Boerenblog

16 reacties

China’s mineralenhonger

De grote mondiale delfstoffenvoorraden zijn in handen zijn van de Chinezen. China koopt over de hele wereld mijnen en bergen om zo zijn grondstoffenvoorraad veilig te stellen.

Delfstoffen, we kennen ze allemaal en weten waarvoor ze nodig zijn. Sommige micro-elementen zijn ook delfstoffen. Ze worden in de industrie gebruikt, toegepast in plantenvoeding en worden toegevoegd aan veevoer en medicijnen voor mens en dier. Voor de industriële verwerking is wellicht een alternatief materiaal (kunststof) te ontwikkelen, maar voor planten- en diervoeders zijn geen alternatieven te bedenken. Koper bijvoorbeeld is altijd nodig om onder meer grassen en granen goed te laten groeien. Bovendien hebben mens en dier koper in zeer kleine hoeveelheden nodig voor een optimale gezondheid.

Tekort
Op een groot deel van de aarde is er al een tekort aan zink om planten en dieren een optimale groei en gezondheid te garanderen. Een tekort aan micro-elementen in de bodem is eenvoudig op te lossen: geef de elementen als bemesting en de bodem kan er weer jaren tegen. Helaas, zo eenvoudig zal het in de toekomst niet gaan. De voorraden slinken snel en zijn nu op een verontrustend niveau aanbeland.

China
Daar komt bij dat de grote mondiale voorraden in handen zijn van de Chinezen. China koopt over de hele wereld mijnen en bergen om zo zijn grondstoffenvoorraad veilig te stellen. Je zou zeggen dat de Chinezen de grondstoffen wel op de markt verkopen tegen een voor hen goede prijs. Het vermoeden bestaat echter dat ze niet de delfstoffen op termijn gaan verkopen, maar alleen de eindproducten die gemaakt zijn met deze mineralen. China gaat niet voor het snelle geld maar voor werkgelegenheid en daarna voor de verkoop van consumptiegoederen.

Gebergte
Een klein voorbeeld van hoe China zijn mineralenhonger stilt. In Zuid-Amerika heeft China een compleet gebergte gekocht. In dat gebergte zitten miljarden tonnen koper. De berg is betaald met harde cash en wordt op termijn afbetaald via de 'koperoogst'. Deels hebben de Chinezen dit aankoopbedrag, dat in de miljarden dollars loopt, besteed aan infrastructuur. Deze is aangelegd door de Chinezen zelf om zo het transport van erts naar de haven veilig te stellen en op die manier een deel van het geld direct terug te verdienen. Hoe moet ik deze werkwijze noemen? Vrijhandel of kolonialisatie?

Kolonialisme

Eén ding is zeker, in veel landen waarmee China zaken doet vult de leider eerst zijn zakken, wat overblijft is voor het volk. Dit doet me denken aan de koloniale tijd waarin wij Nederlanders de lokale leiders van geld voorzagen, zodat zij ons de handel gunden en zorgden voor personeel. Al dan geen slaven. De infrastructuur werd door de desbetreffende handelsmaatschappij verzorgd.
De Chinezen doen nu exact hetzelfde over de hele wereld. Want ook in Europa en de VS stellen ze hun handel veilig door investeringen in infrastructuur en zachte leningen af te betalen met het inkopen van hun goedkope handelswaar.

Grondstoffenbalans 2020


grondstof

gebruik

vraag
(schatting)

aanvoer
(schatting)

tekort / overschot

koper (Cu)

electriciteit, waterleidingbuis, landbouw (micro el.), communicatiemiddelen

34.358

18.098

-16.260 (kt)

lood

accu’s, gewichten, soldeer, kogels

13.712

4.205

-9.507

(1.000 ton)

zink

galvaniseren, roest preventie, landbouw (micro el.)

17.627

11.293

-6.333 (kt)

mais

voedsel, biobrandstof, plastic, lijmen etc.

939.747

938.847

-   900

(1.000 mt)

nikkel

magneten, oplaadbare batterijen

2.326

2.155

-171 (kt)

katoen

textiel, koffiefilters, papier, tenten etc.

141.197

142.235

+1.038

(1.000 balen á 280 kg)

tarwe

voeding, brood, alcohol, pasta

715.909

717.791

+1.882

(1000 mt)

sojabonen

veevoer, voeding, olie, biobrandstof

290.295

297.605

+7.310

aluminium

verpakking, transport

72.264

134.517

+62.253 (kt)

bron: mineralen en metalen Wood Mackenzie, landbouw USDA

Knelpunten
In de tabel staat waar de knelpunten zich zullen voordoen. Opwekken en transport van elektriciteit wordt niet eenvoudiger als koper niet voldoende voorhanden is en de nog voorradige erts steeds minder Cu bevat. Dan wordt de winning steeds duurder.
Voor de landbouw betekent het dat koperbemesting duurder wordt. Daarmee holt de productiviteit van grassen en granen achteruit en krijgt het vee door een kopertekort last van gezondheidsproblemen.

