Commentaar

3 reacties

Belangenbehartigers samen

De akkerbouwbonden VTA en NAV willen fuseren. Dat is een goede stap in een richting die onvermijdelijk is.

De tijd is er niet meer naar om meerdere belangenbehartigers voor één sector in de benen te houden.
Enkele decennia geleden, toen de onafhankelijke boerenvakbonden ontstonden, zag de agrarische wereld er totaal anders uit. Er waren nog twee keer zo veel boeren en de verzuilde 'standsorganisaties' waren bezig met een fusie tot één LTO. Het groene front was nog hecht en riep daardoor zowel naar binnen als naar buiten bij sommigen weerstand op. Er was behoefte aan tegenkracht. En dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van de akkerbouwvakbond NAV en later die van melkveehoudersbond NMV en varkenshoudersbond NVV. De standpunten van de vakbonden aan de ene en LTO aan de andere kant liepen vaak flink uiteen, bijvoorbeeld bij onderwerpen als marktordening.

Die tijd is voorbij, evenals de toegevoegde waarde van meer dan een handvol belangenbehartigingsorganisaties. Nu bepalen schaalvergroting en specialisatie het beeld, evenals teloorgang van belangrijke structuren zoals een eigen ministerie en productschappen. Meningsverschillen zijn er amper meer. Er is nu juist behoefte aan een krachtige organisatie, in plaats van versnippering. LTO Akkerbouw doet er goed aan de uitnodiging om mee te doen, aan te nemen. Het is onvermijdelijk dat dit in andere sectoren ook gaat gebeuren. Uitdaging is wel om een nieuw soort verzuiling - in sectoren - te voorkomen.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  als dit zal gebeuren zit het er slecht uit voor de sector, lto heeft nog nooit iets anders gedaan als voor eigen baantjes zorgen, zeer slecht voor de sector

 • minasblunders1

  En uitleveren maar, die boeren.

 • ed12345

  Wij hier in quebec canada hebben zoiets ;EEN vakbond de UPA(union producteurs agricole)wij zijn verplicht lid. De upa is onderverdeeld in secties ,Melk, vleesvee, varkens ,pluimvee, akkerbouw,groente, fruit, maple suger (sap van esdoorn boom die tot stroop gekookt wordt)en nog enkele keintjes zoals geiten en schapen Het gebeurt soms dat de afdeling ( in mijn geval de akkerbouw) probeert dingen er door te drukken die niet direct in ons voordeel zijn maar in het voordeel van de graanverbruikende secties dus varkens en vleesvee onder het motto als het te duur wordt sluiten zij de deur en kun je helemaal niets meer kwijt gelukkig zijn er dan altijd leden die daar niet intrappen Aan de andere kant worden er wel degelijk banen gecreerd die mijns inziens niet nodig zijn dit wordt meestal gedaan door meer adminestratie te eisen b.v. nu moeten wij sinds twee jaar 'n copie van elke graanverkoop binnen twee dagen naar de bond sturen onder het motto dat door 'n beter inzicht in de heersende prijzen en daarmee de leden van dienst kunnen zijn Maar wel direct twee meiden extra die dat bijhouden plus al de extra kosten
  Anderzijds het grote voordel van EEN vakbond (maar die kost nogal wat)is vooral naar regering een stem
  dat heeft begrijplijker wijze alleen maar voordelen niet zoals in ontario waar meerdere landbouw vakbonden zijn alhoewel ze nu ook beginnen te groeperen
  en regering eigenlijk zegt worden jullie het eerst maar eens eens en kom dan maar 'ns terug

Of registreer je om te kunnen reageren.