laatste update:23 feb 2012

Vrije markt niet vrijblijvend

Ook op vrije pootaardappelmarkt geldt het kwaliteitsaspect steeds meer.

Schurft lijkt wel de belangrijkste kwaliteitspara-meter bij de afzet van de grote vrije rassen in traditionele markten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Onbegrijpelijk eigenlijk, hoe een externe factor die amper effect heeft op de nateelt zo’n impact heeft op prijsvorming en afzetmoge-lijkheden van een partij. Veel belangrijkere interne kwaliteitseigenschappen, zoals Erwinia en virussen, lijken op het eerste oog ondergeschoven kindjes bij deze verre bestemmingen. Maar telers zullen steeds minder wegkomen met de ‘tot-nooit-weerziens’-gedachte. Ook op de vrije markt, met snelle transacties en wisselende contacten, wordt steeds beter geregistreerd. Het bijhouden van lijsten met telernummers die slechte kwaliteit leveren, lijkt geen uitzondering.
In het artikel over de vrije markt in Boerderij nr. 19 (7 februari 2012) komt het kwaliteitsaspect meermalen naar voren.

 

Een handelshuis geeft aan dat Spunta’s van de vrije markt duidelijk meer productklachten opleveren dan Spunta’s uit de pool. Door de grote vraag de laatste jaren is dit probleem gemaskeerd, maar in jaren dat er genoeg pootgoed is, gaan telers met mindere kwaliteit het wel merken. Ook andere handelshuizen laten weten dat in toenemende mate ‘op nummer’ gekocht wordt.
Dat deze vorm van tracking en tracing steeds meer speelt, is ook te zien bij toeleverantie vanuit de stammentelers. Handelshuizen werken in toenemende mate met vaste S-leveranciers die bekendstaan om hun goede kwaliteit. Ondermaatse kwaliteit betekent geen afzet. In de toekomst kan de Erwinia-toets, die de NAK dit jaar als pilot inzet, al zorgen voor een snelle scheiding tussen kaf en koren in de hoge klassen. Maar ook bij E- en A-pootgoed voor de verre bestemmingen gaan telers die het niet zo nauw nemen met kwaliteit, steeds meer moeite krijgen hun vrije pootgoed tegen een goede prijs op de vrije markt af te zetten. Al zal deze beweging wat trager zijn dan bij de hoge klassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.