Boerenblog

34 reacties

Watertekort nadert met rasse schreden

De waterbehoefte per product stijgt snel. Door inzet op hernieuwbare energie komt een tekort aan water sneller dan verwacht.

In de komende verkiezingscampagne zal het naast de euro-problemen wel weer gaan over voedsel en milieu. De biobased economy staat op de agenda van iedere zichzelf respecterende partij. De green economy is alleen maar uit te voeren als boeren de grondstoffen hiervoor produceren. Geen punt, dat doen de Veenkoloniale boeren al meer dan een eeuw. Aardappelmeel en strokarton, eens de kurk en deels nog altijd de kurk waarmee zij blijven drijven. Maar wat te doen in een tijd van een exploderende wereldbevolking, die naast eten vooruitgang wil? Vooruitgang betekent meer handel, dus meer handelswaar. Voor deze handelswaar is naast grondstoffen ook nog heel veel water nodig.

738 liter water voor doorsnee ontbijt
Ik kreeg het boek Winner take all van Dambisa Moyo onder ogen. Er staan leuke cijfers in over de waterbehoefte per product, gerelateerd aan de hoeveelheid energie die wordt geleverd. Als eerste een overzicht van wat voor de boer belangrijk is: de waterbehoefte per gewas.
Waterbehoefte in liter per kilo gewas:
Aardappelen: 547
Tarwe: 986
Mais: 1.534
Rijst: 2.091
Sojabonen: 2.191
Rundvlees: 109.671
Anders uitgedrukt: voor een doorsnee ontbijt bestaande uit twee eieren, twee sneetjes witbrood en een beker melk is ongeveer 738 liter water nodig voor productie. Als iedere burger op aarde dit zou nuttigen, was alleen voor het ontbijt al 4.428.000.000 kubieke meter water nodig.

Meer welvaart, meer waterbehoefte
De aardappel, het hoofdvoedsel van de toekomst, heeft duidelijk minder water nodig dan alle andere hoofdvoedingsmiddelen. Iedere volgende stap in de voedselketen zal het watergebruik tijdens het productieproces doen stijgen. Meer welvaart betekent meer fabrieksmatig bewerkt voedsel en dus meer waterbehoefte.

Toegespitst op biobrandstof worden de cijfers nog schrikbarender. Om de verschillende brandstoftypes te kunnen vergelijken, zijn ze uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Voor 1.000 kilowattuur is aan liters water nodig:

Aardgas: 38
Steenkool vergassen: 144 – 340
Teerzand: 190 – 490
Schaliegas: 269 – 640
Fisher-Tropsch (synthetisch): 530 – 775
Steenkool: 520 - 2.100
Waterkracht: 1.850 - 3.100
Vloeibaar aardgas: 1.875
Elektriciteit uit aardolie: 15.500 - 31.200
Vloeibaar ethanol: 32.400 - 375.900
Biodiesel: 180.000 - 969.000

Watertekort dreigt
De politiek wil, zonder rekening te houden met deze cijfers de stijgende behoefte aan water voor voedselproductie en klimaatverandering, waarbij er zo het zich laat aanzien steeds meer droogtegebieden op onze planeet ontstaan, in de richting van hernieuwbare energie en plantaardige grondstoffen voor industriële toepassingen. Uit het bovenstaande wordt duidelijk wat dit voor de zoetwaterbehoefte betekent.  Zetten we watergebruikcijfers af tegen regenval, dan is er zonder 100 procent vervanging van fossiele brandstof door biodiesel al een tekort. Landen als China maken op zo’n grote schaal gebruik van grondwater dat hun waterspiegel met 1 meter per jaar daalt. Het Midden-Oosten pompt naast olie zo veel water op voor zijn bevolking, industrie en irrigatie dat verzilting sommige teelten reeds onmogelijk maakt.

