aan te pas. In constant handgerooide aardappelen vindt je nooit bacterie, hoe veel jaargangen oud ook. Echt een mechanisatie-ziekte.

  • Mels

    Waar willen we naar toe is de vraag,niet wat er moet gebeuren want dat weten we al heel lang.Niet klappen en zo lang mogelijk handmatig of voorraad rooien en opzoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.