Redactieblog

2441 x bekeken 7 reacties

Leegloop dreigt

De alarmbel rinkelt over het verdwijnen van de praktische ervaring in de uitvoerende taken op het akkerbouwbedrijf.

Akkerbouwbedrijven worden groter, schaalvergroting neemt hand over hand toe. Dit vraagt om aanpassing van de bedrijfsvoering. Van het management worden andere capaciteiten gevraagd. In managementjargon kun je stellen dat functiescheiding zijn intrede doet. Vroeger voerde de akkerbouwer alles zelf uit. Hij wist alles van het bedrijf en had het goed in beeld. Bij groter wordende bedrijven is dat niet meer het geval, sterker nog: het is onmogelijk.

Vreemd personeel doet meer en meer zijn intrede. Dat is niet nieuw. Vroeger werd veelvuldig gebruikgemaakt van de zogenoemde bedrijfsverzorging, ooit opgericht om de akkerbouwer bij ziekte te vervangen. Overigens een mooi systeem en een voorbeeld van onderlinge solidariteit. Dit systeem had een waarborg van behoud van kwaliteit in zich: de bedrijfsverzorgers waren continu en op verschillende bedrijven met het akkerbouwvak bezig. Zij waren ervaren in alle aspecten van het akkerbouwbedrijf en kenden veel telers in de regio.

De huidige arbeidsmarkt is zeer flexibel. Veel tijdelijke contracten en er wordt op losse basis ingehuurd: zzp’ers, flexwerkers uit het buitenland enzovoort. Tevens is er op dit moment een overschot aan losse en flexibele arbeid als gevolg van de economische crisis.

De tarieven zijn uiterst scherp. Al gauw wordt bij iets hogere tarieven een beroep gedaan op werknemers uit bijvoorbeeld Polen. Dit lijkt aantrekkelijk en goedkoop. Echter, door deze aanpak gaat nuttige en noodzakelijke ervaring verloren. De ervaren bedrijfsverzorger dreigt uit beeld te raken, zie de reorganisaties bij de organisaties voor bedrijfsverzorging. Hiermee verdwijnt praktische ervaring. De vraag rijst: wat gebeurt er wanneer de economie aantrekt?

Ook stroomt ervaring weg door de vergrijzing. Naar schatting verdwijnen de komende tien jaar 1 miljoen werkende Nederlanders uit het arbeidsproces. De landbouw wordt hierdoor zwaar getroffen.

Beide aspecten zijn aanleiding om de noodklok te luiden over het verdwijnen van praktische ervaring in de uitvoerende taken op het akkerbouwbedrijf.

Wat te doen? De ervaring behouden en overdragen. Dat betekent: meer werken aan het werken met vaste medewerkers. Niet met losse arbeid die incidenteel wordt ingehuurd en vluchtig is, maar juist met vaste krachten, met specialisatie in uitvoerende taken. Een vaste pool van deskundige, ervaren zzp’ers kan een goede optie zijn.

En ook: koester de organisaties die nu zorgdragen voor het beschikbaar stellen van ervaren uitvoerders op akkerbouwbedrijven. En maak er gebruik van! Deze organisaties, ooit opgericht met als doel onderlinge solidariteit in de landbouw bij ziekte, moeten zichzelf weer uitvinden, met als doel blijvend en flexibel beschikbaar stellen van ervaren uitvoerders in de landbouw, tegen een acceptabele prijs.

Uiteraard moet de markt ook hier zijn werk doen. Maar uitsluitend kiezen voor een kortetermijnaanpak leidt tot een catastrofe. Langetermijnvisie is noodzakelijk.

Laatste reacties

 • agratax2

  @Jacco. Dat dit personels probleem in eens op ons dak valt, is niet waar iederee sociloog had je jaren geleden kunnen vertellen dat er enorme stroom babybomers zou gaan vetrekken tussen 2012 en 1215. Den Haag heeft hier niet op gereageerd en het op zich af laten komen. daar komt bij dat de prijzen zover zijn uitgeknepen, dat er voor goed geschoold pesoneel al jaren geen geld is, dus maar terug vallen op ongeschoold of buitenlandse werkkrachten. Het overheids probleem (scholing, ondernemen mogelijk maken) op het bord van de ondernemers gegooid maar de kosten hiervan niet laten doorberekenen in de prijzen. Geldt niet alleen voor landbouw ook voor veel maak industrie, die vanwege kosten naar het buitenland is verdwenen, zonder dat er vervanging is gekomen. Den Haag zit niet voor niets met een begroting die niet kloppend te maken is, zonder te snijden in de zgn. verworvenheden (sociale voorzieningen, scholing, gezondheidszorg etc.) Goed geschoolde mensen zo u die graag op de boerderij ziet, kosten veel geld en dat is er nu niet. Want ondanks eze goede mensen zal onze kostprijs hoger liggen dan de gemiddelde Wereld Markt en dus zijn we terug bij onderbetaalde voedsel producenten.