Dit alles zou vermoedelijk nog wel meevallen als niet enorme hoeveelheden water ongebruikt worden afgevoerd via rivieren en kanalen, omdat ze op momenten en in hoeveelheden vrijkomen dat nuttig gebruik onmogelijk is. Het andere probleem is de verdeling van de wereldbevolking. 20 tot 25 procent van de mensen woont in gebieden (China, India en de Sahel/Sahara) met een enorm tekort aan regen. Het is een geluk dat deze mensen nog niet op het Amerikaanse niveau van water- en energiegebruik zitten, anders was de ramp niet te overzien.

Sneller dan verwacht
Gaan we nu om de temperatuurstijging tegen te gaan nog meer plantaardig materiaal verwerken tot industriële en energiegrondstoffen, dan is het moment van watertekort nog sneller daar dan verwacht. De grootste uitdaging kan wel eens zijn die biogrondstoffen te produceren zonder de lokale bevolking in problemen te brengen. Op dit moment zijn we weer terug in de Gouden Eeuw. De tropen leveren ons weer de welvaart in de vorm van grondstoffen als palmolie, sojaolie en –schroot. Hiermee voeren we enorme watermassa ‘s af, die broodnodig zijn zo gauw deze mensen een hoger welvaartspeil hebben bereikt, ons ultieme sociale doel.

Bereiken we dit doel, wat voor deze mensen misschien te hopen is, dan dient de volgende uitdaging zich aan: wie krijgt het water. Houden ze het zelf, exporteren ze het naar het Westen of nemen de Chinezen, Arabieren en Indiërs via landjepik (een oud kinderspelletje) het  eenvoudig mee zonder betaling? Dit laatste betekent dat de Afrikaners weer terug bij af zijn, alleen nu met de Chinees als overheerser en wij als toeschouwer. Hebben zowel wij als de Afrikaners via ons goedbedoelde ontwikkelingswerk de boot gemist? Zijn we ons doel voorbij geschoten of hebben we überhaupt niet geschoten? Was en is ontwikkelingswerk voor ons niet meer dan een daad van goedgevigheid zonder diepere gedachte?

Laatste reacties

 • kok999

  En ik had altijd gedacht dat we dat deden om de zwitserse bankrekeningen te spekken van de elite aldaar om onze eigen spaarcentjes; uiteraard in zwitserse franken, op een inflatieloos pijl te houden.

 • schoenmakers1

  zolang de sloten in sommige jaargetijden nog water afvoeren is en kan er nooit sprake zijn van watertekort, immers als de sloten het water afvoeren is het grondwater weer aangevuld tot een acceptabele hoogte, wat een probleemmakers die dit in nederland durven te verkondigen

 • agratax2

  Als we alleen aan ons zelf denken leven we wel erg geïsoleerd en kunnen we niet tijdig bijsturen als de omstandigheden het vereisen.

 • joannes

  Demografisch is het westen behalve de US aan het krimpen en vooral ouder aan het worden. Dus waar relatief het meeste water is daalt het aantal gebruikers. Dat neemt niet weg dat het een probleem gaat worden maar niet zo snel als hier voorgesteld.

 • ACB

  Als we naar de Maan en Mars kunnen,hoef water geen probleem te worden TECHNISCH . Maar de volgende oorlog zal met water te maken hebben. Grote bedrijven die daar op in gaan spelen en daar de macht over krijgen.Laat dat nooit gebeuren je ziet wat de banken nu voor een zooitje hebben gecreeerd laat staan, dat dit met de eerste wereld behoefte gebeurd.Kijkt U maar achterom naar het verleden en tot nu. Is het nu zoveel beter als 25 a 30 jaar terug????????

 • agropak

  schoenmakers1 wel een zeer kortzichtige opmerking niet alleen eigen achtertuin telt In onze regio, rond Almaty, Kazachstan, wordt water tekort een steeds groter probleem ondanks dat veel van ons water uit de bergen met 'eeuwige ' sneeuw komt. Door de opwarming stijgt de sneeuw grens< Zelfs ik dit hier pas een tiental jaren woont merkt het op. dus seeuwgrens hoger dus minder water voor bevloeing, beregening of drio irrigatie

 • Klerck

  Onzin en bangmakerij!