Zinkgebrek in de bodem vertaalt zich in gezondheidsproblemen voor mens en dier. In West-Europa is al een zinktekort, dus wordt zink toegevoegd aan diervoeders en humane voeding of in de vorm van zalf gebruikt. Voor nagenoeg alle delfstoffen en landbouwproducten waarvoor een tekort dreigt, dekken de Chinezen zich in. Dit doen ze tegen prijzen die voor Westerse begrippen (te) hoog zijn, omdat het rendement in de (verre) toekomst ligt. Geen belegger wil wachten op rendement over vijftien jaar of meer, áls er al rendement is.

Indekken
China dekt zich over de hele wereld in tegen een tekort aan grondstoffen en voedsel, zodat het kan blijven produceren in de toekomst. Zo houdt het arbeid voor zijn bevolking en kan het grondstoffen en kant-en-klare producten transporteren voor zijn vloot. Het lijkt verdacht veel op onze Oost-Indië Compagnie uit de Gouden Eeuw.

Dat China zich dit kan permitteren heeft alles te maken met zijn centraal geleide kapitalistische structuur. Belangrijke bedrijven, banken, delfstoffen en transport staan direct onder overheidsinvloed en moeten ongeacht winst- of verliesverwachting dit 'veiligheidsbeleid' uitvoeren.

Laatste reacties

 • joannes

  Wie had ooit gedacht dat het Westerse democratische kapitalistiche systeem op deze manier zou worden uitgedaagd? Ik benieuwd hoe met de democratische politieke systemen, korte beleid cycles, op deze dreiging gaat reageren. Westerse bedrijven zijn ook gebonden met hun aandeelhouders aan kort termijn rendement. Iedereen in het Westen spaart in geld,flexibiliteit, en China schijnt in mineralen te sparen in een samenwering van Staat en Bedrijfsleven. De verrassing zou innnovatie en efficientie kunnen zijn wanneer we het verbruik kunnen optimaliseren hebben de Chinezen hun geld te lang ¨bevroren¨ in mineralen voordat het rendement gaat opleveren. En.... voor het Westen is innovatie en efficientie de manier om uit de handen van de Chinezen te blijven.

 • agratax2

  Joannes je zou compleet gelijk hebben ware het niet dat ook als we 100 % recyclen we te weinig hebben omdat er door de bevolkingsgroei en de mondiaal stijgende welvaart steeds meer nodig is. Willen we door innovatie uit handen blijven van de Chinezen? Hoe denk je dat te doen, nu de Chinezen een belangrijk deel van onze infrastructuur bezitten of deel bezitten. Ik hoef als voorbeeld maar te noemen onze super innovatieve Zonnepanelen fabriek in Arnhem te noemen, door de super lage loonkosten in China niet concurrerend met de 'oude' technologie en dus maar verkocht en overgeplaatst naar China. China bezit één van de grootste havens van (Zuid) Europa in Griekenland niet om de Grieken te helpen. Nee om hun eigen vrachtschepen in hun eigen terminal te lossen en dan via de nieuwe route West Europa - West China te distribueren. Hoe innovatief moeten we zijn? Zolang wij niet verder kunnen denken dan van jaar balans naar jaar balans en van verkiezingen naar verkiezingen. Met andere worden zolang het 'Ikke' zegeviert verliezen we terrein.

 • joannes

  Agratax1 dan hopen we maar dat al die (pensioen) fondsen waar die Westerse economieën in sparen en hun toekomst trachten te borgen op tijd reageren want anders eindigen we met ........ de hand ophouden bij de Chinezen. En.... is democratie niet gebaseerd op individuele rechten? Provoceert democratie dan niet ¨korte termijn¨ denken en resultaten? Daarbovenop zijn er nog de prestatie gerichte bonussen die dit gedrag versterken. Het ¨ikke¨ is behoorlijk geborgd in de Westerse cultuur! Dat zou betekenen dat we al verloren hebben met de verkoop voor korte termijn resultaten voor bedrijven en politicy.

 • Sjaak

  Vrijhandel of kolonisatie....dat is hier inderdaad de discussie. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit hoe men het noemt, maar waar het toe leidt voor de rest van de wereld en hoe die zal reageren?
  Dat zou uitgangspunt moeten zijn in deze discussie en jammer dat de auteur zich daar niet over uitlaat....