 • ACB

  Die gezwellen in Den Haag en Brussel maken alles stuk.Als men niet veranderd dan gaat dit ooit goed fout. En waar zijn dan de heren ik denk:( niet thuis) dan kan een ander weer de rotzooi opruimen. Maar eens is het niet meer op te ruimen dan is de ellende niet te overzien. Wie was het ook alweer die in de oorlog riep ( vecht voor je vaderland ( terwijl ze zelf gevlogen waren naar het buitenland) Is het niet zo dat de kaptein het laatste het schip verlaat. Het is maar of men het wil zien.

 • joannes

  Ieder volk krijgt de leiders die het verdient is het gezegde. Zolang er gestuurd wordt op ¨slechts economisch rendement¨ oftewel groei, gaat dat ten koste van de kwaliteit van de samenleving en ethiek. Het is niet voor niets dat velen onte-vreden zijn, velen zijn dat omdat ze met het huidige beleid enkel de lasten krijgen en geen baten. De baten van die zogenaamde gerealiseerde groei van de laatste jaren zijn gevallen bij de grote bedrijven en de overheid die gegroeid zijn ten koste van het midden en kleinbedrijf, en .. de burger. Met prijsverlagingen en belastingen die vervolgens weer bij de vooral snel innoverende en schaalvergrotende bedrijven terecht komen.

 • minasblunders1

  Maar beste mensen, het is toch juist de bedoeling dat er zoveel mogelijk boerenbedrijven verdwijnen en alles zich concentreert op een paar hele grote die door de belastingbetaler in de benen worden gehouden? Kijk naar het beleid van de afgelopen jaren (voor zover er nog sprake is van beleid). Logisch dus dat er veel specifieke kennis verdwijnt.

 • ed12345

  Het is wel zo dat mensen met 'n goed stel hersens en 'n behoorlijke dosis werklust tegenwoordig makkelijker 'n goede opleiding kunnen volgen op 'n hoger niveau en werk kunnen krijgen dat veel beter betaalt en regelmatiger is dan de landbouw .Daarmee wil ik beslist niet zeggen dat diegene die bij landbouw bedrijven werken minder inteligent of minder werklustig zijn zeerzeker niet maar ze zijn steeds moeilijker te vinden Ik weet niet hoe het in NL is maar hier in canada verdienen de akkerbouw bedrijven de laatste 6a7 jaar goed de kost maar dat kan zeer snel veranderen en dan zijn hoge lonen een zware post maar onkundig werk laten doen kost vele malen meer

 • ed12345

  Het is wel zo dat mensen met 'n goed stel hersens en 'n behoorlijke dosis werklust tegenwoordig makkelijker 'n goede opleiding kunnen volgen op 'n hoger niveau en werk kunnen krijgen dat veel beter betaalt en regelmatiger is dan de landbouw .Daarmee wil ik beslist niet zeggen dat diegene die bij landbouw bedrijven werken minder inteligent of minder werklustig zijn zeerzeker niet maar ze zijn steeds moeilijker te vinden Ik weet niet hoe het in NL is maar hier in canada verdienen de akkerbouw bedrijven de laatste 6a7 jaar goed de kost maar dat kan zeer snel veranderen en dan zijn hoge lonen een zware post maar onkundig werk laten doen kost vele malen meer

 • B bob

  Ed, Juist de Land en Tuinbouwers zijn de Mensen die nog weten wat werken is ! Dat je de school afmaakt en veel onzinnige kennis weet op te slaan heeft niets met echt slim zijn te maken . Hoe hoger geschoold een Menshelijk zoogdier is hoe belangrijker hij/zij zich gaat voelen en hoe verder hij van de realteit komt te staan. De Europese overheid heeft veel van deze sukkels aan het roer staan en die loodsen de Bevolking met een kaart van de Luciferaanhang ( lobbyisten van de chemische industrie ) naar de afgrond . Het gaat goed in Canada op dit moment maar zodra bij jullie de middelen ook niet meer werkzaam zijn ( of de planten en dieren beginnen uit te roeien) zijn ook bij jullie de gouden jaren voorbij. Dan laat je totale vernietiging achter voor de kleinkinderen. En laten we de planeet nu juist van hun in bruikleen hebben!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.