  Hoeveel water er ook gebruikt of verbruikt wordt, het keert altijd via verdamping in de vorm van neerslag terug.

  Zou wel eens een artikel met goed onderbouwde feiten willen zien hier.
  Dit klinkt allemaal heel erg Al Gore.
  En is het niet zo wiens brood men eet diens woord men spreekt?

 • agratax2

  Klerck. Als je gelijk hebt, hoe komt het dan dat de bodemwaterspiegel elk jaar daalt. Nooit gehoord van fossiel water? Deze lagen liggen in ondoordringbare lagen en worden niet door regenwater aangevuld. Als worden aangevulfd is dat met zeewater via diepere bodemlagen en daarom treedt er in o.a. het Midden Oosten steeds meer verzilting op. Alle water niet gebruikt, die niet verdampt maar in de Oceanen verdwijnt wordt zout en dus onbruikbaar. Regen valt inderdaad nadat er water is verdampt, maar een deel van deze hoeveelheid komt via rivieren rechtstreeks in de zee en is dus onbruikbaar. Hier komt bij dat we steeds meer water nodig hebben voor industriële activiteiten en dat komt niet als water terug in de kringloop, omdat in het proces is gebruikt als 'grondstof' voor nieuwe materialen. We gebruiken in de droge gebieden, meer water dan dat er valt met regen.
  wil je de onderbouwing koop dan 'The winner take All' of China ś race for Resources and What it Means for Us; geschreven door Dambiso Moyo een econome. Geen wollen sokken milieu freack.

 • Jan Zonderland

  Han, met alle respect, ik kijk wel een beetje sceptisch aan tegen de getallen die jij geeft voor waterbehoefte per kg product voor bepaalde gewassen.
  Om even je voorbeeld van aardappels te gebruiken, ruim 500 ltr per kg. Dat zou bij een opbrengst van 60 ton 30.000 m3 water per ha zijn, omgerekend 3000 mm.
  Lijkt me wat veel.
  Mogelijk is er ook rekening gehouden met het indirecte waterverbruik tbv de productie van aardappelen maar dan nog lijkt het mij onwaarschijnlijk veel.
  Verbeter me als ik fout zit.
  Groeten uit Ontario waar we vandaag weer dankbaar 250 m3 regen per ha mochten ontvangen

 • denker123

  De weersextremen worden steeds groter de laatste jaren,er is wel degelijk klimaat verandering,de droge perioden worden steeds langer en ook de te natte.De mais tarwe en soyabonen opbrengsten dalen al de laatste jaren in de V.S.,desondanks worden er steeds meer biobrandstoffen gemaakt al 40% van de mais en 10% van de soyabonen,geen enkele krant of t.v.station praat daar over.Ze laten alleen de zielige boeren zien bij hun verdroogde mais en koeien in dorre weiden en er wordt bij gezegd dat de voedselprijzen hard zullen stijgen.Maar over ethanol de grootste slokop van mais geen woord,de ethanolproduktie zou vermindert kunnen worden dan stijgen de maisprijzen niet zo abnormaal.De multinationals en de ethanolmakers zijn blijkbaar baas in de V.S..

 • wzandbergen1

  Weer wat nieuws tegen gekomen, rundvlees staat in het rijtje met gewassen.
  Per kilo zou er 109.671 liter nodig zijn, blijf ik met de vraag zitten: waar is al dat water gebleven? Melk? Vandaar dat er zoveel nodig is..............

 • agratax2

  Jan. Je berekening klopt tot en met 30.000.000 ltr / ha. Hiermee is per m2 30.000.000 / 10.000 = 3000 ltr / m2 = 3 m3 / m2, dit is 30 ltr / dm2 . Dit is volgens mijn berekening 300 mm netto. Hierbij is verdamping weg gelaten. Kun je je hier in vinden?