 • agratax2

  Sjaak. De discussie is niet of we over vrijhandel of kolonisatie spreken. Het gaat over wie heeft in de toekomst de economische macht en hoe doet hij dat. De Chinezen doen het op een andere wijze dan het westen. Onlangs nog een documentaire over welke Chinezen de handel en industrie drijven en dat blijken in grote lijnen de Christen Chinezen te zijn, waarvan het aantal met miljoenen per jaar stijgt. Dit zou voor ons kunnen betekenen, dat zij over enkele jaren hun handel net gaan inrichten als wij op persoonlijke titel dus zonder inmenging van de overheid. dit kan betekenen dat 'Ikke, Ikke' ook bij hen de mode wordt en het 'ons' uit het beleid verdwijnt. We zullen zien.

 • kok999

  Al sinds de 16e eeuw weten we in Nederland dat handel begint met een grote vloot op zee. Zolang de grootste vloot nog die van de US is blijft handel onder deze paraplu mogelijk volgens 'westerse regels'.
  De duitse Bundespresident moest het veld ruimen naar opmerkingen over de economische kant van de aanwezigheid van de Bundeswehr op de Hinduskus (vrije handel). Het idee van het vrije verkeer over zee hangt van maar een vloot af. Is deze rol ten einde eindigt ook de mogelijkheid je handelsschepen te sturen naar waar je maar wilt. Dit was altijd de meest zwakke schakel in het hele systeem zoals Nederland heeft meegemaakt op Cylon, Formosa en de Kaap.

 • denker123

  De Chinezen doen inderdaad het zelfde als de konialisten van vroeger,maar deze wilden de inlandse bevolking nog helpen met onderwijs en ontwikkeling van het land.Maar door het onderwijs werden de Afrikanen slimmer en zagen dat de konialisten van vroeger hun grondstoffen aan het stelen waren,daarna duurt het lang voordat het vertrouwen terug is.Daarom kopen de Chinezen de grondstoffen op regelen het vervoer naar China en laten de Afrikanen met rust en dom.Om er daarmee o.a.spotgoedkope zonnepanelen in China te produceren en uit te voeren.Waardoor zowat alle fabrikanten van zonnepanelen failiet gaan in de V.S.en Europa ondanks de bergen subsidie die uitgedeeld is.Zo gebeurd dat met veel produkten,ook een manier om de wereld te veroveren.

 • henk fledderus


  laten we niet vergeten dat de aziaten een beetje anders tegen de wereld aankijken dan de europeanen.
  van uit china krijgt iedere onderneming die investeerd in voedsel of energie ongeveer 5 tot 10 keer zijn geinvesteerde bedrag van de overheid toe.
  dat geeft ze een geweldige inkoop positie.
  daarnaast zijn ze gewillig alles op te geven, om hun onafhankelijk heid te behouden.
  tijdens de vietnam oorlog werdt er niet gekeken naar de verliezen maar naar behoud van de onafhankelijk heid. daarnaast zijn ze nog akelig slim in hoe ze de strategie op zetten.
  china koopt veel wol en ijzererts van mindere kwallieteit, het heeft mensen zat om het te upgraden en produceerd veel producten van lagere kwallieteit

 • Ed Buijs

  Joannes zou wel eens gelijk kunnen hebben met zijn eerste reactie. China zet o.a. in op voorraden. Als we door innovaties de voorraden niet meer nodig hebben, hebben ze op dat punt verkeerd ingezet. Recycling is vaak niet de enige manier om minder van een stofje te hoeven winnen. Nanotechnologie geeft aan veel voorkomende elementen (koolstof en silicium) eigenschappen die je vroeger met zeldzame metalen moest bereiken. Bij landbouwnutrienten is dat natuurlijk niet het geval, maar als de industrie minder nodig heeft dan blijft er meer over voor de landbouw. En natuurlijk blijven het strategien en je kunt winnen of verliezen. Maar de argumenten om nog meer in te zetten op innovaties stapelen op. Overigens maak ik me wel zorgen over hoe we om gaan met de hier ontwikkelde kennis. Als die ook naar China verhuist blijft er voor ons wel erg weinig over. Gelukkig zijn leefmilieu en instituties hier extreem veel beter waardoor kennisontwikkelaars veel liever in Europa of de VS zitten dan in het onvrije, corrupte en smeergore China.

