Boerenblog

29 reacties

Help! Waar blijven de jonge boeren?

De landbouw in Australië vergrijst in hoog tempo.

Na de wereldoorlogen was er voor de militairen die de oorlog overleefd hadden, bij terugkeer in Australië amper werk en weinig toekomst. Er was geen wederopbouw, zoals in Europa. Daarom gaf de regering hun gratis een stuk grond van een vierkante mijl (420 hectare) De tweede generatie, die tijdens de geboortegolf tussen 1945 en 1950 geboren is, had dikwijls weinig andere keus dan de boerderij van hun ouders over te nemen. Deze generatie komt nu snel aan hun pensioen toe.
Volgens de laatste berichten is maar 10 procent van de boeren jonger dan 35 jaar. De gemiddelde leeftijd van de Australische boer is 57 jaar. Zes jaar geleden was dit nog 53 jaar. Het is niet moeilijk om uit te rekenen dat over vijf jaar de gemiddelde leeftijd van de boeren hier over de 60 jaar is. Als het zo doorgaat, verwacht ik dat er over 25 jaar nog maar weinig boeren over zijn. De tijdschriften staan vol met te koop aangeboden boerderijen. Het probleem is dat de meeste buren ook de leeftijd van de sterken bereikt hebben en geen interesse hebben om nog uit te breiden. Of, als er een jongere boer in de buurt is, kijkt die meestal nog op de bodem van zijn geldkist en kan daarom nog geen grond aankopen. Ofschoon de gemiddelde winst per bedrijf zeker niet slecht is.

Bemoeizieke Nederlandse overheid
Het verwondert mij dat er in Nederland nog zo veel boeren willen doorgaan of uitbreiden, met al de beperkingen en bemoeienissen van de overheid. Het verwondert mij ook dat velen in Nederland nog steeds zoveel energie en kapitaal in de landbouw steken, terwijl zij in een paar jaar tijd veel verder zouden komen als ze zich met die tijd en dat geld zouden richten op zaken buiten Nederland.

Voor snel geld de mijnen in
De meeste jongeren hier gaan na de lagere school naar de stad of aan de kust verder studeren (en feestvieren). Na een paar jaar van het stadsleven genoten te hebben, zoeken velen liever een baantje in de bewoonde wereld dan dat ze teruggaan naar de boerderij. Degenen die snel veel geld willen verdienen, gaan het binnenland in om een aantal jaren bij de mijnen te werken.

Grote grondaankopers
Het is niet verwonderlijk dat de grote grondaankopers behalve de mijnen de ( buitenlandse) investeerders en banken zijn. Deze investeerders verhuren de grond of gaan voor eigen rekening boeren. De standaard huuropbrengst is omstreeks 5 tot 6 procent van de waarde van de grond. Dat betekent in de praktijk prijzen van €100 per hectare voor de goede grond.
Deze eeuw kon al met al wel eens het uitsterven van de zelfstandige boer betekenen.

Laatste reacties

 • agratax1

  Gerrit wat je hier duidelijk aan ons maakt is niet alleen een probleem van het 'rijke westen'. ontwikkelingslanden maar ook Rusland en China kampen met dit probleem. Landbouw is >uit<, niet in de mode en dus vertrek je naar de stad ook al is daar geen perspectief (ontwikkelingslanden). Mijn ervaring is dat de mensen Landbouw koppelen aan slecht verdienen, hard werken, slechte omstandigheden een eenzaam bestaan en geen enkele culturele voorziening (bioscoop, disco etc.) en als het er is dan is het ver weg. Hoe het komt weet ik niet maar de mechanisatie heeft natuurlijk niet bijgedragen aan verbetering van het sociale leefklimaat.

 • agri2

  We zullen wel met heel veel Nederlanders moeten komen, om het platteland in Australië leefbaar te houden, die enkele boer die emigreert kan dit helaas niet stoppen. Als niemand nog op het platteland wil wonen of het boerenwerk wil doen, wie gaat het werk voor de investeerders en banken dan doen?

