Commentaar

Ozon, het onzichtbare gevaar

Uitstoot van broeikasgassen kan gunstig zijn voor de Nederlandse landbouw.

Het broeikaseffect. We horen er niet veel meer over. De klimaatcrisis stond een paar jaar geleden nog volop in de belangstelling, maar is overvleugeld door de economische crisis. Maar ondanks dat de media er weinig over berichten, is de opwarming van de aarde nog steeds actueel.

In de landelijke media komen vooral de kwalijke aspecten van koolstofdioxide (CO2) aan bod. Schade aan landbouwgewassen geeft CO2 niet. Sterker nog, een hoger CO2-gehalte heeft juist een positieve invloed op de gewasopbrengst in Nederland. Tuinders pompen CO2 in hun kassen om zo de opbrengsten te verhogen.

Over ozon horen we nooit wat. Dat terwijl ozon in Nederland in 2000 €155 miljoen schade aan landbouwgewassen veroorzaakte. Ozon vormt zich onder meer door een reactie van zonlicht met stikstofoxiden en koolwaterstoffen, die vrijkomen door verbranding van fossiele brandstoffen. Schonere lucht laat de schade in Nederland komende jaren dalen met €64 à €97 miljoen per jaar. Na 2030 zal de schade weer stijgen.

Het Kyoto-verdrag verplicht landen hun broeikassen te verminderen. Twee enorme economieën, China en de Verenigde Staten, hebben het verdrag echter nooit ondertekend. En laten deze twee nu verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de mondiale ozonschade.

Ozon is mobiel. Onderzoeken tonen aan dat ozon afkomstig uit Azië en Amerika verantwoordelijk is voor gewasschade in Europa. Bovendien blijft ozon uit Europa in Europa, vooral door weerstromen. De uitstoot van China en de VS wordt dus ons ozon-probleem.

De VS en China Kyoto laten ratificeren is ideologisch het beste, maar blijft een utopie. Bovendien groeit het gebruik van fossiele brandstoffen alleen maar, vooral in een opkomende economie als China.

Cru, maar wel gunstig voor landbouwend Nederland is dat de nettobalans CO2-ozon gunstig uitvalt. Meer rijdende auto's in het buitenland versterken dus de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.