 • agratax2

  @wzandbergen. Punt één het gaat hier niet over of plantaardig of dierlijk. Het gaat over water behoefte.
  @denker123. Als je goed leest staat in het overzicht Ethanol duidelijk bijna onder aan het lijstje en is dan ook niet vergeten zo jij suggereert. Tot nu toe is er nog een klein overschot aan mais op de wereldmarkt, ondanks de ethanol productie, maar dat ethanol de mais prijs iets heeft opgedreven ontken ik niet. Deze prijsopdrijving is niet de schuld van ethanol dat duurder is dan fossiele brandstof, maar een politieke beslissing om het klimaat zo je wilt de aarde 'te redden'.

 • Jan Zonderland

  Han, jou redenatie klopt ook tot en met de 30 l per dm2 per ha. Daarna ga je in de fout. 1 liter is 1 dm3. Stapel je die 30 dm3 op elkaar op 1 dm2 dan heb je een waterkolom van 3 mtr. 3 mtr = 3000 mm hoe je het ook wendt of keert. Dan zeg je nog 'hierbij is de verdamping weggelaten'. Maar Han, het hele waterverbruik van een gewas is hoofdzakelijk verdamping. Waar wil je het anders laten ? In het voorbeeld van de aardappels, de 60 ton aardappels bestaan voor pak em beet voor 90 % uit water dus een ha aardappels is in feite 54000 kg oftewel liter water. Waar blijft de rest ? Jawel, allemaal verdampt. Han, ik ben het met je eens dat de wereld zuinig moet zijn op de reserves bruikbaar (zoet) water. Het is een eerste levensbehoefte, belangrijker dan olie. Maar om mensen nu de schrik aan te jagen met getallen zoals jij die in je column noemt, vind ik een beetje overdreven. En al dat water wat er verbruikt wordt blijft echt wel water, er verdwijnt niks. Het mag tijdelijk in een iets minder bruikbare vorm zijn maar er gaar niks verloren.
  Een mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest.
  Groeten,
  Jan

 • Jan Zonderland

  Han, nog even dit: Ik ben eens in Saudie Arabie geweest waar ze aardappels verbouwen in de woestijn. Die aardappels groeien puur op irrigatiewater. (In de woestijn is geen bodemvocht) Ik ken de cijfers niet heel precies maar ga er nou eens van uit dat men daar over een groeiseizoen van 20 weken, gemiddeld elke week 50 mm water geeft. Dan verbruikt dat gewas 1000 mm water = 10.000 m3 per ha om te groeien. Opbrengst was 40 ton/ha dus voor elke kilo aardappels was 250 ltr water nodig. Verbeter mij waar nodig, jij hebt ook ervaring met akkerbouw in droge streken. Overigens was het daar wel zo dat ook daar de bodemwaterspiegel daalde en wanneer die tot 300 mtr gaat is het daar over en uit. Men zat toen op 200 mtr.
  Groeten,
  Jan

 • agratax2

  Deze cijfers komen van 'David Pimentel, Laura Westra, Reed F. Noss van Ecological Integrity. Zij spreken over 60 gallons / pound. Ik heb de door de schrijver aangegeven liters / kilogram gebruikt. Hier een Nederlandse site die spreekt over 3 ltr / 10 m2 / week voor piepers. <>. Ik vermoed dat hier watergebruik voor verwerking is bij gekomen of andere niet bekende zaken. Jan mijn ervaring in Iran is dat er met weinig water piepers groeien als we tenminste de rechtstreekse verdamping voorkomen door druppel irrigatie boven in de rug. In Iran zaten we minder diep, maar toch was rond ieder opgedroogd plasje een witte zout rand te zien. Dan is het punt van onbruikbaar water dicht bij. Zelfs de slib uit de bassins voor smeltwater opvang was van slechte kwaliteit en in mijn ogen niet geschikt om over het land uit te rijden zonder voldoende Gips toevoeging.