 • agratax1

  agri2 geen punt daarvoor hebben we dagloners uit arme landen en automatisering via GPS en robotisering. Is alleen nog een enkele proces technicus nodig. Misschien wat ver gezocht maar als e landbouw in handen komt van het groot kapitaal en da proces is decennia geleden al ingezet met het patent recht op genen of hun locatie in de plantencel en nu wordt er hard gewerkt aan een licentie recht als de oogst wordt gebruikt / verwerkt in de voedselketen. Hiermee is de toekomstige boer en ook de verwerker geheel overgeleverd aan de eigenaar van het GEN patent van desbetreffend gewas. Nu is de stap naar zelf produceren en daarmee de hoeveelheid en de prijs regulatie een kwestie van tijd. De politiek zal zich eerst laten verleiden al deze zaken bij wet te regelen (voedsel = industrie producten) alvorens ze tot de conclusie komen dat ze het paard van Troje hebben binnen gehaald.

 • Mels

  Agratax,alleen hierom al uit principe geen producten waar aan gesleutelt is,ik ben een stevige tegenstander en zal nooit dit soort gewassen gaan telen,puur om mijn zelfstandigheid te bewaren.

 • denker123

  Hier in de V.S.is dit ook krantennieuws te weinig opvolgers,het gemiddeld landbouwbedrijf is hier 350 acre [140 ha].Maar er zijn al akkerbouwbedrijven van 6000 acre en meer Dus een boer van 6000 acre ligt s'nachts niet wakker als de bedrijven van 350 acre's stoppen.Bij de melkveebedrijven kunnen de melkfabrieken niet volgen,zo veel melken de boeren,de melk wordt met veel moeite verwerkt soms al in de mestput gelaten,er is nooit zoveel melk geweest in de V.S. De melkveebedrijven van 1000 koeien en meer kunnen de melk zo over nemen van de 50 tot 100 koeien bedrijven die de komende jaren stoppen.Er is meer gevaar dat er te veel melk komt dan te weinig ,van Bakel kan difinitief stoppen met melkveebedrijven bouwen.

 • agratax1

  Denker123. Je hebt gelijk als er genoeg jonge boeren zouden zijn om deze kleintjes over te nemen. Helaas is het aantal in de groep echt te klein om de kleine stoppers op te kopen of het aantal kleine oude boertjes is te groot. Land onder de ploeg nemen is één maar het werk rond zetten is een andere uitdaging vooral als je geen gemotiveerd personeel kunt vinden.

 • vraagteken

  Is dit alleen met de akkerbouwers het geval of ook met de veehouders?

 • agroforte

  Gelukkig een heel wat positiever bericht uit Brazilie..Van onze groep van 26jonge boeren met Hollandse achtergrond die zich in de jaren zeventig en tachtig gevestigd hebben in Maracaju zijn er nu noch 18 actief in de akkerbouw.Niet alleen is de gemiddelde bedrijsgrootte gegroeid van 250 naar 1500 ha maar hebben ook alle 18 bedrijven een of meerdere opvolgers en opvolgsters!!!!

 • PetraB

  Nou, hier een reactie van iemand die dolgraag wil boeren, maar helaas het financiele gedeelte niet volledig rond kan krijgen. Ik heb een achtergrond in de agrarische bedrijfskunde en daarnaast ervaring in de schapenhouderij, fruit- en groenteteelt. Ik zal nog veel moeten leren, maar sta daar wel voor open, want dat hoort er voor mij gewoon bij.

