Commentaar

Werk aan de winkel voor CTGB

Het CTGB moet intern reorganiseren om toonaangevend in Europa te blijven.

Recent heeft het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren, want het CTGB scoorde met een 5,4 een onvoldoende. In het onderzoek komt duidelijk naar voren dat middelenfabrikanten het CTGB als een professionele en deskundige organisatie
zien. Op deskundigheid scoorde het college een dikke 7,5, voor professionaliteit een 7,1. Echter, op meedenken met de fabrikant scoorde het een 5,4, op snelheid van handelen een 4,5, op pro-activiteit van de organisatie een 4,8 en op tijdsduur voor een toelating van een middel een schamele 3,8.
In het nieuwe EU-toelatingsbeleid dat werkt met zonale toelatingsaanvragen,
kunnen fabrikanten kiezen in welk land ze de hoofdaanvraag indienen. De keuze hangt af van kwaliteit, snelheid, capaciteit én geld. Het CTGB is relatief duur vergeleken met buitenlandse CTGB’s.
Ook speelt mee dat in omringende landen de overheid meebetaalt aan toelatingsprocedures. In Nederland moet de fabrikant deze zelf bekostigen. Daar staat tegenover dat uitkomsten en motivering van CTGB-onderzoek gewaardeerd worden. Keurt het CTGB een aanvraag goed, dan kost het de fabrikant weinig moeite
het middel in andere landen toegelaten te krijgen.
In hoeverre vertaalt louter deskundigheid zich in zonale hoofdaanvragen bij het CTGB? Als die aanvragen naar het buitenland gaan, is dat om drie redenen een
slechte ontwikkeling. ➊ Het is maar de vraag in hoeverre buitenlandse CTGB’s rekening houden met Nederlandse eisen. ➋ Als het CTGB zijn gidsfunctie verliest,
staat Nederland in Europa minder sterk in discussies over het EU-middelenbeleid. ➌ Als de zonale hoofdaanvraag in het buitenland plaatsvindt, komen middelen in Nederland pas een seizoen later beschikbaar.
Het CTGB moet intern snel orde op zaken stellen, zodat het voor fabrikanten een serieuze instantie blijft voor zonale hoofdaanvragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.