 • Klerck

  agratax1, dat de grondwaterspiegel en daarmee het freatisch vlak jaren daalde is een feit. De afgelopen 4 a 5 jaar stijgt ie weer hoor.
  Het een en ander heeft te maken met het beleid van de waterschappen, die op dwingend advies van eeh... ja, boeren zeg ik dan maar, het water razendsnel weg pompten en daarmee grote hoeveelheden grond de zee in lieten en nog steeds laten spoelen.
  De laatste jaren doet 'men' meer aan waterberging.
  Dit heeft eigenlijk heeft niets [hooguit indirect] met ondergrondse watervoorraden te maken. Maar wel alles met de direct winbare watervoorraad. Wat voor veen geld, geld in beperktere mate voor alle grondsoorten. Dus meer water in de grond betekend dus een hogere ligging van het land. Ook drassiger ja. Je moet dus kiezen....

 • Klerck  Fossiel water? Nooit van gehoord ondanks dat ik eens afgestudeerd ben op 'iets met watermanagement'.

  Moraal van het verhaal is dan ook het water dat je gebruikt is niet weg. Een natuurlijke kringloop. Dit gecombineerd met de opwarming???? smeltende ijsmassa's??? Hogere CO2 consentratie???? geeft een ander beeld dan de opgelegde of geleerde meningen. Waan van de dag.

  Er is gewoon onderscheid gemaakt tussen de plaatsen waar makkelijk winbare en moeilijk winbare watervoorraden liggen.
  Wees dus blij dat je in Nederland zit.

  Verder las ik nog ergens dat er in woestijnen geen water is. Dit is een [misschien moedwillig?] wijdverbreid misverstand. Ook in de woestijnen is water. Het is zelfs zo dat er meer mensen sterven in woestijnen door verdrinking dan door verdroging.

 • wzandbergen1

  agratax1 heeft gelijk dat we niet in of/of moeten kijken, maar naar de behoefte. Mijn punt waar het mij om gaat is namelijk wat er met al dat water gebeurt, waar blijft het water. Dat mis ik in het verhaal.

 • agratax2

  @Klerck. Dat het freatisch water in Nederland redelijk stabiel is geloof ik direct. Nederland is maar een postzegeltje op e hele aarde en in alle landen met steppe en woestijn gebieden hebben ze geen freatisch water. Hun water zit op dieptes en bij ons ook op het oude land waar dichte klei en leemlagen het water afschermen voor in dringen van oppervlakte water. Ik zou het ook niet geweten hebben ware het niet dat ik op mijn bedrijf proefboringen en meet putten heb gehad van de Drentsche Waterleiding Mij. en dan praat je wel eens met de specialisten.
  Maar o.k. als jij uitgaat van de positieve resultaten uit het onder de zeespiegel liggende Nederland o.k. maar mensen in China of India hebben daar niets aan. Zij willen wel eten en zij hebben meer kapitaal dan heel Europa samen.
  Geen water in de woestijn heb ik niet gezegd, maar het is te weinig om te boeren. Ik weet dit uit ervaring in Iran. waar met het water moet verdelen tussen graan en rooivruchten zodat ieder gewas niet aan zijn maximale productie komt.

 • agratax2

  Het gebruikt water verdwijnt of in het milieu of het wordt gebruikt in chemische reactie en als koelwater of spoelwater. Gebruikt water (koeling, spoeling) wordt geloosd al dan niet gezuiverd en verdwijnt via kanalen, rivieren in zee.
  Niemand zal mij zeggen dat hij graag water uit de Loire drinkt als het de hele serie atoomcentrales heeft gepasseerd als koelwater. Wie wenst het water te drinken uit de IBA die bij veel boerderijen is geplaatst? Niemand. Niemand weet of er als we meer zoet water lozen er ook meer water verdampt en weer als regen terug komt . Ik denk het niet want de oppervlakte voor verdamping wordt er niet door vergroot.
  We verkleinen zelfs de verdampingsoppervlakte door steeds meer land in cultuur te brengen en bossen te kappen. We steeds meer mensen krijgen met een luxer bestedingspatroon, meer water gebruik. Mag dan niet mijn bedenkingen hebben over een op ons afkomend water te kort.