 • denker123

  agratex 1 Veel opvolgers zijn er niet nodig in de V.S. In de progressieve Dairyman een melkvee vakblad in de V.S.,staan de volgende cijfers over bedrijfsgrootte jaar 2011,totaal melkveebedrijven 51481 van 1-99 koeien34781 van 100-199 koeien 9300,van 200-tot499 koeien 4000, van 500 koeien en meer 3400 bedrijven.Gemiddeld per bedrijf komt men dan nog maar op 179 koeien,de +100 koeien bedrijven 9300+4000+3400= totaal 16700 bedrijven produceren nu 86,4% van de melk.Dus die 34781 bedrijven van minder dan 100 koeien is 2/3 van alle bedrijven kunnen stoppen daar zijn geen opvolgers meer nodig .De grote bedrijven kunnen deze melk zo bijmelken .Nog beter is 10% minder melken dan nu om de melkprijs in de benen te houden. Bij de akkerbouwers is dit ook zo dat ziet men aan de sterk gestegen grondprijzen,de grote bedrijven doen alles om grond bij te kopen of te huren Dit alles door de ethanol en biodiesel hype,dat dit blijft is een andere vraag.De consument tankt alleen het verplichte 10% ethanol 90%benzine mengsel De vrijwillige flex pompen worden zo wat niet gebruikt,al zijn ze overal beschikbaar.Daarom willen de multinationals dat de verplichte bijmenging verhoogd wordt tot 15% .Als dit maar goed afloopt.de Rabobank zegd hier niets over het is ook een multinational .Mitt Romny wil weer volop olie en gas gaan winnen de biobrandstoffen heeft hij al lang afgescheven.

 • denker123

  agratex 1 Veel opvolgers zijn er niet nodig in de V.S. In de progressieve Dairyman een melkvee vakblad in de V.S.,staan de volgende cijfers over bedrijfsgrootte jaar 2011,totaal melkveebedrijven 51481 van 1-99 koeien34781 van 100-199 koeien 9300,van 200-tot499 koeien 4000, van 500 koeien en meer 3400 bedrijven.Gemiddeld per bedrijf komt men dan nog maar op 179 koeien,de +100 koeien bedrijven 9300+4000+3400= totaal 16700 bedrijven produceren nu 86,4% van de melk.Dus die 34781 bedrijven van minder dan 100 koeien is 2/3 van alle bedrijven kunnen stoppen daar zijn geen opvolgers meer nodig .De grote bedrijven kunnen deze melk zo bijmelken .Nog beter is 10% minder melken dan nu om de melkprijs in de benen te houden. Bij de akkerbouwers is dit ook zo dat ziet men aan de sterk gestegen grondprijzen,de grote bedrijven doen alles om grond bij te kopen of te huren Dit alles door de ethanol en biodiesel hype,dat dit blijft is een andere vraag.De consument tankt alleen het verplichte 10% ethanol 90%benzine mengsel De vrijwillige flex pompen worden zo wat niet gebruikt,al zijn ze overal beschikbaar.Daarom willen de multinationals dat de verplichte bijmenging verhoogd wordt tot 15% .Als dit maar goed afloopt.de Rabobank zegd hier niets over het is ook een multinational .Mitt Romny wil weer volop olie en gas gaan winnen de biobrandstoffen heeft hij al lang afgescheven.

 • agratax1

  Denker je stelt dat er niet veel opvolgers nodig zijn in Amerika en staaft dat et cijfers uit Dairyman. Maar weet wel dat hoe groter het bedrijf hoe meer kapitaal nodig is. Kapitaal is nu net iets wat jonge boeren niet hebben en waar banken veel vergoeding willen hebben in een tijd van nauwelijks kostendekkende opbrengst prijzen. Jij weet net als ik dat de lokale prijs afhangt van de wereldprijs, die bepaald wordt door de laagste vraagprijs ergens op de wereld. Nu heb je het probleem van de laatste 50 jaar in één zin op tafel. Hoe kan een land met hoge kosten (lonen, brandstof, sociale premies etc.) concurreren met een land met lage kosten (lonen, sociale lasten, belastingen en geen werkuren beperking via CAO). Dit is onmogelijk en zal vroeg of laat leiden tot onrust.

