Commentaar

6 reacties

Graan spuiten dit jaar zinvol

Spuit in tarwe niet meer fungiciden dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

De ziektedruk in tarwe is hoog dit jaar. BASF en Bayer CropScience hebben verspreid in Nederland rassendemo’s met spuitstrategieën aangelegd. In de onbehandelde plots hebben teeltadviseurs van middelenfabrikanten al veel ziekte aangetroffen. Vooral gele roest komt voor, maar ook septoria duikt op. De ziektedruk is zeer hoog.
De middelenfabrikanten hebben een nieuw wapen tegen graanschimmels, de carboxamiden. We willen niet dat de carboxamiden net als strobilurines hun werking verliezen. Een juist gebruik van de fungiciden is daarom essentieel om lang van de nieuwe middelen te kunnen genieten. Het internationale Fungicide Resistance Action Committee (Frac) heeft daarvoor regels opgesteld. Zo moeten carboxamiden altijd preventief worden ingezet, moet het altijd worden gecombineerd met een middel met een ander werkingsmechanisme (zoals een triazool) en mag in de praktijk niet lager gedoseerd worden dan de helft van de registratiedosering. Wat dat betreft doen Nederlandse telers het voorbeeldig, aldus Bill Clark, een Britse fungicide-deskundige die het naleven van Frac-regels in diverse Europese landen heeft geïnventariseerd.
Vrijwel elke Nederlandse teler houdt zich dus aan het spuitadvies van de fabrikant en de handel. In Nederland spitst de discussie zich vooral toe op de vraag of standaard wel of niet tegen graanschimmels gespoten moet worden. De middelenfabrikanten propageren altijd spuiten. Volgens hen is het vanwege de relatief hoge graanprijzen altijd winstgevend te gaan voor een zo hoog mogelijke graanopbrengst. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) propageert juist alleen te spuiten bij hoge ziektedruk. Uit meerjarig onderzoek blijkt namelijk dat in veel jaren de opbrengstderving door niet spuiten opweegt tegen de meerkosten van spuiten. PPO heeft een punt. Maar de ziektedruk in tarwe is dit jaar erg hoog. Niet spuiten is dit voorjaar dus verkeerde zuinigheid.

Laatste reacties

 • bertbultman


  Meer spuiten, meer winst voor bayer/basf/monsanto etc
  Meer gif in ons voedsel, meer enge ziektes, meer medicijnen, etc.
  Meer winst voor de pharmaceutische industrie, meer ellende voor de consument
  We moeten leren MET de natuur te werken , niet er tegen, dat win je niet!!!!
  Uiteindelijk verliezen we allemaal, zelfs de aandeelhouders van deze grote bedrijven.
  Lees ook eens wat kritischer literatuur ivm sporenelementen gebrek in de grond.

 • John*

  niet spuiten = tekort aan graan = exploderende graanprijs = voedsel 2 tot 3 * keer zo duur

  boeren kunnen echt wel de afweging maken of het de moeite is om te spuiten of niet. allemaal in belang van de burger om voldoende te oogsten.

 • palmkes55

  De levensverwachting voor de mens was nooit zo hoog. De reden is oa. het steeds betere voedsel (oa. schimmelvrij) door de bespuitingen met oa fungicides en insecticides. Mensen die bio-producten als beter ervaren doen dit uit emotionele redenen, niet uit gefundeerde redenen. Bovendien bevatten bio-producten dikwijls gevaarlijker schimmels. En bio-producten worden ook gespoten met zogenaamd veilige producten. Mensen moeten leren dat er voedselnormen opgesteld worden. Voedsel dat aan die normen voldoet is veilig. Er bestaat niet iets dat veiliger is dan 'veilig'. Of het voldoet aan normen of het voldoet er niet aan. Dit geldt voor alle voedselproducten.

 • palmkes55

  De levensverwachting voor de mens was nooit zo hoog. De reden is oa. het steeds betere voedsel (oa. schimmelvrij) door de bespuitingen met oa fungicides en insecticides. Mensen die bio-producten als beter ervaren doen dit uit emotionele redenen, niet uit gefundeerde redenen. Bovendien bevatten bio-producten dikwijls gevaarlijker schimmels. En bio-producten worden ook gespoten met zogenaamd veilige producten. Mensen moeten leren dat er voedselnormen opgesteld worden. Voedsel dat aan die normen voldoet is veilig. Er bestaat niet iets dat veiliger is dan 'veilig'. Of het voldoet aan normen of het voldoet er niet aan. Dit geldt voor alle voedselproducten.

 • Mels

  palmkes,ik had het idee om de twee voorgaande reageerders van repliek te dienen maar na het lezen van je reactie was dat niet meer nodig.

 • jvdgiessen

  Ook nu weer staat het rentmeestershap van de agrarier achteraan in de rij. Opbrengstmaximalisatie is het doel. Dat softe gedoe van natuur, milieu, zorg voor de toekomst, etc. moet het weer ontgelden.
  Het wordt tijd dat er eens een frisse wind door het agrarisch landschap gaat waaien. Weg met al die groeivertragers, groeiversnellers, groeibestrijders, insecticiden en de rest van de gifkast.
  Er zijn tal van voorbeelden van biologische boeren die bewijzen dat het ook anders kan.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.