 • Jan Zonderland

  Han, in je laatste reactie naar mij, kom je weer met een getal waar ik grote vraagtekens bij zet. Ik heb geprobeerd de link te volgen maar kreeg de mededeling dat die pagina niet bestaat. Maar volgens jou zeggen die mensen dat een gewas aardappels 3 ltr water per 10 m2 per week verdampt. 3 liter op 10 m2 is 0,3 mm per week!!! Op een warme zomerse dag verdampt een gewas aardappels makkelijk 3 mm PER DAG. Ik denk dat je je niet zoveel moet laten leiden (of misschien moet ik wel zeggen 'lijden') door al die zgn wetenschappers of hoe je dergelijk volk ook wilt noemen. Sorry maar er wordt vandaag de dag zoveel onzin de wereld ingeslingerd dat ik daar soms wel eens wat kribbig om word. Tevens klopt je berekening van gallons per pound naar liters per kilo niet.
  60 gallon = 60 x 3.78 ltr = 226.8 ltr. 1 pound = 0,454 kg. 226,8 ltr per 0,454 kg = 499,56 liter per kg. Dat is 8,6 % minder dan de 547 ltr waar jij over spreekt. Wereldwijd een grote zee met water.

 • agratax2

  Jan ik had het getal afgerond op 500 ltr maar dan nog zitten we een factor 10 boven jouw berekening. vermoedelijk zit hier ook water in nodig bij andere processen voor toegevoegde middelen (kunstmest, bestrijdingsmiddelen, brandstof) anders ben ik het me te eens dat er iets niet klopt.

 • Klerck

  agratax1, je rekent de wateroppervlakte's niet als verdampingsoppvl?

  Ook is de zee de grootste vuilafbreker die bestaat. En ze doet het grondig.

 • agratax2

  Klerck ik heb geschreven dat door de extra water toevoer uit menselijk handelen het totale oppervlak niet vergroot wordt en dat de verdamping door bossen afneemt wegens kap voor menselijke activiteiten.

 • info90

  Ik ben geen wetenschapper, geen getallen freak, en ik snap dat dat altijd ingewikkelde discussies opleverd over wetenswaardige feiten.
  Ik laat altijd ietsjes meer mijn intuitie spreken en dan vermoed ik dat er wel degelijk iets van een waarheid inzit dat er tekorten ontstaan door enorme toename van zoetwaterverbruik door groeiende industrialisatie en materiele welvaart.Ik denk dat het een feit is dat er in de wereld eeuwen oude bodemwater voorraden worden opgebruikt.
  De mensheid is van de korte termijn en verbruikt meerdere eindige bronnen zolas ook gas kolen en olie in rap tempo.
  Wat dacht je van fosfaat, zink, en dergelijke, alles wordt opgebruikt en van wederkerigheid in het systeem is weinig sprake. Kringlopen zijn er nauwelijks, en uiteindelijk ligt er vanalles in zee.
  Steeds meer wordt duidelijk dat we mondiaal moeten leren denken, wat betreft water, voedsel, energie, klimaat. En dat we dus ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor mondiale problemen die duurzaam opgelost moeten worden.
  Alles is van invloed, hier en nu, in de praktijk van onze eigen boeren bestaan.

 • agratax2

  info90. Wat mij het meest beangstigd is dat e sinds het 'Rapport van Rome' een lijvig werk aan de hand van toenmalige gevierde politici en wetenschappers NIETS wezenlijk is veranderd in het doen en denken van de mensheid. Dit rapport spreekt reeds over de eindigheid van delfstoffen en dat we ons moeten veranderen. Het enige tot nu toe wat we hebben gedaan is, alternatieve energie, afval scheiden en hergebruik als het niet te duur wordt. Ik ben het met je eens dat mondiaal denken iets is, maar daarmee lossen de vraagstukken niet op. Herverdelen van de voorraden is een optie, maar dan is er voor iedereen nog steeds niet genoeg om tot in lengte van dagen LUX te kunnen leven. Hoe meer mensen welvaart krijgen, hoe sneller het zal gaan met op souperen. hier zit de paradox, we wensen iedereen welvaart, dat geeft economische groei, maar brengt tevens het moment van tekorten dichterbij.