 • W Geverink

  Waar blijven de jonge boeren? En waarom willen in nederland zoveel boeren doorgaan of uitbreiden met alle beperkingen etc... Ik denk dat het grotendeels te maken heeft met de manier zoals in nederland boeren worden opgeleid. In nederland ga je als je boer wil worden naar de boeren school. De las en de mas en mischien nog een has maar meestal niet. dat heeft als gevolg dat de boeren in nederland een goeie opleiding hebben maar vaak niet erg breed georiënteerd zijn. Door de week naar school en in het weekend werken thuis of op een ander bedrijf, s'avonds met veelal schoolvrienden de zuipkeet in alvorens naar de kroeg te gaan. Daarnaast een zootje kermissen en een zwarte cross. Die jongens zijn op en top boer en zullen alles doen om het te worden en te blijven. Hier in Canada gaat iedereen naar de high school tot een jaar of achttien en pas daarna specialiseer je. Boeren jongens gaan met veel meer jongens en meiden om die niks met landbouw hebben. Dan krijg je vanzelf dat potentiële bedrijfsopvolgers met niet landbouw vrienden gaan skien snowmobilen quadden kamperen vissen en ga maar door. Oh daarna natuurlijk ook zuipen natuurlijk. In ieder geval komen die boerenjongens met heel veel tijdrovende hobby's in aanraking die ze graag willen blijven doen maar met landbouw en voornamelijk veehouderij moeilijk te combineren zijn. Het aanbod aan goed betaalde banen buiten de landbouw maakt het voor boerenjongens gemakkelijker om niet thuis op het bedrijf te gaan.

 • sybrenm1

  Geverink, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Hier in de USA is het zo met de grote bedrijven dat de jongere generatie meestal mee in het bedrijf gaat, want dezen zijn vaak managers. De kleine bedrijven, zoals vooral in Wisconsin waar de boer zelf het meeste werk moet doen gaan veel zonen liever ergens anders werken, waar ze meestal meer kunnen verdienen, waarbij pa op den duur het bedrijf gaat verkopen. Want hij wil niet investeren en vaak deze bedrijven hebben de financiele middelen ook niet en worden overgekocht door de groten, die het land wel kunnen gebruiken. Voor jonge boeren die zelf willen beginnen, zoals ik hebben idd het geld er niet voor of het risico is te groot dat bij een erg fluctuerende prijs in slechte tijden je kop niet boven water kan houden. En @denker de laatste 10 jaar is het aantal kleine bedrijven onder 500 en tenminste onder de 100 drastisch afgenomen. Die 15 % bijmengsel is naar ik meen al verplicht en wat Romney betreft moet je eerst ook maar afwachten, want het zijn allemaal beloftes en hij heeft al vaker geflipflopte, niet dat ik een Obama fan ben. By the way waar zit je ergens? Ik woon in washington state.

 • denker123

  Sybrenm1,de verplichte bijmenging van 15% ethanol met benzine heeft nu alleen de goedkeuring van de E.P.A.er zijn nog meer opstakels zie:AG Agricultural Marketing Resource Center -Renewable... klik op Drop in biofuls Ik woon in de buurt van het Erie Meer,in de buurt van de ethanol fabrieken .Daarom vindt ik het vreemd dat ethanol verplicht getankt moet worden ,terwij er genoeg E85 pompen zijn waar vrijwillig ethanol getankt kan worden,maar waar bijna niemand gebruikt van maakt,omdat er 1/3 minder mijlen gereden worden met ethanol tegenover benzine de prijs is maar een fraktie lager.Je ziet hier nergens reclame voor ethanol,het wordt tegenwoordig doodgezwegen.De multinationals monsanto,cargill,A.D.M.enz.gebruiken de ethanol alleen om de maisprijs hoog te houden.en meer omzet te maken.