 • joannes

  En in het Oosten zijn ze greetiger met kennis dan in het Westen. Ook hier zouden we de voorsprong in kennis wel eens kunnen verliezen. In het Westen willen we conserveren wat we ¨hebben¨. In het Oosten zijn ze aan het winnen wat ze nog niet hebben. Het laatste is een grote motivator! Die ruwe leefomstandigheden daar hebben ook hun ¨voordelen¨

 • agratax2

  Ed Buijs ook al zetten we in op 100 % recycling en technologie, dan nog komen we tekort voor onze expansie drift. De groeiende wereld bevolking, die op ons welvaartsniveau wil komen, moet heel veel middelen meer hebben dan nu. Stel er zijn genoeg delfstoffen om dit waar te maken, dan nog doen wij niet mee, want de Chinezen hebben ze opgekocht. Onze kennis al hetzelfde verhaal, niemand deelt zijn kennis met de collega vanwege de patent bescherming. De Aziaten zijn meer van de Open Source gedachte die Linux in korte tijd tot dezelfde hoogte heeft gebracht als Windows. Wat je schrijft over kennisontwikkelaars die liever in het Westen zitten dan in het Oosten, hier kan ik geen feiten voor vinden. Het ene na het andere kennis relateerde en daardoor arbeidsintensieve bedrijf / laboratorium verhuisd deel na deel naar Azië en een groot deel van onze Beta studenten komen uit India en China. Dit noem ik kennis export en daarmee korte termijn beleid. steeds weer komen mijn piketpalen om de hoek.

 • agratax2

  Zie Stentor 10 aug 2012. artikel frontpagina 'Nieuwe voedseloorlog op komst'. We kunnen ons in onze reacties wel rijk rekenen met >als< we zus of zo doen dan besparen of hergebruiken we aan X aantal tonnen. In dit artikel wordt duidelijk dat Bio energie (links stokpaardje) nu door links (Oxfam Novib) wordt afgeschoten. Reden door veel mensen op Boerderij site genoemd.

 • awknop

  De vraag of het vrijhandel of kolonialisme is lijkt me redelijk snel beantwoord. Het is kolonialisme onder het mom van vrijhandel. In Afrika worden grote gebieden 'gekocht' van de overheden, waarbij de boeren die er zaten weggejaagd worden. China is een land met een enorme machtshonger, waar we heel goed voor uit moeten kijken. Die macht wordt uitgebreid op basis van kennis die ze voor een deel in het Westen komen halen. De belangrijkste oplossingsrichting is betere onderwijs aan onze kant en de kennis niet zo makkelijk weggeven. Aan de vraagkant kan gesleuteld worden door de overbevolking aan te pakken en het accent te verleggenv van welvaart naar welzijn.

 • agratax2

  awknop. Heeft China >machtshonger< of is het bezig zijn bevolking van economische vooruitgang te voorzien door middel van het veiligstellen van de werkgelegenheid in de maak industrie en in de handel die daar uit voort vloeit. Volgens berekeningen zal na 2050 de groei van de wereld bevolking zijn omgeslagen in een krimp. Uit publicaties is naar voren gekomen dat de economisch bust in China voornamelijk door de Christelijke Chinezen wordt veroorzaakt, zij bezitten de fabrieken, zij beheren het personeel, zij beheren met de overheid het geld. Hier zit een overeenkomst met het ontstaan van onze welvaart door de eeuwen heen.

 • awknop

  @agratax. Als je het hebt over de balans tussen de betrokkenheid van de Chinese bestuurders bij hun bevolking enerzijds en het veiligstellen van het eigenbelang door die bestuurders, denk ik dat dat eigenbelang toch wel erg belangrijk is. Er zijn wel wat recente tekenen dat de balans wat aan het verschuiven is in de richtig van het belang van de bevolking. Dat is goed nieuws. De manier waarop ze zich in aantal gevallen in het buitenland gedragen (oa het verdrijven van boeren en het gedrag rond mijnen in Chinees eigendom) zijn punten van zorg. Dat is een variant van het kolonialisme waar veel 'Westerse' landen zich overigens in het verleden ook schuldig gemaakt hebben.

 • agratax2

  awknop. Ik bedoelde te zeggen dat de Christen Chinezen de grote ondernemers zijn in China, die hun arbeiders niet al te veel gunnen van de koek. Samen met de overheid regelen ze de industrie, handel en stellen ze de grondstoffen veilig. Ik las dat het aantal Christenen op dit moment hard groeit in China net als de Christelijke mentaliteit 'Hard werken en veel geld maken'. Zo zijn wij als natie in de Gouden eeuw ook rijk geworden, helaas niet de arme sloebers (werkers) die arm bleven door de eeuwen heen, tot midden vorige eeuw toen de nivellering is ingezet.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.