 • denker123

  Hier in Ohio is een grote melkveehouder uit de V.S.staat New Mexico een groot melkveebedrijf begonnen. Omdat hij verwacht dat er in New Mexico over 5 jaar alle waterputten droog zullen staan. Dus het watertekort is al dicht bij.

 • Boertje-M-sob Henak

  De tijd voor verandering is nu stem op de SOPN> we sopn het land schoon.

 • breukers1

  Interesant om deze discussie te volgen.Echter een opmerking. Door de aangekondigde opwarming van de aarde krijgen de oceanen een intensievere algengroei.deze zorgen weer voor een betere waterzuivering. Door de opwarming hebben we ook weer te maken met snellere verdamping ,dus snellere reciculatie. Naar mijn idee is bovenstaande blog toch enigszins een storm in een glas water.Groeten,Ley

 • Hodalen

  Storm in een glas water? In Nederland nog nergens last van?
  Het valt nog te bezien. Al recirculeert het water inderdaad via verdamping, regen etc., we praten over de behoefte aan zoet water, niet aan al het water wat boven oceanen valt. Zout water, daar hebben we genoeg van. Zoet water wat we door de wc spoelen en zo via riolen richting de (zoute) zee stroomt, zoet water wat nodig is om gras te verbouwen, voor koeien te vreten zodat je die uiteindelijk weer kunt slachten (en daarna met zoet water weer de boel schoon moet spuiten).
  Ik begin me steeds meer te interesseren voor tarwegras, ontzettend voedzaam voor de mens en een stuk minder waterbehoefte onder aan de streep.
  Water is een reden voor oorlog voeren, en dan beïnvloedt dat de hele wereld.

 • Jeroen114

  Leuke discussie, al is het alleen maar omdat er door verschillende personen anders wordt gereageerd. De een gaat voor de cijfers, de ander voor de strekking van de schrijver. Persoonlijk kan ik me redelijk in de strekking vinden dat we in elk geval niet onnodig veel water moeten gebruiken op gewassen en dat nadenken over vormen van berging voor gebruik in droge tijd zeker geen kwaad kan.
  Kan het toch niet laten even te wijzen op het verschil tussen een Britse en een Amerikaanse Gallon. Brits is ca. 4.5 liter, terwijl de Amerikaanse maar ongeveer 3,8 liter is.

 • mfanto

  wel leuk hoe water kracht 'water verbruikt' is dat berekent door de productie verbruik van het beton en staal zelfs mijn 9 jarige dochter weet hoe een waterkracht centrale werkt en ze was zeer verbaast toen ik haar probeerde te vertellen dat dat water verdwijnt nadat ze er stroom van maken dat werd derect naar het fabeltjes land verwezen

 • agratax2

  mfanto. Bij waterkracht centrales is doorgaans sprake van een stuwmeer. Door deze oppervlakte vergroting verdampt er meer water dan voorheen, toen de rivier nog rivier was zonder meer. Ik weet de achtergrond van de cijfers niet maar het zou me niet verbazen als er inderdaad rekening is gehouden met bouw onderhoud etc. Bij andere cijfers heb ik ook mijn bedenkingen als ik ze kaal projecteer op bv. teelt van gewassen. Calculeer ik het water vretende proces van verwerking in en de enorme hoeveelheden water nodig om de machines en gebouwen te realiseren, begin ik de cijfers meer en meer te geloven. Maar één ding is zeker bij alles wat de mens doet in de drang om de economie te laten groeien zal de natuur uit zijn evenwicht worden gebracht.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.