 • agratax1

  Denker123. Uit voorgaande reactie trek ik de conclusie, dat het gebrek aan boeren(opvolgers) niet alleen van financiële aard is maar meer een sociale achtergrond heeft. Dat kwam 40 jaar geleden al nar boven tijdens een uitwisseling met Franse jonge boeren. Nederland heeft dit nooit zo gemerkt, te kleinschalig om ECHT ver van school, winkel of sportclub te wonen. Boer zijn is een solistisch bestaan geworden en daar houden sociale beestjes niet van.

 • Mels

  Wel boer en een sociaal leven is in Nederland goed mogelijk al zou ik dan niet Noord Groningen of de Flevo polder adviseren daar is alles toch ff verder weg dan op andere plekken,Elders is dit zeker aan de orde al weet je als je er bent opgegroeid niet beter.

 • sybrenm1

  @Han, het sociale aspect telt idd zwaar mee. Op kleine bedrijven ipv altijd op het bedrijf zitten zwoegen liever een baan in de stad waar alle sociale voorzieningen dichtbij zijn. Op grote bedrijven kunnen de eigeneren zich permitteren om vrije tijd te nemen, want het personeel doet het dagelijkse werk. Deze boeren hebben dus ook meer tijd voor familie en sociale dingen zoals golfen, vissen, bootjevaren, skiien of wat ook maar. @denker, ja die hele ethanol gebeuren is idd iets waar maar een klein groepje mensen beter van wordt en wat negatief effect op de economie heeft. Voor veeboeren ook niet goed, ja voor de akkerbouwers wel. Ik heb een gevoel dat dit niet permanent blijft, vanwege de grotere vraag en duurder worden van voedsel. Ben niet tegen alternatieve brandstoffen, maar moet niet ten koste van voedsel gaan.
  Wat melkprijs betreft het zou beter zijn om 10 % minder te melken en produceren voor eigen markt ipv storten op wereldmarkt

 • denker123

  In Australie en New_Zeeland is er 10% meer melk het laatste jaar,hoe komt dat??? Dan zijn er blijkbaar ook nog dynamische boeren in plaats van uitbollers denk ik.In Clinton County in de V.S. staat Michigan slagen de grote boeren er in om in een jaar 57% meer te melken !!!!De kleine een mansbedrijven stoppen inderdaad veelal om sociale redenen .De opvolgers willen geen 2 keer per dag melken en nooit klaar zijn met het werk.

 • newzealander

  wij zijn nog jong en doen een keer zo veel productie per koe dan de gemiddelde kiwi , daar moet wel wat voor geburen ,maar je bent toch niet voor niets ondernemer

 • sybrenm1

  Het probleem van de eenmansbedrijven is dat velen niet meegegroeid zijn met de schaalvergroting van de laatste decennia, kijk naar Wisconsin. Velen wilden niet en waren comfortabel met hun grootte, maar konden later financieel niet op tegen de groten. De groten zijn concurrenten van elkaar die maar groter en groter werden. En nu met de open wereldmarkt wordt er door de politiek maar gepreekt om voor de export met al die nieuwe markten. Dat daar in Michigan 57 % meer gemolken wordt is ook scheef, want bij ons in het noordwesten van de VS hebben melkfabrieken vanaf begin dit jaar een eigen quotum ingesteld (zoiets wat in Frankrijk aan het gebeuren gaat).

 • agri2

  In grote delen van de wereld komen er triple-A boeren zoals op de Great Plains in Noord-Amerika, in April zaaien in Augustus oogsten en de rest van het jaar overwinteren in Arizona. Als er niet gezaaid of geoogst wordt is het er uitgestorven, als er veel landwerk is worden er wat tijdelijke krachten ingevlogen.

 • andreetje

  agri 2. dat klinkt leuk en zou in therorie ook wel kunnen. alleen als je met school gaande kinderen zit wordt dat verkassen twee keer per jaar een stuk lastiger.

 • agratax1

  Andreetje. Verkassen is alleen voor de boer nodig, zijn gezin blijft eenvoudig in de stad dicht bij de school en andere voorzieningen. Vakantie tijd is tijd van samen gezellig boeren. Ik heb ze leefwijze meegemaakt in Iran bij de grootte boeren.

 • hendrikusgrunn

  En hier is nog wel een jongere die in het verleden graag boer wou worden ( nog steeds wel ), maar die dit financieel ook nooit rond zou krijgen. Zeker niet als er geen flinke geldschieter naast of achter je staat, behalve een bank.

  Feit is denk ik ook dat in nederland heel veel jongelui de eerste jaren een baan buiten de deur hebben omdat pa en ma er ook nog full-time zijn. En heb jij dan een leuk leven en inkomen wat je eventueel later weer moet inleveren krab je je nog wel een keer achter de oren. Zeker als je ziet wat een stress het boerenbedrijf soms kan oplevern, akkerbouw of veehouderij. Is dit niet van de financiele kant, dan mss wel van de kant van het slechte weer oid.

  Ik denk wel dat een zoon/dochter van een boerengezin gewoon echt met het boerengebeuren moet opgrooien en moet willen leven naar de nukken en grillen in deze sector.

  Moet wel zeggen dat een groot akkerbouwbedrijf in australie mij ook niet zou trekken. Soms honderden kilometers van de bewoonde wereld, percelen zo groot dat je er bijna een dutje kunt doen voor je op de kopakker bent. Zou persoonlijk liever naar Duitsland gaan.

 • 4janweststrate@gmail.com

  hallo Gerrit ik volg altijd je blog, in okt nov komen we naar australie op vakantie heb je misschien leuke tips om iets van de grootschalige landbouw te zien vriendelijke groet jan

 • karlcarrey27

  Met spoed geld nodig? Wij helpen u verder!
  Bent u door de huidige situatie in de problemen geraakt of dreigt u in de problemen te raken?
  Via deze weg geven wij u de mogelijkheid om een nieuwe weg in te slaan.
  Als vermogend persoon voel ik me verplicht mensen die het moeilijk hebben bij te staan en ze een kans te geven. Iedereen verdiend een nieuwe kans en aangezien de overheid het laat afweten, zal het van anderen moeten komen.
  Geen enkel bedrag is te gek voor ons en de looptijd bepalen we in onderling overleg.
  Geen verrassingen, geen extra kosten, maar gewoon de afgesproken bedragen en verder niks.
  Wacht niet langer en reageer op dit bericht. Geef aan welk bedrag u wilt lenen en wij nemen contact met u op om alle mogelijkheden door te nemen. contact met ons op karlcarrey27@gmail.com

  Met spoed geld nodig? Wij helpen u verder!

 • Vera123

  Hallo,

  Wat zijn uw financiële behoeften?
  Wij geven leningen van minimaal $ 2.000,00 tot maximaal $ 100,000,000.00 met een comfortabele duur van 1 tot 30 jaar tegen een zeer gereduceerde rentevoet van 2%. Heb je een commerciele lening nodig? Heb je een persoonlijke lening nodig? Wil je een auto kopen? Wil je herfinancieren? Heb je een hypothecaire lening nodig? Heb je enorm kapitaal nodig om je bedrijf of uitbreidingsvoorstel te starten? Heeft u de hoop verloren en gelooft dat er geen uitweg is en uw financiële lasten nog volhouden?
  Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een mogelijke zakelijke samenwerking.
  Neem contact met ons op via email: lorenavera128@gmail.com

 • apmorrison0

  CAPITAL CITY: Our company operates an interactive network which is currently at above 47 million online Loan applicants. Please let me know your requirement to apply for loan, with 2% interest rate. So I can provide you solution accordingly.

  Mobiel: +1 951-366-0152
  E-mail: capitalcityloan@live.com
  whatsapp: +1 862-621-9274

  Best Regards,
  CAPITAL CITY
  3045 W Capitol Ave, West Sacramento, CA 95691, United States.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.